Wyjaśnienie niektórych słów i pojęć

 

 

Spis treści

 

blue dotPoczątek

blue dotWprowadzenie

blue dotPozytywność

blue dotWdzięczność

blue dotFormuła "Wymagam, szczerze chcę i proszę"

blue dotNowy Porządek

blue dotFormuła "I niech wszystko będzie według Twojej Świętej Woli, Panie!"

blue dotFormuła "AMEN   TAKA DA BYDE   OM   "

blue dotPan i Bóg

blue dotDusza

blue dotSłowo-formuła

blue dotSłużenie

blue dotBoskie Piosenki

blue dotPomnożenie i przemnożenie

blue dotŻywe Życie

blue dotŻywe istoty

blue dotBliźni człowiek

blue dotSurogatowe jedzenie

blue dotPomagacze, pomocnicy i podżegacze iluzorycznej części człowieka

blue dotMiły Bogu, Miłe Bogu

blue dot"Na zawsze”, „we wszystkich czasach", "czasach, czasie i półczasie"

blue dot„Ojczysta planeta”, „pierwotna ojczysta planeta”

blue dotPobożność (dosłownie: Błogocześć)

blue dotWspólne rodzinne pole cnoty

blue dotUkłon

 

 

Początek

 

Najpierw, przed rozpoczęciem wyjaśnienia niektórych słów i pojęć, polecono mi udzielić informacji na temat odpowiedzialności karmycznej, którą ponosi każdy, kto czyta i akceptuje Naukę daną przez Siły Światła na stronie ZJEDNOCZENIE.

Zalecenia Wzniesionych Istot Światła w tej kwestii są następujące:

Każdy sam ponosi odpowiedzialność karmiczną za stosowanie w swoim życiu otrzymanej Wiedzy.

Każdy ponosi odpowiedzialność karmiczną, jeśli zapomni poinformować tych, którym przekazuje tę Wiedzę, o ich odpowiedzialności karmicznej związanej ze stosowaniem w ich życiu otrzymanej Wiedzy.

(Informacja dodatkowa odnośnie karmicznej odpowiedzialności – patrz przesłanie Pana Sanat Kumary z 22 listopada 2010 r.)

 

Wprowadzenie

 

W trakcie pracy nad stworzeniem strony ZJEDNOCZENIE powstała potrzeba udzielenia dodatkowej informacji wyjaśniającej niektóre z używanych sformułowań.

Dobrze jest, gdy człowiek, wykonując każdą Duchową praktykę podczas codziennego Służenia, dokładnie rozumie, co robi i jaki jest cel tej praktyki. I jest bardzo ważne, żeby rozumiał sens wymawianych słów i tego, że ze słów korzysta się w dokładnie określony sposób bez żadnej przypadkowości i właśnie z tej przyczyny powinny być w ten sposób wymawiane i że każde słowo jest mocnym Boskim Słowem. Oprócz tego wskazano mi z Góry, że dobrze jest każde wezwanie, błogosławieństwo, modlitwę, wszystkie Duchowe praktyki kończyć:

1. Formułą przekazania swojej swobodnej woli do rąk Ojca: „I niech wszystko będzie według Twojej Świętej Woli, Panie!”

2. Formułą powszechnego Zjednoczenia: "AMEN   TAKA DA BYDE   OM   "

3. Podziękowaniem Wzniesionej Istocie Światła, która dała odpowiednie wezwanie / Słowo-formułę / błogosławieństwo / modlitwę / ...

Z tego powodu pod koniec tekstu Przesłań, w których dano wezwanie, Słowo-formułę lub błogosławieństwo, dodano wyżej wymienione trzy elementy dokładnie w tej kolejności.

 

Pozytywność

 

Należy, by każda myśl, każde uczucie i każde słowo, które kierujemy w przestrzeń, było pozytywne. Szczególnie jest to ważne przy czytaniu i kierowaniu wezwań i modlitw do Sił Światła. Dlatego właśnie wskazano mi specjalnie, jak osiągnąć ich pozytywne brzmienie, pozytywność każdego słowa w nich.

