Pytanie i odpowiedź 20

Pominięta praca

Pytanie i odpowiedź na nie udzielona przez Obecność Jedynego 13 lutego 2017 r.

 

Pytanie: Jak najlepiej jest postąpić z Pańskiego punktu widzenia w sytuacji, jeśli ktoś miał wykonać pewną pracę, lecz przegapił zrobić to w danej chwili, a potem było już za późno, bo czas na wykonanie tej pracy upłynął?

Odpowiedź: Pozostać bez żalu!

Cokolwiek przegapiono by zrobić - pozostać bez żalu!

To, co teraz wam daję, dobrze byłoby przestrzegać już teraz, jako Złotą Regułę, żeby stało się to cenną pomocą w waszym skutecznym podążaniu do przodu, by kierowało wasze myśli na to, co będzie, i pobudzało do pytania, jak poradzić sobie najlepszym z Pańskiego punktu widzenia sposobem właśnie teraz, przy zasobach, jakie macie i możliwościach w danej chwili, zamiast zanurzać się w myślach o przeszłości.

Z każdej sytuacji zawsze istnieje wyjście, jest opcja i jest ona wam dawana i będzie dawana, jak również pomoc i wsparcie!

To jest Reguła: Wiedzcie, że zawsze jest wyjście, że w każdej sytuacji jest korzystna opcja, niezależnie od tego, na jak szkodliwą, tworzącą karmę, krytyczną, ryzykowną itd. ona by nie wyglądała. Ważne jest, by zadać sobie pytanie, jaki jest pożytek z tej sytuacji i co należy zrobić, aby było to dobre z Pańskiego punktu widzenia?

Najważniejsze jest to, by wasze wewnętrzne dostrojenie było doskonałe, żeby wasze połączenie z Wyższymi oktawami Światła, z waszą Wyższą Obecnością JAM JEST i waszymi Nauczycielami na planie subtelnym z Hierarchii Światła było stałe.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net