Pytanie i odpowiedź 30

Promienny i wszystko wybaczający

Pytanie i odpowiedź na nie udzielona przez Obecność Jedynego 19 lutego 2017 r.

 

Pytanie: Co człowiekowi czasem trudno zauważyć, usłyszeć czy zrozumieć, lecz tego potrzebuje?

Odpowiedź: To, że gdy człowiek jest promienny i wybaczający, wszystko porządkuje się szybciej i łatwo i od jego odpowiedniego wewnętrznego nastroju zależy, jak przejdzie przez wszystkie wydarzenia w swoim życiu – również szybko i z łatwością.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net