Pytanie i odpowiedź 11

Porządek, czystość i ład

Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego w dniu 31 grudnia 2016 r.

 

Pytanie: Kiedy człowiek zauważy, że ma w domu bałagan, jego rzeczy są zakurzone, chaotycznie porozrzucane i postanowi zaprowadzić wszędzie porządek i zacznie sprzątać, co najlepiej powiedzieć przed rozpoczęciem tej pracy?

Odpowiedź:

Tuż przed rozpoczęciem pracy porządkowania i czyszczenia swojego domu, miejsca pracy, swojego samochodu lub któregokolwiek miejsca, gdzie przebywa się przez dłuższy czas, dobrze byłby wypowiedzieć wezwanie, które może być powtórzone kilkakrotnie podczas wykonywania tej pracy:

Wezwanie do zwiększenie porządku, czystości i ładu
Tak jak wzrasta porządek, czystość i ład w moim domu /w moim miejscu pracy/ w tym pokoju/ w moim samochodzie… tu i teraz, niech tak samo wzrasta przez cały ....... (2019) rok, porządek, czystość i ład
blue dotwe wszystkich moich myślach, uczuciach, słowach i czynach;
blue dotw całym moim mieniu;
blue dotw informacji w moim komputerze;
blue dotw moim miejscu pracy i
blue dotwszędzie, gdzie przebywam przez pewien czas,
czyli wszędzie w moim życiu, na wszystkich poziomach!
I niech wszystko będzie według Twojej Świętej Woli, Panie!
AMEN   TAKA DA BYDE   OM
Dziękuję Tobie, Panie, za pomoc!
Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net