Pytanie i odpowiedź 2

Najważniejsze w tych czasach

28 grudnia 2016 roku

 

Pytanie: Co jest najważniejsze w tych czasach dla wszystkich Żywych Jasnych Dusz wcielonych na planecie Ziemia?

Odpowiedź Obecności Jedynego:
blue dotwewnętrzny spokój,
blue dotprosić o Przebaczenie i samemu Przebaczać,
blue dotDziękować Mnie, będąc w odosobnieniu.*

Od teraz i w przyszłości najlepiej zwracać się o pomoc do Pana i Boga i im dziękować: **
do Mnie – Jedynego Ojca,
do waszego Ojca Niebiańskiego – Pana Alfy,
do Boga – swojej Wyższej Obecności JAM JEST.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

Uwaga Rosicy Aweły: Obecność Jedynego powiedział też, że możemy zwracać się o pomoc do Archaniołów i Aniołów całej Anielskiej Hierarchii Światła i dziękować im.

 

underline

Uwaga Rosicy Aweły

* Rozumie się przez to przestrzeganie pięciu Regół-Wskazówek dla zachowania Czystości.

**Ponieważ już tylko za Pańskim i Boskim dopuszczeniu może być okazana pomoc z Góry od jakichkolwiek Sił Światła.

 

 

Pytanie i odpowiedź 6

Odpowiedzi na pytania w tym temacie

1. Prawie jednocześnie z różnych krajów otrzymałam to samo pytanie, na które odpowiedział Obecność Jedynego.

Ponieważ należy dziękować tylko Obecności Jedynego, Panu Alfe i swojej Wyższej Obecności JAM JEST, jak ma się sprawa z pisaniem listów do Rady Karmicznej i Pana Surji i przesyłaniem im wdzięczności?

Odpowiedź: Można i bardzo dobrze jest kontynuować pisanie listów z prośbami o pomoc, przyjmować na siebie jakieś zobowiązania za okazaną pomoc i dziękować. Zwracając się tylko do Rady Karmicznej, jak do ogólnego wspólnego obradującego organu. To samo, jeśli chodzi o kierowanie podziękowań za pomoc.

(Na przykład: ”Ja, … … (imiona), wymagam, szczerze chcę i proszę Radę Karmiczną o … … i dziękuję Radzie Karmicznej planety Ziemia za pomoc.” )

Odnośnie pisania listów do Pana Surji 23 dnia miesiąca i późniejsze codzienne dziękowanie Mu za pomoc - działanie tej Łaski zakończono.

JAM JEST Obecność Jedynego będę stopniowo wskazywał Rosicy Awele w każdym oddzielnym przypadku w części „Praca w duchowości” na stronie Zjednoczenia, co będzie odnośnie przesyłania podziękowań w związku z nową sytuacją na planecie.

Swoją Boską Miłość możecie posyłać każdej Wzniesionej Istocie Światła z Hierarchii Światła bez jakiegokolwiek ograniczenia i wyjątków.

 

2. Czy zostają w mocy przyjęte zobowiązania przed Panem Surija w liście do Niego z 23 grudnia 2016 r. do 23 stycznia czy od momentu obwieszczenia Obecności Jedynego, że dana Łaska jest zakończona i wypełnianie tego zobowiązania kończy się?

Odpowiedź: To drugie – od momentu obwieszczenia, że działanie tej Pańskiej Łaski zakończyło się, nie macie dalej zobowiązań przed Panem Surija.

 

3. Na stronie pojawiło się pytanie, jaka jest przyczyna i pierwotna przyczyna tego, że zakończyła się możliwość, żeby ludzie dziękowali i zwracali się do Istot Światła, które dają takie piękne Wezwania, Przesłania i Wskazówki? A z drugiej strony istnieje możliwość przesyłania im Boskiej Miłości? Jaka jest obecnie więź ludzi z Nimi, na nowym etapie rozwoju ziemskiej ludzkości?

Odpowiedź Obecności Jedynego z 23 lutego 2017 r.

Zakończyła się możliwość, żeby ludzie dziękowali Wzniesionym Istotom Światła, ponieważ odbywa się przejście na nowy poziom.

Jednak błędne jest rozumienie tego, że ludzie zostali bez możliwości zwracania się do Wzniesionych Istot Światła. Każdy człowiek, jeśli chce, może zwracać się do nich, ale tylko poprzez Boską Miłość.

Wdzięczność została odpracowana, a żeby człowiek przeszedł przez czasy przejściowe, a zwłaszcza przez Wielkie Przejście z piątej do szóstej rasy koronnej, będzie potrzebował Boskiej Miłości. Dlatego tylko Boską Miłość należy oddawać wszystkim Wzniesionym Istotom Światła, aby mogła się ona zwiększać i pomnażać w człowieku.

Zamiast Wdzięczności i Boskiej Miłości teraz należy oddawać już tylko i wyłącznie Boską Miłość, ale już w większej ilości! To jest najlepsze na tym etapie.

Z tego powodu JAM JEST Obecność Jedynego nakazałem Wzniesionym Istotom Światła, by reagowały na wezwania i modlitwy, kiedy człowiek zwróci się do nich tylko i wyłącznie z Boską Miłością.

Tego obecnie potrzebuje ziemska ludzkość – by odpracować i stosować Boską Miłość, jak jedyny klucz dostępu do Wzniesionych Istot Światła, gdy chcecie od nich otrzymać coś w zamian.

Od chwili obwieszczenia tych zmian we wszystkich czasach przejściowych połączenie ludzi ze Wzniesionymi Istotami Światła będzie odbywało się już tylko poprzez Boską Miłość i mogłoby ono zostać napełnione nową treścią na wyższym poziomie energetycznym.

Podziękowania mają efekt i docierają tylko do Mnie – Obecności Jedynego, Pana Alfę, Aniołów i Archaniołów i z nielicznymi wyjątkami jeszcze do niektórych Wzniesionych Istot Światła, ponieważ musimy mieć dostęp do każdej Duszy w tych czasach przejściowych.

Kiedy dzieci dorastają i zaczynają same chodzić, rodzice usuwają chodziki, prawda? I to jest najlepsze dla dziecka, nawet jeśli ono upadnie, uderzy się i będzie płakać, ono znów wstaje, szybko uspakaja się i dalej nabiera siły i rośnie i coraz lepiej samo chodzi i robi się stabilniejsze. A jeśli dziecko wciąż znajduje się w chodziku i tylko stoi zamiast chodzić, czy mięśnie jego ciała rozwijają się? I kiedy ono nauczy się chodzić?

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net