Pytanie i odpowiedź 8

Więź matki z dzieckiem, które poddała aborcji

Pytanie i odpowiedź na nie udzielona przez Obecność Jedynego w dniu 7 grudnia 2016 r.

 

Pytanie: Po tym, jak kobieta dokona aborcji, czy istnieje energetyczna więź łącząca ją z duszą nienarodzonego dziecka? Czy więź ta pozostaje i jak długo ona trwa? Czy istnieje sposób, aby uwolnić się z tej energetycznej więzi?

Odpowiedź: Tak, jest taka więź. Jak długo ta więź pozostanie, zależy od tego, czy dziecko weszło do nowego wcielenia gdzie indziej. Jeśli dusza takiego dziecka pozostanie bez nowego wcielenia, to więź z matką, która dokonała aborcji, pozostaje do końca jej wcielenia i stwarza warunki do tego, aby w jej kolejnym wcieleniu znowu byli razem.

Jeśli dusza dziecka wejdzie w nowe wcielenie i urodzi się w innej rodzinie, u innej matki, to więź ta przerywa się.

W każdym oddzielnym przypadku decyduje się, jaka będzie decyzja. Rada Karmiczna podejmuje decyzję po wysłuchaniu Wyższej Obecności JAM JEST matki, która dokonała aborcji, Wyższej Obecności JAM JEST dziecka, które zostało poddane aborcji oraz ich życzeń, a także opinii ich Nauczycieli z planu subtelnego z Hierarchii Światła i ocenia się, co jest najlepsze dla wszystkich z Pańskiego punktu widzenia.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net