Pytanie i odpowiedź 100

Trakowie i Prabułgarzy
Część 7

Pytania i odpowiedzi, dane od Obecności Jedynego 3 i 4 marca 2018 roku

 

Pytanie 1: Kim są Prabułgarzy? Czy są Trakami, czy ich pochodzenie jest inne i jakie ono jest?

Odpowiedź: Prabułgarzy są zupełnie kimś innym od Traków. Przybyli z Peru, mieli z Góry przydzielony obowiązek zbudowania bułgarskiej Państwowości, łącząc swoje geny z trackimi i w ten sposób tworząc coś lepszego:
naród zdolny wytrzymać próby czasu i przetrwać, jako taki,
naród, który zapoczątkuje szóstą rasę z nowym kodem genetycznym,
naród, do którego w ciągu wieków mogą przychodzić częściowe inkarnacje Wyższych Wzniesionych Istot Światła.

Do Misji Prabułgarów należało dotarcie do trackiego narodu i ich ziemi, na której teraz mieszkasz, Umiłowana, tzn. do ziemi Obiecanej, i tu ukształtować Państwo z lokalną tracką ludnością, nazywaną już słowiańską. I oni temu podołali. Zrobili to i wykonali swoją Misję!

Spadkobiercy Prabułgarów, którzy połączyli się z Trakami, otrzymali ich Misję – aby ukształtowali Państwo i zachowali naród 6-ej korzennej rasy, prowadząc go przez wieki do momentu Wielkiego Przejścia. Odziedziczyli także i początkową Misję, którą dałem trackiemu narodowi, żeby chronił planetę i Żywe Życie na niej, którą obecnie pełni każdy człowiek na tej planecie, który ma Żywą i Jasną Duszę i posiada tracki gen, w jakiejkolwiek części planety znajduje się i w którymkolwiek narodzie się urodził, i którąkolwiek religię wyznaje. Misję tę wszyscy ci ludzie pełnią automatycznie, ponieważ są przeze Mnie przygotowani do wykonania tego jeszcze od starożytności, oby tylko mieli określony procent karmicznej czystości i określoną liczbę otwartych czakr.

 

Podpytanie do pytania 1: A czy są tacy, miły Ojcze Jedyny, i jaka jest ich liczba?

Odpowiedź: Tak, są. Wystarczająca.

 

Pytanie 2: Kim jest Bóg Tangra na planie subtelnym? Czy tym imieniem Prabułgarzy zwracali się do Ciebie, miły Ojcze Jedyny?

Odpowiedź: Tak.

 

Pytanie 3: Jaka jest przyczyna i pierwotna przyczyna, że bułgarscy Słowianie (Tracy) kiwają głową w odwrotnym kierunku, niż pozostali Słowianie i prawie cały pozostały świat w przypadku „tak” i „nie”?

Odpowiedź: Dla bilansu, jak i w przypadku leworęcznych.

 

Pytanie 4: A jak się ma bułgarski naród, który jest połączeniem genotypu Traków i Prabułgarów, do wszystkich pozostałych słowiańskich (trackich) narodów, istniejących dzisiaj?

Odpowiedź: Tak, słuszne jest to, co zauważyłaś, Umiłowana. Wszystkie dzisiejsze słowiańskie narody, tzn. narody Traków – wszystkie trackie plemiona są narodem 6-ej korzennej rasy, a naród bułgarski jest narodem 7-ej rasy, narodem kapłanów dla 6-ej rasy, narodem, przez który przychodzą i będą przychodzili we wcielenie i w świat Nowego Boskiego Porządku Wyższe Wzniesione Istoty z Wyższych oktaw, których Misją jest bycie Nauczycielami dla narodów 6-ej rasy.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net