Pytanie i odpowiedź 24

Czystość karmiczna chroni

Pytanie i odpowiedź na nie udzielona przez Obecność Jedynego 14 luty 2017 r.

 

W związku z odpowiedziami na pytania „Regeneracja po ingerencji energetycznej” z dnia 29 listopada 2015 roku i „Wyrzeczenie się przemocy” z dnia 13 luty 2017 roku, powstało jeszcze jedno pytanie.

Pytanie: Wiemy już, że kiedy któryś przedstawiciel sieci Światła zaszkodzi przedstawicielowi którejś z sieci iluzji, a on zachowa swój spokój i harmonię, to zabierana jest energia od człowieka należącego do sieci Światła, który popełnił błąd, a jeśli zabraknie mu wystarczającej ilości energii, resztę zbiera się po kolei z energii członków jego rodziny, jego krewnych, współobywateli, rodaków, gdziekolwiek oni znajdują się na kuli ziemskiej, ze wszystkich ludzi na świecie, którzy są również w sieci Światła. Jak ochronić się przed takim poborem energii spowodowanym błędnymi wyborami i działaniami innych istot Światła, które są specjalnie sprowokowane przez siły iluzji do popełnienia błędu?

Odpowiedź: Bardzo dobre pytanie.

Musicie być maksymalnie oczyszczeni karmicznie, powstrzymywać się od tworzenia nowej ujemnej karmy, ponieważ zgodnie z kolejnością pobierania dobra karma zabierana jest od tych dusz, które mają odpowiedni rodzaj karmy.

I tak, jeżeli człowiek jest czysty karmicznie, bez obciążenia danego rodzaju karmą, to brak możliwości zabrania od niego dobrej karmy do zapłacenia za błędy tego samego rodzaju dokonane przez kogoś innego należącego do tej samej sieci, ale jeśli brak takiego człowieka w tej samej sieci energetycznej, który ma tego rodzaju obciążenie karmiczne, wtedy zabiera się z ogólnego zapasu energetycznego danej sieci i efekt ten może być odczuwalny przez wszystkich jej członków, jeśli zostanie zabrana duża ilość energii.

Na poziomie pola wszyscy jesteście połączeni. Jeśli ktoś grzeszy, jest to na jego własny koszt, ale może okazać się, że odbywa się to kosztem wielu innych bliskich mu dusz lub kosztem wszystkich przedstawicieli odpowiedniej sieci energetycznej. Dlatego powiedziano wam, że w tych przyśpieszonych, przejściowych czasach każdy człowiek, który jest w sieci Światła, odpowiedzialny jest zarówno za siebie, jak i za całe Żywe Życie!

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net