Pytanie i odpowiedź 22

Regeneracja po ingerencji energetycznej

Pytanie i odpowiedź na nie udzielona przez Obecność Jedynego w dniu 29 listopad 2015 r.

 

Pytanie: Powiedziano nam, że jeśli człowiek, który znajduje się na 100% w sieci Światła, zostanie poszkodowany przez przedstawiciela którejś z sieci iluzji i uda mu się zachować swoją równowagę i pozostanie bez osądzania tego, kto mu zaszkodził, to następnie do jego regeneracji z Góry będzie wykorzystana energia z odpowiedniej sieci iluzji. Czy działa to wobec wszystkich sieci iluzji?

Odpowiedź: To dotyczy wszystkich sieci, (w tym i sieci Światła) jeżeli przedstawicielowi danej sieci, który wyrządził szkodę, brakuje potrzebnego zapasu energii, a także wszystkim jego krewnym po kolei, całemu jego rodowi jako całości, jego narodowi, tzn. przedstawicielom jego rodziny, rodu i narodu, do którego należy i którzy należą do tej samej sieci. Do regeneracji poszkodowanego człowieka najpierw pobierana jest energia od nich, po kolei, a jeśli jej zabraknie, wtedy jest ona pobierana z zapasu energetycznego odpowiedniej sieci jako całości.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

line

* Z tym pytaniem i odpowiedzią związane są pytania i odpowiedzi „Rezygnacja z przemocy i Trzystopniowe Wybaczenie” z 13 lutego 2017 r. i „Czystość karmiczna chroni” z 14 lutego 2017 r.

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net