 

Wdzięczność

 

Zalecane jest przed każdym wezwaniem, modlitwą, błogosławieństwem, Przesłaniem, Wskazówką itd. poświęcić czytanie ich Wzniesionej Istocie Światła, która nam je udzieliła, i skierować do niej energię swojej Wdzięczności i Boskiej Miłości. Dobrze jest po skończeniu czytania wezwania, modlitwy, błogosławieństwa, Przesłania, Wskazówki popatrzeć na ukochany wizerunek tej Wzniesionej Istoty Światła i będąc w cichej kontemplacji kontynuować przez jakiś czas przekazywanie jej swojej Wdzięczności i Boskiej Miłości z głębi swego serca.

Wtedy przestrzegamy jednej z tez Nauki o Wdzięczności, a mianowicie: oddawanie naszej Wdzięczności do rzeczywistego świata Boga poprzez nasze myśli, uczucia i słowa.

 

Formuła "Wymagam, szczerze chcę i proszę"

 

Wyjaśnienie zostało udzielone przez Pana Alfę:

Dobrze jest, by formuła ta była wymawiana podczas każdego wezwania oraz życzenia.

Odnośnie tego, co oznacza:
blue dot"Wymagam" – to przejaw wolnej woli człowieka;
blue dot"szczerze chcę" – to podłączenie Boskiego ognia, iskry, żeby zrealizowało się życzenie, tzn. zasilanie modlitwy poprzez Boską energię – energią własnej Wyższej Obecności JAM JEST;
blue dot"proszę" – to modlitwa, poprzez nią dokonuje się nakierowanie Boskiego Ognia ku Wzniesionym Istotom Światła, do których skierowana jest prośba, połączenie tego Ognia z nimi.

 

Nowy Porządek

 

Wyjaśnienie zostało udzielone przez Pana Alfę:

"Nowy Porządek to Złoty Wiek w odniesieniu do obecnej epoki, stan oraz ewolucja Wszechświata, która powinna nastąpić przy przestrzeganiu Boskiego Moralnego Prawa oraz pozostałych Boskich Przykazań i Praw, Boskich zasad i norm zachowania i w stosunkach pomiędzy ludźmi, i w sposobie pracy i istnienia."

 

Formuła "I niech wszystko będzie według Twojej Świętej Woli, Panie!"

 

Jest to formuła oddania własnej wolnej woli człowieka do rąk Ojca Niebiańskiego. Wymawia się w celu ochrony człowieka przed możliwą szkodą, jeżeli poprosi on o coś Siły Światła, co jest poza Zamysłem Ojca dla niego i poza jego planem życiowym. Ponieważ częste powtarzanie danego życzenia może zostać zaaprobowane przez Górę i doprowadzić do zmiany planu życiowego w mniej korzystnym kierunku. Może to doprowadzić także do stworzenia ujemnej karmy. Z tego powodu stosowanie tej formuły jest wysoce zalecane przy każdej pracy w Duchowości.

 

Formuła "AMEN   TAKA DA BYDE   OM   "

 

Wyjaśnienie zostało udzielone przez Pana Alfę:

"Jest to centralna formuła i postulat powszechnego Zjednoczenia i zrealizowania troistej jedności we wszystkich jej aspektach."

Formuła ta posiada swój sens i cel z Góry. W niej zawarte są kody. Dlatego ma być pisana i wymawiana dokładnie w tej postaci we wszystkich językach. Tłumaczenie tej formuły na inne języki lub wymawianie jej inaczej jest równoznaczne wymawianiu sanskryckich mantr w tłumaczeniu.

"Całą formułę należy wymawiać w postaci, w jakiej została dana, albo pominąć ją."

Posłuchaj brzmienia "AMEN   TAKA DA BYDE   OM   "
"AMEN   " jest wymawiane zgodnie z miejscową tradycją duchową.
"OM   " jest wymawiane jak w sanskrycie.

