Pytanie i odpowiedź 39

Śpiewanie i gwizdanie podczas podróży

Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego 1 marca 2017 r.

 

Pytanie: Czy dobrze jest z Pańskiego punktu widzenia śpiewać lub pogwizdywać melodie piosenek podczas jazdy na autostradzie i innych drogach asfaltowych, tam gdzie istnieją ustalone kopuły?

Odpowiedź: Tak, dobrze jest gwizdać melodie, o ile melodia jest własną kompozycją bez słów. A jeśli śpiewa się piosenkę, dobrze jest, by tekst również był własnej twórczości oraz słowa te były zabawne, takie, które prowadzą do powstania radości, uśmiechu, delikatnego humoru i co najważniejsze – bez otwierania się do Boga.

Tekst piosenki może odnosić się do czegoś z życia w świecie materialnym – czegoś z codzienności lub o zwierzętach itp.

Dobrze jest także, aby melodia była wesoła, która łatwo rozbudza, jeśli człowiekowi zechce się spać podczas jazdy, bez podniesienia energii, aby uniknąć otwarcia się do Boga.

Tylko wtedy można i dobrze jest śpiewać lub gwizdać podczas podróży.

Jeśli jednak ktoś pogwizduje melodię którejś z piosenek ze strony ZJEDNOCZENIE i w tym samym czasie do głowy przychodzą mu jej słowa i on zaczyna podnosić swoje wibracje i energię, może to doprowadzić do otwarcia się do Boga, co jest niebezpieczne podczas podróży, jeżeli ta osoba jest bez nakrycia głowy.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net