Pytanie i odpowiedź 33

Godzina 0:00

Pytanie i odpowiedź na nie udzielona przez Obecność Jedynego 21 lutego 2017 r.

 

Pytanie: Co oznacza, kiedy człowiek widzi na zegarze godzinę 0:00? Symbolem czego jest zero?

Odpowiedź: Zero jest symbolem próżni, pustej przestrzeni, pełnej możliwości. Zero jest również symbolem wiecznego wiru/obiegu każdego początku, osiągnięcia kresu i powrotu do pierwotnego źródła, aby zacząć od nowa.

Bardzo dobrze zobaczyć na zegarze godzinę 0:00 – świętą godzinę, punkt wyjścia do nowego początku i nowych możliwości. To czas, aby zwrócić się do Pana i Boga i gorąco im podziękować za to, co dawane człowiekowi jest w tej chwili, i następnie startuje. Dobrze jest pozostać w milczeniu do końca tej minuty.

Liczba „0” to wszystko i nic. W niej JAM JEST Obecność Jedynego i cały ten wszechświat.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net