Pytanie i odpowiedź 13

Ogień Prometeusza

Pytanie i odpowiedź na nie udzielona przez Obecność Jedynego w dniu 16 stycznia 2017 r.

 

Pytanie: Jaki ogień dał ludziom Prometeusz?

Odpowiedź: Prometeusz dał ludziom Pański Ogień i nauczył ich, jak go rozpalać w całym sercu – w sercu i w całym swoim ciele – we wszystkich czakrach. Cały człowiek – to palenisko tego ognia. W każdym domu, dobrze byłoby mieć palenisko i na materialnym planie, który dawałby zewnętrzne przejawienie wewnętrznego paleniska człowieka.

I bardzo dobrze jest dla mieszkańców domu rozpalać ogień w palenisku i patrzeć na niego, tak długo, jak to możliwe, gdy czują się źle lub staje się im smutno.

Kiedy ludzie rozpalają ogień w palenisku i patrzą na niego, wtedy i ich wewnętrzny ogień rozpala się mocniej i oni uwalniają się od wielu bieżących i przyszłych problemów. Ten rezultat mógłby jeszcze bardziej się zwiększyć, kiedy ten, kto nie czuje się dobrze, rozpala ogień w palenisku, przyzywając Mnie na pomoc, i dziękuje Mi za pomoc z całego serca przez cały czas patrzenia na palący się w palenisku ogień.

Pytanie: Czy to prawda, że kiedy rozpalamy ogień, on oczyszcza przestrzeń ze wszystkiego ujemnego?

Odpowiedź: To twierdzenie jest prawdziwe: ogień oczyszcza wszystko - ale Pański Ogień. A zewnętrzny ogień jest jego wyrażeniem w materialnym świecie i oczyszczenie działa na ludzi patrzących na niego i na przestrzeń wokół, ale w znacznie mniejszym stopniu i przy określonych warunkach.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net