 

Pan a Bóg

 

Pan – to nasz Ojciec Niebiański – Pan Alfa, Ojciec naszej galaktyki, oznacza także każdą inną Wzniesioną Istotę Światła, która osiągnęła takiż poziom w swoim rozwoju.

Bóg – to jest Wyższa Jaźń każdego człowieka, przede wszystkim jego Wyższa Obecność JAM JEST, ale jako szersze pojęcie obejmuje całokształt /spójność jego trzech wyższych ciał.

Trzy wyższe ciała to:
blue dotWyższa Obecność JAM JEST to wiecznie istniejąca, pierwotna iskra, Boska Monada, pochodząca z Pierwotnego Źródła, indywidualność Boga, znana również jako Ojciec-Matka lub jako Duch, z którym łączy się Dusza;
blue dotŚwięte Chrystusowe JA to iskra jednego z Wielkich Duchów, które dały swoją cząstkę każdemu strumieniowi życiowemu, wcielającemu się na tej planecie, aby skutecznie kontynuowała ewolucję ludzkiego rodu. Do niego Dusza powinna się wywyższyć. Święte Chrystusowe JA to szczyt Boskiej świadomości, który należy osiągnąć, aby dokonał się rytuał Wniebowstąpienia. Jest stałym nauczycielem każdego człowieka z wcielenia na wcielenie, który go ukierunkowuje, prowadzi i jest pośrednikiem, przez którego dochodzi się do zjednoczenia z Wyższą Obecnością JAM JEST właśnie podczas rytuału Wniebowstąpienia. Przy tym rytuale Dusza przestaje przychodzić we wcielenie i jednoczy się z Bogiem, z którego pochodzi;
blue dotCiało kauzalne (przyczynowe) – jest to miejsce, gdzie przechowuje się dobra karma – nasze "skarby w Niebiosach". Na różnych energetycznych poziomach i warstwach Kauzalnego ciała zawierają się wszystkie nagrania naszych dobrych czynów ze wszystkich naszych wcieleń, a także wszystkie nasze wypracowane Boskie cechy i cnoty i Dary Świętego Ducha, które osiągnęliśmy podczas szkolenia i Służenia na każdym z promieni. Ciało kauzalne jest Domem Wyższej Obecności JAM JEST.

Z tego powodu powszechnie używane wezwanie "Panie Boże mój" pierwotnie brzmiało i powinno brzmieć: "Panie i Boże mój!". Zwrot jest jednocześnie do Ojca i do Wyższej istoty każdego człowieka, która jest zjednoczona z Ojcem na całkiem innym poziomie.

Na przykład w Biblii, w Księdze proroka Izajasza jest wyraźne rozgraniczenie pomiędzy Panem a Bogiem, mimo że w niektórych miejscach sens ten jest tracony z powodu kolejnych nieścisłości przekładu:
blue dotCześć 40:27 "Zakryta jest moja droga przed Panem i prawo me przed Bogiem przeoczone?";
blue dotCześć 49:4 "Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego";
blue dotCześć 49:5 "Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą";
blue dotCześć 49:14 „остави ме Господ и Бог мой ме забрави!“; "Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał" – to akurat jest inaczej przetłumaczone po polsku!, można zignorować.
blue dotCześć 50:10 "Kto chodzi w ciemnościach i bez przebłysku światła, niechaj imieniu Pana zaufa i niech na swoim Bogu się oprze!";
blue dotCześć 52:12 "Raczej Pan pójdzie przed wami i Bóg Izraela zamknie wasz pochód".

 

Dusza

 

Dusza – to spójność trzech niższych subtelnych ciał:
blue dotastralnego, zwanego także ciałem emocjonalnym, ciałem uczuć i pragnień;
blue dotmentalnego – ciała myśli;
blue doteterycznego – ciała pamięci, w którym znajduje się kopia oryginalnego Boskiego Zamysłu dla danego strumienia życiowego, a także ujemne nagrania karmiczne ze wszystkich wcieleń.

