Pytanie i odpowiedź 23

Rezygnacja z przemocy i Trzystopniowe Wybaczenie

Pytanie i odpowiedź na nie udzielona przez Obecność Jedynego w dniu 13 lutego 2017 r.

 

W odpowiedzi na pytanie o regeneracji po ingerencji energetycznej z 29 listopada 2015 roku pośrednio dano nam informację na temat innego sposobu pobierania energii od światłych istot – ludzi, którzy przeważnie lub całkowicie są w sieci Światła planety.

Jeśli ktoś należący do sieci Światła urazi przedstawiciela sieci iluzji i tamten zachowa swój harmonijny stan, to do jego regeneracji zostanie użyta energia tego, kto go uraził, tzn. osoby należącej do sieci Światła, a jeśli jej brak wystarczającej energii, wtedy energia będzie pobierana po kolei od przedstawicieli jej rodziny, rodu i narodu, którzy również są w sieci Światła, a na koniec od wszystkich ludzi we wcieleniu, którzy są w sieci Światła.

Pytanie: Jeśli zgrzeszymy i skrzywdzimy przedstawiciela którejś sieci iluzji, a on zachowa swój spokój, czy stanowi to zagrożenie dla nas i jak się ochronić – czy jest coś, co możemy i co dobrze przedsięwziąć?

Odpowiedź: Tak, istnieje niebezpieczeństwo, że rozstaniecie się z dość dużą ilością dobrej karmy, jeśli przydarzy wam się to zrobić.

Z tego powodu wiele razy radzono z Góry, byście rezygnowali z przemocy wobec kogokolwiek czy czegokolwiek, gdyby ktoś z sił iluzji próbował was sprowokować do użycia przemocy w jakiejkolwiek formie i pod jakimkolwiek pretekstem.

Już wam powiedziano, co jest dobrze zrobić: po pierwsze – być równym; po drugie – akceptować wszystko bez żadnego posądzania i po trzecie – wybaczać wszystkim Trzystopniowym Wybaczeniem:

1) Panie, miły Ojcze Jedyny, ja ... ... (imiona własne),
wybaczam ... ... (imię tego, co zgrzeszył) za wszystko szkodliwe, co on/a powoduje,
wybaczam również wszystkim siłom iluzji, które popychały go do szkodliwych czynów,
wybaczam również wszystkim ich pomocnikom z wszelkich sieci iluzji,
wybaczam także ich stwórcom,
wybaczam im wszystkim z całego serca i Duszy!

2) Wybacz im i Ty, miły Ojcze Jedyny!

3) I Dziękuję Tobie, miły Ojcze Jedyny, z całego serca i Duszy!
Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!

Skoro doszło do czegoś takiego, zatem tak miało być i zostało to z Góry dopuszczone i jest to najlepsze na daną chwilę. Żyjąc w tym iluzorycznym świecie materialnym, człowiek powinien nauczyć się iść po linii najmniejszego oporu, zachowując swoją Boską energię i przestrzegając Boskich Przykazań i Praw!

JAM JEST Obecność Jedynego

 

line

* Z tym pytaniem i odpowiedzią związane są pytania i odpowiedzi „Regeneracja po ingerencji energetycznej” z 29 listopada 2015 r. i „Czystość karmiczna chroni” z 14 lutego 2017 r.

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net