Pytanie i odpowiedź 25

Wspomnienie o przedstawicielu iluzji

Pytanie i odpowiedź na nie udzielona przez Obecność Jedynego 16 lutego 2017 r.

 

Pytanie: Czy istnieje sposób, aby człowiek, znajdujący się w sieci Światła, w pełni zachował swoją energię, gdy wspomina w rozmowie pewną osobę (firmę lub instytucję), należącą do którejkolwiek sieci iluzji? Ponieważ okazało się, że jeśli wstrzyma się od wypowiedzenia imienia tej osoby (firmy lub instytucji), należącej do którejś z sieci iluzji, czasem tego nie wystarcza, gdyż nawet poprzez własne myśli i uczucia skierowane do nich, łączy się z nimi energetycznie i może stracić część swojej Boskiej energii, która przejdzie do odpowiedniej sieci iluzji.

Odpowiedź: Owszem, sposób istnieje – gdy w rozmowie uniknie się nakierowania swoich myśli i uczuć do człowieka z iluzji (firmy lub instytucji), pozostanie się równym i poda tylko sam fakt, z którym jest związany tamten człowiek (firma lub instytucja), i natychmiast nawiąże do innego tematu wymagającego przemyślenia i działania, absorbującego jego uwagę.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net