Poprzez Duszę realizuje się połączenie pomiędzy ciałem fizycznym a Duchem – Wyższym ciałem człowieka, jeżeli weźmiemy za podstawę formułę "Duch, dusza i ciało".

Robiąc znak krzyża i wymawiając formułę: "W imię Ojca-Matki, Syna i Ducha Świętego":
blue dot"Ojciec-Matka" to Wyższa Obecność JAM JEST człowieka – Duch,
blue dot"Syn" to jego ciało fizyczne we wcieleniu,
blue dot"Duch Święty" to trzy niższe ciała – Dusza, przez którą dokonuje się połączenie Ojca-Matki i Syna. Dlatego Dusza – Duch Święty – jest przedstawiany jako biały gołąb z rozpostartymi skrzydłami w locie, którymi łączy Ojca-Matkę i Syna.

 

Słowo-formuła

 

Słowo-formuła to tekst z mocą formuły, który w swojej naturze jest Boskim Słowem. To wyjaśnia, z jakiego powodu używa się "to" Słowo-formuła zamiast "ta" Słowo-formuła.

 

Służenie

 

Służenie to wykonywanie Duchowej praktyki, którą każdy używa podczas swojej pracy w Duchowości, według swojej religii, pojmowania i preferencji. Duchowe praktyki podane w części „Praca w Duchowości” są dobroczynne, dobre i pożyteczne, ale nie obowiązkowe. Najlepiej używać je wybiórczo według rodzaju, np. tylko modlitwy lub tylko wezwania – i można odmawiać tylko niektóre z nich zgodnie z tym, kto jak postanowi i serce mu podpowie, a także w zależności od przeznaczonego czasu i możliwości danej chwili do wykonania pracy w Duchowości. Bo może się zdarzyć tak, że na początku warunki były odpowiednie do wykonania służenia, ale one się zmieniły podczas jego wykonania, np. pojawia się hałas, ktoś przychodzi i zaczyna rozmawiać itd. Wtedy człowiek musi być gotowy spokojnie przerwać swoją Duchową praktykę i podziękować za to, co zrobił do danej chwili, i ochronić się przed odczuwaniem przykrości i winy z powodu niedokończonej praktyki lub osądzaniem za to, że została przerwana.

 

Boskie Pieśni

 

Boskie Pieśni to pojęcie szersze niż pojęciе "sławienia Boga". Wyrażenie "Boskie Pieśni" oznacza pieśni pochodzące od Boga, tzn. od Wyższej Obecności JAM JEST, a także pieśni pochodzące od innych Wzniesionych Istot Światła i zazwyczaj oprócz Boga – Wyższej Obecności JAM JEST – one wychwalą Ojca Niebiańskiego, a także aniołów i archaniołów, poszczególne Wzniesione Istoty Światła itd.

Wyrażenie "sławiące lub wielbiące Boga pieśni" zawiera tylko pieśni wychwalające Boga, czyli Wyższą Obecność JAM JEST.

 

Pomnożenie i przemnożenie

 

Pomnożenie – w świecie materialnym.

Przemnożenie – w Boskim świecie.

 

Żywe Życie

 

Żywe Życie to wszystkie Żywe istoty na wszystkich planach Bytu.

 

Żywe istoty

 

Żywe istoty to te:
blue dotktóre znajdują się w Prawie Ojca i w sieci Światła, całkiem lub przeważnie,
blue dotmają dostęp do Boskiej energii, żyją nią i w nich prawidłowo, z Boskiego punktu widzenia, obracają się energie w planetarnej sieci Światła;
blue dotktóre oddają swoją Boską energię do Boskiej sieci Światła – całkiem lub w głównej mierze.

 

Bliźni człowiek

 

Określenie dane przez Obecność Jedynego 8 sierpnia 2017 r.

W szerokim sensie „bliźni człowiek” to ten, który należy do tej samej sieci energetycznej.

