Pytanie i odpowiedź 12

Recepta na dobre zdrowie

Pytanie i odpowiedź na nie udzielona przez Obecność Jedynego w dniu 6 stycznia 2017 r.

Pytanie: Jak człowiek może poprawić stan swojego zdrowia?

Odpowiedź:

Najważniejsze, to: Zawsze być w Radości!

Przejawiać Boską Miłość do bliźnich i Żywego Życia.

Być w spokoju.

Przebywać w błogości, być wybaczającym i równym w stosunku do przejawień iluzji.

Z Boskim Niewzruszeniem odnosić się do wszystkiego, co dzieje się na świecie.

To jest recepta na dobre zdrowie.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net