Стихове-Напътствия за всеки ден

Скъпи приятели, в изпълнение на указаното от Господ Елисейя в неговото Послание от 25 март 2013 г., след молитва към моето Висше АЗ СЪМ Присъствие и към Елохим Аполон да ми дадат помощта си, за да бъде сътворен Божествен образец, започнах да пиша стихове, които с много радост споделям с вас и които биха могли да бъдат полезни на всеки, в когото Огънят на Живия Живот гори, ако се прилагат в живота.

Росица Авела

 

106

Заспивай навреме,

а преди това максимално към Бога се извиси,

за да можеш сутрин да се събуждаш навреме,

когато Душата ти все още е във Висшите октави, в Светлина,

преди да е слязла по време на съня в астралните нива!

 

7 юли 2015 г.

 

под линия

Бележка от Росица Авела:

Повечето стихове-напътствия ми се дават от моето Висше АЗ СЪМ Присъствие, което ме напътства рано сутринта с дадения стих, който много често след това се оказва ключов за мен за този ден, а също и занапред. Но тези стихове-напътствия биха могли да са в полза и на всеки друг, тъй като са в подкрепа на Учението, което ни се дава в тези времена от Възнесените Учители от Йерархията на Светлината.

107

Намирай какво да работиш във всеки миг,

понеже времето забързва своя ход

и всяка загубена минута

на все повече се равнява

и колкото повече време часовника отброява,

минутата все по-ценна става!

 

9 юли 2015 г.

108

Отиди на изгрева със своите близки,

постойте сред природата,

по-далеч от куполите на населените места,

и порадвайте се заедно

на чистотата и на тишината,

и на птичките благодарете

за техните песни,

а също и на цветята – за аромата,

и на Земята поблагодарете

за помощта, която ви дава,

да сте в Мир и Хармония

с всички Живи същества

и да живеете в Закона на Отца.

 

10 юли 2015 г.

109

Най-доброто за всеки в тези времена

е да бъде в изпълнение най-пълно и точно

на Учението, което Свише се дава тук и сега!

И да бъде в изпълнение най-пълно и точно

на Божественото ръководство, което му се дава,

за да бъде добре в тези времена!

 

11 юли 2015 г.

110

Във всичко що вършиш ти,

в умереност бъди,

баланса съхрани

и в златната среда да бъдеш се стреми!

 

12 юли 2015 г.

111

Помни Господните Заповеди и Закони

и ги спазвай в своя живот,

и всяко решение вземай така,

че да е в съгласие с тях,

за да бъдеш постоянно в Бога

и защитата си да запазваш и увеличаваш

все повече занапред!

 

13 юли 2015 г.

112

Радвай се на всяко мигновение

от това си въплъщение

на планетата Земя,

понеже то едно единствено е,

тук и сега, в тези преходни времена,

и е изключително ценно

за напредването по Пътя към Дома – към Отца.

 

14 юли 2015 г.

113

Попитай сърцето си желае ли да живееш в илюзията,

под купола на града,

но го попитай след като поживееш

поне няколко дни сред природата на тишина и чистота,

в благодарност най-голяма към Отца,

в умиротворение и приемайки Божественото благословение!

И вслушай се в зова на своето сърце и бързо го изпълни,

понеже времето за излизане от града

вече твърде много накъся!

 

15 юли 2015 г.

114

Радост блика от сърцата на всички Живи същества –

радост, благодарност и възхвала към Отца

за идването на голямата Радост и Чистота

навсякъде на планетата Земя,

които тепърва предстоят

и времето накъсява, и се приближава мигът

и на физическия план да се установят!

 

16 юли 2015 г.

115

Слей се с потока на забързаните времена

и влагай най-доброто от себе си в това,

което правиш всеки ден!

И го прави с Радост и с лекота,

без излишно напрежение и стрес,

но и без да се отпускаш,

за да имаш постоянен прогрес

и за да бъдат доброплодотворни

в Светлинната мрежа на планетата Земя

всички твои мисли, чувства, слова и дела!

 

17 юли 2015 г.

116

Всеки Божи ден:

 

Работата – карма-йога помага на всеки

сам себе си да спаси

и от силите на илюзията

да се различи, разграничи и отдалечи

и радостно на Отца да възблагодари!

 

Приложението на Учението,

давано Свише тук и сега

и спазването на Закона на Отца

помага всекиму

чист да остане в тези времена,

енергията си да съхрани,

и в Светлинната мрежа

еволюцията си да продължи!

 

18 юли 2015 г.

117

Добре би било в днешните забързани времена

всеки да извършва първо най-важните си дела

и след това по приоритет да продължи да се труди

и да благодари за помощта,

която Свише се дава,

за да се справи успешно и с лекота

със задачите за деня!

 

19 юли 2015 г.

118

Здраво за работа да се хване човек тук и сега

е най-доброто за него и спасително в тези времена.

И най-слабо препоръчително е да работи как да е,

а да работи от сутрин до вечер е нужно,

бидейки постоянно в радостта

и максимално качествен да му е труда!

 

20 юли 2015 г.

119

Добре би било всеки да се заеме

и добре да изчисти и подреди в Нов – Божествен Ред

всичко в своя живот на всички възможни нива:

мисли, чувства, слова,

вътре в своята Душа,

а също и във физическия си храм,

и в пространството, което обитава,

за да могат енергиите да текат свободно,

и да се подсилват многократно

защитата и творческите начала, и Радостта!

 

21 юли 2015 г.

120

На всеки в тези времена

избори му се налага да прави за най-различни неща,

но всъщност изборите винаги са точно два:

тъмнина или Светлина,

подвластен на илюзията ли се оставя да бъде човек

или в Бога избира да пребъдва всеки миг

и сега и завинаги и вовек!

 

22 юли 2015 г.