W węższym znaczeniu „bliźni człowiek” to ten, który oprócz bycia w tej samej sieci energetycznej należy do tej samej wspólnoty duchowej.

W najwęższym znaczeniu „bliźni człowiek” to ten, który będąc w tej samej sieci energetycznej i należąc do tej samej wspólnoty duchowej, jest także członkiem rodziny lub rodu.

 

Surogatowe jedzenie

 

Surogatowym jest jedzenie, które ktoś inny (spoza kręgu bliskich ludzi, z którymi człowiek mieszka i stale komunikuje się) poddał obróbce wraz z innymi produktami, które są w jego składzie.

 

Pomagacze, pomocnicy i podżegacze iluzorycznej części człowieka

 

Pomagacze, pomocnicy i podżegacze iluzorycznej części człowieka – zobacz w części Nauka odpowiedź Obecności Jedynego z 7 stycznia 2018 r.

 

Miły Bogu, Miłe Bogu

 

Miły Bogu – oznacza, że jest dobry z Boskiego punktu widzenia, jest zgodny z Planami Wyższej Obecności JAM JEST i uchwalony przez nią.

 

"Na zawsze”, „we wszystkich czasach", "czasach, czasie i półczasie"

 

Jaka jest różnica między "na zawsze" i "we wszystkich czasach"? Jaka jest różnica między "Czasy, czas i półczas"? Co one oznaczają i całe to wyrażenie?

Odpowiedź: Zob. Pytanie i odpowiedź 120 w części Nauka.

 

„Ojczysta planeta”, „pierwotna ojczysta planeta”

 

Co znaczy ojczysta planeta: to jest planeta, na której dusza przyszła w jej obecnym wcieleniu.

Co znaczy pierwotna ojczysta planeta: to jest planeta, na której dusza weszła we wcielenie po raz pierwszy po tym, jak została stworzona.

Więcej informacji – zob. Pytanie i odpowiedź 126 w części Nauka.

 

Pobożność

 

Pobożność – (dosłownie: Błogocześć) bogobójność, dobra reputacja, cnotliwość – czyli człowiek żyje w zachowaniu i przestrzeganiu Pańskich Przykazań i Praw, a wszystko, co czyni, jest dobre: daje dobre skutki i tego owoce są Dobre i niosą Dobro.

(Zob. Pytanie i odpowiedź 138 „Pobożność i wspólne rodzinne pole cnoty”.)

 

Wspólne rodzinne pole cnoty

 

Wspólne rodzinne pole cnoty stwarzane jest w rodzinie, kiedy wszystkie myśli, uczucia, słowa i czyny obojga małżonków są czyste/cnotliwe, brak ich myślom przemocy, agresji i wszystkiego, co jest ujemne i automatycznie wprowadza do sieci iluzji, jeśli człowiek pominnie natychmiast zauważyć, co kręci się w jego głowie i przyszło z zewnątrz i/albo jest owocem szkodliwych programów, kodowań i blokad, i momentalnie pokajać się przede Mną i wymagać, szczerze chcieć i prosić, aby wszystkie te iluzoryczne mysli, uczucia, słowa i czyny zostały wymazane i anulowane ich szkodliwe skutki.

(Zob. Pytanie i odpowiedź 138 „Pobożność i wspólne rodzinne pole cnoty”.)

 

Ukłon

 

Gdy na końcu jakiejkilwiek Duchowej praktyki jest napisane „Ukłon”, to oznacza, że człowiek po przeczytaniu tekstu ukłoni się Panu lub Istocie Światła, do ktorej skierował wezwanie/modlitwę ... i będąc w ukłonie w myślach czy na głos powie: „Dziekuję Tobie, miły Ojcze Jedyny” albo „Dziękuję Tobie, ... (imię Wzniesionej Istoty Światła), a wyprostowując się powie: „Kocham Cię, miły Ojcze Jedyny”/ „Kocham Cię, ... (imię Wzniesionej Istoty Światła).