Pytanie i odpowiedź 1

Pytanie o monetę włożoną w ciasto na Wigilię

26 grudnia 2015 roku i 25 grudnia 2016 roku

 

Pytanie: Jaki jest sens i cel wkładania monety do ciasta na Wigilię?

Odpowiedź: Poprzez monetę z Góry wskazywany jest człowiek, który będzie znaczący w tym domu w ciągu następnego roku. Temu człowiekowi z Góry będzie udzielana cała potrzebna pomoc, żeby on był w stanie wykonać swoją pracę, czuł się dobrze i przynosił samą korzyść wszystkim domownikom. Dzięki niemu można by wielokrotnie zwiększyć dobrobyt, bogactwo i powodzenie w domu i dla wszystkich domowników, jeśli on żyje i pracuje w Bogu – w przestrzeganiu Moich Przykazań i Praw, a także i wszyscy domownicy.

Pytanie: Co daje moneta temu, do kogo ona trafi?

Odpowiedź: Moneta jest swoistym energetycznym kodem dostępu do pomocy z Góry temu człowiekowi, do którego ona trafiła w cieście.

Pytanie: Jak najlepszym sposobem postąpić z tą monetą?

Odpowiedź: Najlepiej jest:
blue dotżeby człowiek chronił ją i miał ją przy sobie przez cały rok: w swoim pokoju lub w portmonetce, ale oddzielnie od wszystkich pozostałych pieniędzy;
blue dotprzez ten rok dziękować Ojcu i wszystkim Siłom Światła za pomoc, którą daje się jemu osobiście z Góry, dziękować też za pomoc dawaną z Góry poprzez niego wszystkim pozostałym domownikom;
blue dotwszyscy pozostali domownicy cieszą się i dziękują za pomoc Ojcu i wszystkim Siłom Światła, a także temu, komu trafił się pieniążek, ponieważ poprzez niego daje im się tę pomoc.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

Pytanie i odpowiedź 68

Dodatek 1

Dodatkowe pytania i odpowiedzi na nie, udzielone przez Obecność Jedynego Ojca 25. grudnia 2017 roku

 

Pytanie: Co to oznacza, gdy moneta w wigilijnym cieście znajdzie się w kawałku, przeznaczonym dla Pana i co zrobić potem z tą monetą?

Odpowiedź: Kiedy moneta w cieście trafia do Mnie, bardzo się cieszę, miłe moje dzieci! Oznacza to, że JAM JEST Obecność Jedynego Ojca przeprowadzę was przez wszelkie trudności, przeszkody i niebezpieczeństwa waszego życia do następnych Świąt Bożego Narodzenia i przez cały następny rok będę bardzo czuwał nad wami i powiększał wasze:

Ochronę, Zdrowie i Boską Miłość;
Dobroowocność, Radość i Szczęście;
Światło, Boską Siłę i Moc w was, i Wolność;
Pokój, Mądrość i Młodość;
Błogostan, Błogie Dni i Błogie Otrzymywanie.

 

Pytanie: Czy ma znaczenie kolejność wyżej wymienionych przez Ciebie, miły Ojcze Jedyny, naszych cech i stanów, które zwiększysz według Twojej Świętej Woli? Jakie dokładne znaczenie mają i jaka jest różnica między słowami: Błogostan, Błogie Dni i Błogie Otrzymywanie?

Odpowiedź: Oczywiście, że ma znaczenie kolejność słów. Każde słowo z Mojego Słowa do was ma swoje dokładne miejsce.

Ochrona, Zdrowie i Boska Miłość
Gdy człowiek ma dobrą ochronę, on jest zdrowszy, a gdy jest w dobrym zdrowiu, może przejawiać o wiele więcej i na różne sposoby swoją Boską Miłość.

Dobroowocność, Radość i Szczęście
Gdy człowiek tworzy Dobre, z Mojego punktu widzenia, owoce przez swoje myśli, uczucia, słowa i czyny, wtedy jego Dusza znajduje się w stanie stałej Radości, co powoduje, że człowiek czuje się i jest naprawdę szczęśliwy.

Światło, Siła i Moc Boska w was, i Wolność
Gdy człowiek jest pełen Boskiego Światła i stale przewodzi je przez swoje czakry i nasyca nim okoliczną przestrzeń tam, gdzie on się znajduje, a także i swoich bliźnich, którzy mają Żywe i Światłe Dusze, to stwarza mu błogą karmę i prowadzi do zwiększenia Siły i Mocy Bożej w nim, co z kolei prowadzi do wzmocnienia procesów przekształcenia ujemnej karmy i do coraz większej Wolności – uwalnia się on od karmicznego obciążenia, uwalnia się od wszelkich szkodliwych nawyków i stałych iluzorycznych stanów świadomości, i jest Wolny w swobodnym dokonywaniu swoich życiowych wyborów – bez wtrącania się kogokolwiek i manipulacji jego wolną wolą.

