Pytanie i odpowiedź 15

Akceptować wszystko, co się wydarza

Pytanie i odpowiedź na nie udzielona przez Obecność Jedynego w dniu 16 stycznia 2017 r.

 

Pytanie: Czy prawdziwy, czy błędny jest punkt widzenia, że człowiekowi należy akceptować dotkliwe dla niego wydarzenia i pozostawać równym i w Radości, aby zmniejszyć szansę tego, żeby to się wydarzyło, na przykład ktoś z jego bliźnich może zrobić przejście?

Odpowiedź: To jest prawdziwy punkt widzenia: człowiek powinien zachować stan akceptacji wobec wszystkiego, co się wydarza! Jeśli to jest „niekorzystnie”, staje się korzystne i efekt tego jest łagodniejszy wobec człowieka w zależności od stopnia jego akceptacji, łącznie z tym, że ta sytuacja może go ominąć. *

JAM JEST Obecność Jedynego

 

blue line

* Uwaga Rosicy Aweły: Na przykład bliźni zostanie przy życiu.

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net