Pytanie i odpowiedź 14

Przeskakiwanie ogrodzenia

Pytanie i odpowiedź na nie udzielona przez Obecność Jedynego w dniu 16 stycznia 2017 r.

 

Pytanie: Co dzieje się energetycznie i jaki jest efekt przeskoczenia przez ogrodzenie czyjejś własności lub na przykład własnej, kiedy człowiek zapomniał klucza? Co najlepiej robić w takich przypadkach z Pańskiego punktu widzenia?

Odpowiedź: Jeśli pojawia się taka konieczność, najlepiej byłoby wykonać następujące czynności:
blue dotpo pierwsze – poprosić o udzielenie przebaczenia z Góry za to, że zapomniał klucza (jeżeli nieruchomość jest jego lub w jego tymczasowym użytku – na przykład wynajmuje ją) lub że zaszła potrzeba wejścia tam bez klucza (tylko w wyjątkowych przypadkach i sytuacjach);
blue dotpo drugie – wybaczyć wszystkim siłom iluzji i ich pomocnikom, do którychkolwiek sieci iluzji one należą i ich stwórcom za to, że z powodu ich szkodliwych czynności będzie musiał przeskoczyć przez ogrodzenie; poprosić także Mnie, żeby JAM JEST Obecność Jedynego im przebaczył, i podziękować Mi z całego serca;
blue dotpo trzecie – poprosić Mnie, by na planie subtelnym zbudowano bramę do tej nieruchomości, do której trzeba wejść – wskazać dokładnie miejsce, gdzie trzeba przeskoczyć przez ogrodzenie i podziękować za pomoc z Góry za nową energetyczną bramę.

Tylko wtedy zostaną stworzone odpowiednie warunki do tego, żeby wejść na tę nieruchomość w dokładnie wskazanym miejscu i bez szkodliwych następstw po przeskoczeniu ogrodzenia i użycia nowej energetycznej bramy.

Jeśli człowiek pominie zrobić to wszystko, wtedy narusza się naturalna ochrona domu, co prowadzi do rozerwania subtelnych ciał tego, kto przeskakuje ogrodzenie, dlatego, że w rzeczywistości on narusza ochronę domu, przechodząc przez nią. To, co dzieje się na planie subtelnym, można przyrównać do następującego zdarzenia na planie materialnym – jeżeli człowiek przejdzie przez ogrodzenie używając do tego celu swojego materialnego ciała, zostanie ono zranione, prawda?

Kiedy ktoś musi pilnie przejść przez czyjeś ogrodzenie na prośbę właściciela nieruchomości, wtedy wszystko jest w porządku i człowiek pozostaje cały i zdrowy na planie subtelnym. Tak jest dlatego, że kiedy właściciel nieruchomości pozwoli mu to zrobić takim lub innym sposobem, na planie subtelnym zawsze stwarza się energetyczna brama do wejścia na teren tej nieruchomości.

Taka brama energetyczna jest krótkotrwała – do jednokrotnego lub kilkakrotnego przejścia jednej lub kilku osób, ale tylko jeśli wypowiedziano taką potrzebę i prośbę o pozwolenie z Góry, by wejść bez wiedzy i zgody właściciela. Dobrze jest określić, jak długo brama ta będzie używana i dokładnie przez których ludzi. Potem należy podziękować za pomoc udzieloną z Góry.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net