Pytanie i odpowiedź 48

Kiedy Wybaczenie zostało wykonane jakościowo

Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego 7 marca 2017 r.

 

Pytanie: W jaki sposób człowiek może zrozumieć, że 3-stopniowe Wybaczenie zostało wykonane jakościowo?

Odpowiedź: To i każde inne wybaczenie jest jakościowe, jeśli człowiek poczuje w sobie przypływ energii po jego wykonaniu. I o ile dłużej płynie do niego ta energia, i w jakiej ilości – o ile jej jest więcej, znaczy na tyle lepiej udało się to wybaczenie.

Dobrze jest, gdy człowiek potrafi wybaczyć szczerze, ale gdy przy tym odczuwa Boską Miłość do tych, którym wybacza i prosi Pana o wybaczenie im, wtedy pomnożenie energii, która bierze się z odpowiedniej sieci iluzji lub od jej stwórcy, aby uzupełnić straty człowieka z nadwyżką, jest zupełnie innego porządku.

A nadmiar ten jest tym większy, o porządek wyższy, gdy człowiek przed wybaczeniem, jak tylko coś się stanie, zrobi tak:
1) szczerze pokaja się przede Mną,
2) poprosi Mnie o wybaczenie za wszystko, co zgrzeszył we wszystkich czasach i co doprowadziło do wydarzenia,
3) i podziękuje Mi

I wykona te 3 stopnie wybaczenia z całego serca i duszy.

Kiedy 3-stopniowe Wybaczenie wykonano w ten sposób, wtedy w człowieku pojawia się Radość, na duszy staje się lekko i on wchodzi w stan Pokoju i Spokoju.

Człowiek więc sam jest w stanie bardzo dobrze ustalić, jak on wykonał 3-stopniowe Wybaczenie i poczuć jego efekt.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net