Pytanie i odpowiedź 37

Kiedy człowiek przyjmuje obcą karmę

Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego 28 luty 2017 r.

 

Pytanie: W odpowiedzi na pytanie „Kiedy pieprzyki swędzą” powiedziano: ”...te pieprzyki pojawiły się z powodu przyjmowania czyjejś cudzej karmy, a gdy swędzą, w tym momencie aktywizuje się do odpracowania karma u tej osoby, od której ona została częściowo zabrana i także u tego kto, przyjął część tej karmy do odpracowania z jakiegokolwiek powodu. Z jakiego powody może być przyjęta cudza karma?

Odpowiedź: Przyczyny mogą być następujące.
blue dotCzłowiek z własnej woli przyjmuje część karmy bliźniego, by pomóc mu w trudnej chwili;
blue dotCzłowiek przyjmuje część karmy bliźniego bez posiadania wiedzy o tym w swojej zewnętrznej świadomości poprzez decyzję swojej Wyższej JAM JEST Obecności.
blue dotCzłowiek przyjmuje część karmy jednego ze swoich partnerów karmicznych, z którym go wiąże karma pewnego rodzaju, przyjęta zaś karma jest innego rodzaju. W tym przypadku on przyjmuje część karmy, która obecnie wychodzi do odpracowania u jego karmicznego partnera, pomagając tym swojemu partnerowi w czymś niewielkim, mimo że odczuwa przeładowanie. W rzeczywistości człowiek przetwarza znacznie więcej własnej karmy dzięki dobrej karmie, którą otrzymuje pomagając partnerowi, u którego ma dług, zanim jeszcze nadszedł czas na odpracowanie jego własnej karmy wobec tego karmicznego partnera. Odbywa się to również automatycznie lub przez jego Wyższą JAM JEST Obecność.
blue dotCzłowiek przyjmuje z karmy członków grupy pracującej w duchowości (gdy do takiej należy), także i oni przyjmują część jego karmy, aby pomagać sobie nawzajem. Wtedy za pomocą Boskiego przemnożenia i Pańskiego pomnożenia z łatwością i ze znacznie większą szybkością odpracowuje się znacznie więcej ujemnej karmy, niż którykolwiek z nich mógłby przepracować i uwolnić się z własnej ujemnej karmy, wykonując codziennie praktyki duchowe po 24 godziny. Przyjmowanie obcej karmy od członków grupy odbywa się również automatycznie, na zasadzie naczyń połączonych. Zawsze do tego dochodziło w każdym kościele, gdy ludzie zbierali się w świątyni i modlili się razem podczas mszy. Było to bardzo dobre i dopuszczone z Góry. Taki był sens i przeznaczenie duchowych praktyk grupowych. Zupełnie inaczej odbywa się odpracowanie karmy w momencie, gdy człowiek modli się w grupie na rzecz Żywego Życia!

Dotyczy to jednak tylko czasów minionych. A teraz, gdy na planecie jest już coraz więcej przedstawicieli nowej sieci iluzji przez to, że zwiększa się liczba ludzi, którzy utracili swoją czystość, zalecane jest, by każdy robił swoją praktykę duchową sam przy zamkniętych drzwiach bez możliwości, by przeszkodzono mu w tym czasie. Wykonywanie praktyk duchowych w grupie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy osoby uczestniczące w nich są czyste i są w sieci Światła, co wymaga by wśród nich był Nauczyciel, który ma jasną wizję i rozumie, że jeżeli ktoś z grupy utraci swoją czystość, podejmie on odpowiednie środki bezpieczeństwa dla pozostałych i poprosi tę osobę, by odeszła.
blue dotCzłowiek przyjmuje z karmy tego, kogo potępia. Odbywa się to także automatycznie. Przez człowieka jest przyjmowana karma tego rodzaju, która popycha innego do robienia czynów, które on potępił. Następnie i on sam zaczyna postępować w sposób analogiczny, ponieważ przyjął dokładnie ten sam rodzaj karmy.
blue dotCzłowiek przyjmuje z karmy tego, nad kim ulitował się, bo jest to rodzaj potępienia Pana i Boga, którzy dopuścili, by człowiek ten był w takim stanie, który jest w istocie najlepszy dla jego Duszy, ponieważ w ten sposób przetwarza się najwięcej karma, bo w przeciwnym razie osoba ta byłaby bardzo niebezpieczna dla innych, gdyby była w stanie kwitnącym! Jego stan tragiczny jest ratujacym dla niego i dla wszystkich otaczających ludzi, w tym tylko przechodzących obok niego!
blue dotczłowiek przyjmuje z karmy kogoś, kogo oskarża, ponieważ to jest tak jakby oskarżał Pana i Boga, a zatem jest obciążany sporą ilością karmy w ten sposób. Bez względu na to czy to oskarżenie jest sprawiedliwe lub niesprawiedliwe. To jest wszystko jedno. Dlatego Jezus powiedział: że kamień w grzesznicy ma rzucić tylko ten który uważa siebie bezgrzesznym. W ten sposób on ich ostrzegł – ostrzegł całego narodu na planie subtelnym!

Ten naród przepuścił skorzystać z ostrzeżeniem. Z tego właśnie powodu narodu Żydowskiemu brak państwowości przez dwóch tysiącleci, będąc prześladowany i oskarżany. Bo Jezus przyszedł by pomóc ludzkiej cywilizacji na tej planecie. I aby móc w ogóle przyjść we wcieleniu przyjął karmę z tej ludzkości i to dość dużo, a gdy naród ten oskarżył go i ukrzyżował, przyjął on dość dużo z tej ogólnoludzkiej karmy do odpracowania! Była to bardzo ciężką paczkę, jak do tej pory widać! Wciąż unikają pokutować o to i poprosić Mnie o przebaczenia! Dlatego czeka na nich dalsze odpracowywania tej karmy bardziej trudnym i długotrwałym sposobem. A jak ktoś ich żałuje, sam przyjmuje z tej samej karmy.

Dlatego mówiłem wam: bądźcie równymi i akceptujcie wszystko takie jakie ono jest, bo każda rzecz ma swoją przyczynę i pierwotną przyczynę!

Człowiek postępuje w szczególny sposób z powodu karmicznego obciążenia i zamiast być oskarżani powinien zostać przebaczony poprzez przebaczenie w 3 kroki (patrz pytanie i odpowiedź: „Rezygnacja z przemocy i Przebaczenie w 3 kroki”). To pomaga wszystkim – temu kto zgrzeszył, temu wobec któremu zgrzeszono i tym, którzy obserwują obok, jeśli powstrzymali się potępienia tego, kto zgrzeszył.
blue dotInne przyczyny – człowiek może przyjmować karmę z powodu wielu i najrozmaitszych przyczyn oraz na różnych poziomach – karma osobista, karma rodu, karma współobywateli miejscowości gdzie mieszka, karmy z religii, której wyznaje, karmę z pracodawcy, od kolegach, karmy krajowej, karmy ogólnoludzkiej ..., tym karma z karmicznie obciążonych miejscach, budynkach które zwiedza lub zamieszkuje itd.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net