Pokój, Mądrość i Młodość
Gdy człowiek jest w stanie wewnętrznego Pokoju, jest on spokojny i sam sobą, czyli jego Wyższa JAM JEST Obecność ma do niego dostęp i to prowadzi do wzmacniania w nim Mądrości i wzrastania możliwości przejawiania tej swojej Mądrości w znacznie większym stopniu, przy czym człowiek dokonuje słusznych, z Pańskiego punktu widzenia, wyborów życiowych, czym stwarza sobie błogą karmę, staje się bardziej Żywotny i jego Twórcza energia się powiększa, a wszystko to wzmacnia również procesy regeneracji na poziomie komórek, co powoduje, że wygląda i jest Młody i jego ta Młodość będzie w stanie zachować się przez długie lata i jeśli człowiek dalej będzie żył w Bogu, według moich Praw i Przykazań, które wam dałem, żebyście przetrwali przez wszystkie czasy i wasza ewolucja miała skuteczną kontynuację na tej planecie Ziemia.

Błogostan, Błogie Dni i Błogie Otrzymywanie
Błogostan – oznacza, że jesteście w stanie Błogości – wewnętrznej i zewnętrznej – błodzy w swoich myślach i uczuciach i błogość płynie z was ku wszystkiemu Żywemu dookoła przez wasze słowa i czyny.
Błogie Dni – oznacza, że wasz dzień jest błogi, czyli wszystko, co się wydarza, jest błogie. Ta Błogość to jest całkowite Dobro, ponieważ ma go w sobie – to, co błogie, jest dobre, jest w Moim Prawie, wypełnione Łaską, Boską Miłością, Harmonią, Równowagą, niesie Radość, Pokój itd.
Błogie Otrzymywanie – oznacza otrzymywanie błogości od wszystkich i wszystkiego dookoła was, związanego z waszym życiem.

Gdy człowiek znajduje się w Błogim Otrzymywaniu i dzieli się nim z bliźnimi, cały jego dzień jest błogi, czyli żyje w Błogim Dniu i wtedy i on zaczyna otrzymywać Błogość zewsząd, ze wszystkich możliwych miejsc. Człowiek może pomnożyć swoje Błogootrzymywanie, jeśli w ciągu dnia domyśli się przesłać swoją Błogość do Wyższych Niebiańskich Oktaw Światła, kiedy Mi podziękuje, jak Ja wam już wskazywałem:

„Dziękuję Ci, Panie, za wczoraj, dziś i jutro!
Dziękuję Ci, Panie, za wszystko, co się wydarza!
Dziękuję Ci, Panie, za wszystko teraz i zawsze, i we wszystkich czasach!
Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!”

JAM JEST Obecność Jedynego

 

Pytanie i odpowiedź 69

Dodatek 2

Pytanie i odpowiedź udzielona przez Obecność Jedynego Ojca 26. grudnia 2017 r.

 

Pytanie: Co należy zrobić z monetą, która znalazła się w części, przeznaczonej dla Pana?

Odpowiedź: Czekałem, że ktoś zauważy, że zostawiłem bez odpowiedzi to pytanie i znowu je zada.

Tę monetę dobrze jest zawsze trzymać w domu, w widocznym miejscu, w najważniejszym pokoju – tam, gdzie Światło jest najsilniejsze. Na przykład, jeśli macie ołtarzyk i postawione ikony, połóżcie tam. I kiedy wasz wzrok padnie na tę monetę, podziękujcie Mi za pomoc, którą powiedziałem, że wam dam.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

Pytanie i odpowiedź 70

Dodatek 3

Dodatkowe pytania i odpowiedzi na nie, dzielone przez Obecność Jedynego w dniu 2 stycznia 2018 r.

 

Pod koniec 2017 roku prawie jednocześnie na stronę zostało wysłane jedno i to samo pytanie z trzech miejsc – z Bułgarii, z Hiszpanii i z Białorusi.

Pytanie: Miły Ojcze Jedyny, co najlepiej z Pańskiego punktu widzenia zrobić z częścią chleba/ciasta, przeznaczonego dla Pana?

Odpowiedź: Bardzo się cieszę, kiedy zastanawiacie się nad tym tematem i zadajecie Mi dodatkowe pytania.

Kawałek wigilijnego ciasta, przeznaczony dla Pana, dobrze jest zostawić na stole przez noc przed Bożym Narodzeniem, przykrywając serwetą bawełnianą lub lnianą. A rano w pierwszy dzień Bożego Narodzenia niech człowiek, które piekł to ciasto, podzieli ten kawałek między członków rodziny (oddzielając trochę dla zwierząt domowych, jeśli takie są) i niech wszyscy wezmą po jednej części tego kawałka.

