Pytanie i odpowiedź 26

Wybaczanie z człowiekiem, który jest poza wiedzą i bez stosowania Nauki, udzielanej przez Obecność Jedynego na stronie ZJEDNOCZENIE

Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego 17 lutego 2017 r.

 

Pytanie: Jak najlepiej prosić i udzielać wybaczenia między ludźmi, kiedy jeden z nich jest poza wiedzą i bez stosowania Nauki, publikowanej na stronie ZJEDNOCZENIE?

Odpowiedź: Wybaczenia mogą sobie udzielać nawzajem przez następne słowa:

Pierwsza osoba:

„Wybacz mi … … (imię własne) wszystko, co zostało zgrzeszono we wszystkich czasach!”

Druga osoba odpowiada:

„Wybaczam ci … … (imięs własne) z całego serca i duszy!”

Pierwsza osoba:

„Dziękuję Ci, Panie, za tę Łaskę i za pomoc!
Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!”

Następnie zamieniają się i powtarzają to samo.

Ten sposób jest dobry, aby udzielać wzajemnie Przebaczenia z człowiekiem z poza Nauki, udzielanej przeze Mnie – Obecność Jedynego – i publikowanej na stronie ZJEDNOCZENIE teraz, w tych czasach.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

Pytanie i odpowiedź 31

Odpowiedzi na pytania na ten temat

Dodatkowe pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego w dniu 8 sierpnia 2017 r. na temat "Przebaczenie z innym".

Czytelnik zadał pytanie na stronie internetowej w języku polskim: czy byłoby dobrze z punktu widzenia Pana, aby praktykować przebaczenie poprzez wizualizację osoby, która nie zna i nie stosuje w swoim życiu Nauki udzielanej na stronie internetowej ZJEDNOCZENIE, i stosować nową formułę przeznaczoną do przebaczenia, ponieważ Duchowa praktyka "Przebaczenie z bliźnim" wywołała w obu rozdrażnienie?

Odpowiedź: Tak, oprócz bezpośredniego kontaktu – twarzą w twarz – można przebaczać w umyśle. W tym przypadku osoba, która prosi o przebaczenie, wyobraża sobie, jak druga osoba odpowiada, przebaczając jej, następnie wyobraża sobie, jak druga osoba prosi ją o przebaczenie, używając słów krótszej wersji, a tamta wybacza z całego serca.

Ta krótsza wersja praktyki Przebaczenia jest stosowana w przypadkach, gdy druga osoba jest poza wiedzą i nie stosuje w swoim życiu Nauki, publikowanej na stronie ZJEDNOCZENIE. Jest ona również stosowana w przypadkach, gdy z wielu powodów brakuje akceptacji słów Duchowej praktyki "Przebaczenie z bliźnim" i przede wszystkim ze względu na brak akceptacji i pozytywnych emocji podczas wykonywania Duchowej praktyki "Przebaczenie z bliźnim" z powodu tego, że druga osoba, z którą ta praktyka jest wykonywana, jest poza definicją bliźniej osoby.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net