Pytanie i odpowiedź 63

Osiągnięcie określonego procentowego progu odpracowanej karmy

Pytania i odpowiedzi na nie, udzielone przez Obecność Jedynego w dniach 24. lutego 2017 i 1. marca 2017 r.

 

Pytanie: Już wiemy, że podczas odpracowywania karmy przechodzi się przez kilka progów lub stopni i to się dzieje, gdy osiąga się na przykład 25%, 50%, 75%, 90%, 95% i 98% i że progi te są różne przy odpracowywaniu różnych rodzajów karmy. Pytanie brzmi:

Gdy procent odpracowanej karmy osiągnie jeden z tych progów, na przykład 75%, bez względu na to, jaki rodzaj karmy i wobec kogo, co w związku z tym dzieje się w życiu człowieka? To samo pytanie odnosi się do osiągnięcia wszystkich pozostałych progów – 25%, 50%, 90%, 95% i 98%.

Odpowiedź: Aktywuje się działanie na człowieka przez określony rodzaj sił iluzji, należących do sieci, z przedstawicielami których człowiek ten ma karmiczny związek, gdy ten rodzaj karmy zostaje zaktywowany do odpracowania.

Na skutek tego życie człowieka przechodzi z jednego poziomu trudności na następny.

Na przykład po osiągnięciu 75% odpracowanej karmy, co stanowi ¾ całej objętości nagromadzonej karmy, człowiek dostaje większą ochronę, ponieważ na tym poziomie, a także na którymkolwiek innym osiągniętym poziomie odpracowanej karmy odchodzą pewnego rodzaju istoty z sieci iluzji, które mogą ingerować i szkodzić.

Przy osiągnięciu wyższych progów procentowych odpracowanej karmy, na przykład 90%, człowiek może poczuć, że jest mu lżej niż wcześniej, ponieważ po osiągnięciu poziomu 90% odpracowanej karmy obowiązuje zakaz nieograniczonego dostępu do niego większości przedstawicieli sił iluzji, czyli dostęp do 4 niższych ciał człowieka jest częściowo ograniczony, a po osiągnięciu 95% – jeszcze bardziej.

Po osiągnięciu 98% dostęp sił iluzji do człowieka jest zaprzestany, lecz istnieje możliwość, by osoba ta przyjmowała ten sam rodzaj karmy od swoich bliźnich, aby im pomóc. To jednak może być także niebezpieczne, bo jeśli człowiek przez pomyłkę potępi kogoś, kto ma ten rodzaj karmy, ponieważ wytwarza on dla siebie nową karmę tego samego rodzaju – obciąża się karmicznie tą samą karmą, z której pozostały mu 2%. Dlatego bądźcie bez potępiania kogokolwiek!

 

Pytanie: Co najlepiej z Pańskiego punktu widzenia, by człowiek przedsięwziął, aby przeszedł możliwie najbardziej bezpiecznie przez odpowiednie progi i współdziałanie z różnego rodzaju siłami iluzji i miał z tego największy pożytek?

Odpowiedź: Najlepiej jest, aby przebaczał im z całego serca i duszy poprzez Trzystopniowe Przebaczenie, po tym jak najpierw pokajał się przede Mną – Obecnością Jedynego – Trzystopniowym Pokаjaniem.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net