Każdy członek rodziny bierze swoją część kawałka, przeznaczonego dla Pana, jako największy Dar na Boże Narodzenie, ponieważ to ciasto (chleb) jest dodatkowo Błogosławione i Poświęcone przeze Mnie w ciągu tej nocy. Każdy zjada swoją część kawałka w ciągu dnia, kiedy zechce, aby przyjąć do swoich 4 niższych ciał energetyczną składową Mojego Błogosławieństwa, a następnie najlepiej, aby przez cały dzień w rodzinie królowały Pokój, Miłość, Radość i Błogość, aby zachowało się i przemnożyło Moje Błogosławieństwo między wszystkimi Żywymi istotami w domu – aby byli Żywi, Zdrowi i dobroowocni w sieci Światła planety Ziemia do następnego Bożego Narodzenia.

 

Pytanie: Kiedy został pominięty 24 grudnia, czy można upiec to ciasto 31 grudnia?

Odpowiedź: Wszystko jest możliwe, lecz to będzie zupełnie co innego i nazywa się „ciasto z życzeniami na Nowy Rok”, które ma całkiem inne korzystne działanie i przeznaczenie.

A „ciasto wigilijne z monetą” ma taka nazwę, ponieważ piecze się je tylko i jedynie na Wigilię 24 grudnia i tylko z jedną monetą. Istnieje wyjście dla tych, którzy pominęli upiec ciasto obrzędowe na Wigilię 24 grudnia. Wyjście jest takie: upiec to ciasto wieczorem 6 stycznia, kiedy większa część wschodniego prawosławnego chrześcijaństwa obchodzi Boże Narodzenie.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

Pytanie i odpowiedź 130

5. dopełnienie na temat wigilijnego ciasta

Pytanie wysłane w języku polskim na stronę ZJEDNOCZENIE 23 października 2018 r., i odpowiedź na nie udzielona przez Obecność Jedynego 15 stycznia 2019 r.

 

Tekst podlega redagowaniu i nie jest zalecane jego pobieranie

 

Pytanie: W katolicyzmie brak tradycji wkładania monety do chleba/ciasta na Wigilię Bożego Narodzenia. Czy ta praktyka dotyczy tylko prawosławia? Czy katolicy mogą również zacząć ją praktykować/stosować? Dziękuję!

Odpowiedź: Wkładanie monety do ciasta wigilijnego i pozostawienie pierwszego kawałka Panu, aby byli w ciągu nocy z Góry błogosławione rodzina, ród i dom, jestr ludowym zwyczajem związanym ze starożytną Wiedzą, dzięki któremu (zwyczajowi) nawiązuje się bezpośrednie połączenie ze Mną – Obecnością Jedynego w dniach przesilenia zimowego.

Praktyka ta wykracza poza kanony każdego kościoła i religii i może ją wykonać każdy, kto:
blue dotczuje w swoim sercu, że jest to coś dobroowocnego, ponieważ tak jest,
blue doti czyni to z radością
blue doti z całego serca i duszy.

Ten, który z czcią, z największą Wdzięcznością i z najmocniejszą Boską Miłością do Mnie – Jedynego Ojca,
następnego ranka zje swój kawałek ciasta, przeznaczonego Panu,
jaki w nocy stał się nosicielem Pańskiego Błogosławieństwa dla tego doma i jego mieszkańców,
jest wtedy znacznie lepiej chroniony podczas wszystkich tak zwanych najciemniejszych dni w roku, które trwają od nocy po przesileniu zimowym do nocy z 6 na 7 stycznia. W tym czasie Niebiosa otwierają się i zachodzi nakladanie się planu materialnego planety z najniższym astralnym planem, i wiele istotot astralnych uzyskuje dostęp do świątyń ludzi, którzy są bez albo mają słabą ochronę. I zaczynają ich atakować bardzo szkodliwymi dla ludzi obcymi iluzorycznymi myślami, uczuciami, a nawet słowami! I ludzie stają się przygnębieni/depresyjni, drażliwi i napełnieni iluzorycznymi uczuciami samotności, bezsensowności istnienia i bezsilności, brak im siły i chęci radzenia sobie z bieżącymi zadaniami, mają silne pragnieniem położyć się, nic nie robić i dostarczać sobie wszelkiego rodzaju przyjemności w naruszenie któregokolwiek z Moich Przykazań, które wam dałem, abyście byli Zdrowi, szczęśliwi i dobroowocni, gdy je przestrzegacie.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net