Pytanie i odpowiedź 9

Błogosławieństwo przed snem

Pytanie i odpowiedź na nie udzielona przez Obecność Jedynego w dniu 14 grudnia 2016 r.

 

Pytanie: Czy jest coś poza wieczornym służeniem, co moglibyśmy robić, aby lepiej dostroić się do Wyższych Niebiańskich oktaw przed zaśnięciem i wzmocnić swoją ochronę?

Odpowiedź: Owszem, jest. Po odmówieniu wezwania do Świętego Archanioła Michała o ochronę w czasie zasypiania i podczas snu, byłoby bardzo dobrze, by każdy z mieszkających razem pobłogosławił innych, a potem siebie. To wzmacnia ochronę przestrzeni domu, jak i osobistą ochronę każdego z nich, ponieważ jest stwarzana atmosfera Radości, wzniesienia do Boga i Ojca oraz pomnażana jest Boska Miłość.

Wspaniale jest, by małżonkowie błogosławili siebie nawzajem z wielką Miłością i każdy potem pobłogosławił siebie, żeby otrzymał to, czego potrzebuje, pobłogosławił swoje dzieci, a dzieci pobłogosławiły swoich rodziców, by byli zdrowi i coraz bardziej czyści, i odnosili się z Miłością do siebie nawzajem i do dzieci i odnieśli sukces w swojej pracy – dużo zarabiali, i żeby wzrastali w Duchu Świętym i z powodzeniem wypełnili misję tego swojego wcielenia.

Również dzieci mogłyby pobłogosławić się nawzajem – żeby były zdrowe, rozumiały się i pomagały sobie nawzajem, by stale były dobroowocne w sieci Światła oraz każde z nich żeby pobłogosławiło siebie. I dopiero wtedy zasnąć.

Wieczorne błogosławieństwo przed snem wzmacnia rodzinne więzi. Tworzy się większą bliskość między wszystkimi członkami rodziny, kiedy każdy błogosławi innych czymś dobrym i stara się wypowiedzieć jeszcze lepsze błogosławieństwo niż błogosławieństwa poprzedników. To usposabia każdego, by podzielił się swoimi problemami, jakie pojawiły się u niego tego dnia, i poprosił pozostałych, by pobłogosławili go, żeby problemy zostały rozwiązane w krótkim czasie, z łatwością, w całości i w najlepszy z Pańskiego punktu widzenia sposób.

Jeśli ktoś pomyli się, ktoś inny może skorygować go w taktowny sposób i znowu wypowiedzieć całe błogosławieństwo prawidłowo. Wszyscy powinni uważnie słuchać, jakie błogosławieństwa wymawiają sami i jakie błogosławieństwa wymawiają inni, aby uniknąć błogosławienia powodzenia czegoś iluzorycznego, co byłyby szkodliwe i stwarzałoby karmę. A ponieważ czasem człowiekowi brak wiedzy, co może być szkodliwe, na koniec każdego błogosławieństwa należy wszystkim razem wypowiedzieć Słowa-formuły:

„I niech wszystko będzie według Twojej Świętej Woli, Panie!
AMEN   TAKA DA BYDE   OM“

i pozostawili wszystko w Moich rękach.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net