Стихове-Напътствия за всеки ден

Скъпи приятели, в изпълнение на указаното от Господ Елисейя в неговото Послание от 25 март 2013 г., след молитва към моето Висше АЗ СЪМ Присъствие и към Елохим Аполон да ми дадат помощта си, за да бъде сътворен Божествен образец, започнах да пиша стихове, които с много радост споделям с вас и които биха могли да бъдат полезни на всеки, в когото Огънят на Живия Живот гори, ако се прилагат в живота.

Росица Авела

 

91

Вярата вратите към Светлото бъдеще отваря,

Мъдростта, в Божествено Слово проявена

и от Божествените мисли, чувства и слова подкрепена,

Светлото бъдеще сътворява,

а Божествената Любов свързва Дух, Душа и тяло в едно единно цяло.

 

И по Великата Милост на Отца идват времена,

когато Единното цяло на Дух, Душа и тяло

през вратите да мине се отваря възможността

и в Новия Ред на Светлото бъдеще да се посели,

Еволюцията си там успешно да продължи!

 

23 юни 2014 г.

92

Благославям Божиите чеда

да пребъдват във всички времена

в пълно приемане на случващите се неща,

с Вяра най-голяма и в Радостта,

че това, което се случва тук и сега,

е според Святата Воля на Отца

и е най-доброто за всички Живи същества

и за Майката Земя!

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

23 декември 2014 г.

93

Аз съм в Радостта!

Аз съм в Мира!

Аз съм в Хармония с всички Живи същества и с Майката Земя!

Благодаря Ти, Господи,

че аз съм тук и сега,

облян/а в Твоята Светлина,

и Божествените Мъдрост, Сила и Любов

ми помагат да запазвам и увеличавам своята чистота!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

24 юни 2015 г.

94

Майката Земя с Божествена Любов най-чиста обгърни

и за помощта, която дава тя на всички Живи същества,

най-горещо й благодари,

когато усетиш Радост, благост и лекота да изпълват твоята Душа.

 

25 юни 2015 г.

95

Милувката на Отца в своите тела приеми

с праната преди изгрева в ранни зори,

за да можеш в бодрост, здраве и работоспособност след това

да извършваш всичките си доброплодотворни дела!

 

26 юни 2015 г.

96

Погледни и виж,

вдъхни и усети,

почувствай и чуй

красотата и съвършенството

на Творението на Отца

навсякъде около теб

и дълбоко в Божествената ти същност

и от всичко илюзорно се освободи,

и до това съвършенство и красота се въздигни,

понеже част от него си и ти!

 

27 юни 2015 г.

97

Небето погледни,

в синевата му се разтопи,

съзнанието си към Бога извиси,

към Любовта на Отца се разтвори

и с Неговото Творение се единѝ.

 

28 юни 2015 г.

98

Във въздуха се разтвори и се отпусни,

съзнанието си освободи и извиси

и се слей с всемира,

благодарейки на Единния Отец!

 

29 юни 2015 г.

99

Благодарствено Слово към Единния Отец

Благодаря ти, Господи, за помощта, която ни се дава

да бъдем все по-съвършени и безгрешни

в своите мисли, чувства, слова и дела,

и за Твоята велика Милост към нас,

и за Опрощението, което ни даваш,

когато искрено се покаем пред Теб!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

30 юни 2015 г.

100

На вълната на времето се понеси

и само за настоящата работа мисли,

а миналото и бъдещето в Божиите ръце остави,

за да можеш да сърфираш успешно и с лекота

и доброплодотворни да са твоите дела!

 

1 юли 2015 г.

101

Божий ден – дар дарен за радост на душите

е денят ясен и безоблачен, с лазурносиньо небе,

в който природата ликува

и всички Живи същества

отправят възхвала към Отца!

 

2 юли 2015 г.

102

Най-добрата музика за Душата са птичите песни

рано сутринта на изгрев и вечер на залез

и благословен е този, който отделя време да ги послуша

и в мълчание да постои,

и на Отца с Божествена Любов да възблагодари!

 

3 юли 2015 г.

103

Понякога да се отстъпи най-добре е,

за да се спечели след това в пълнота,

в по-подходящи времена,

когато са благоприятни условията на средата

и всичко ще се получи най-добре

от гледна точка на Отца.

 

4 юли 2015 г.

104

Всеки, който трудности срещне

от каквото и да е естество,

най-добре е да се стегне и на себе си да изрече

със сила в гласа:

1, 2, 3,* буден/будна бъди!

1, 2, 3, здрав/здрава бъди!

1, 2, 3, в Радостта бъди!

1, 2, 3, щастлив/щастлива бъди!

1, 2, 3, .............. (според нуждата на момента и трудността**)!

1, 2, 3, в Бога бъди!

1, 2, 3, в Божиите Сила и Огън бъди!

1, 2, 3, благодаря Ти, мило мое Висше АЗ СЪМ Присъствие, за помощта!

1, 2, 3, аз съм добре, всичко при мен е наред и в Новия Ред, даден ни от Отца!

1, 2, 3, на Отца горещо възблагодари!

1, 2, 3, благодаря Ти, Господи, за помощта! Благословен бъди, сега и завинаги и вовеки!

 

5 юли 2015 г.

 

под линия

* Повтарящата се във всеки стих фраза „1, 2, 3” е код за достъп до ново начало на физическия план в материалността, където живеем, с помощ от Бога за Добруване и с все по-силна Божествена Любов.

** Например:

1, 2, 3, болката в ...... да се прекрати и я забрави!

1, 2, 3, причината и първопричината за болката/за болестта да се преобразува в Светлина!

Или:

1, 2, 3, причината и първопричината за трудността за ........ да се разтвори сега, в моето покаяние към Отца!

1, 2, 3, прости ми, Татко Небесни, всичко съгрешено във всички времена!

1, 2, 3, покайвам се от все сърце и душа!

1, 2, 3, ......

Всеки може да продължи по този начин както сърцето му повели.

105

АЗ СЪМ Твоето Висше АЗ СЪМ Присъствие

и те обгръщам със своята Любов,

и съм с теб всеки миг

в готовност на помощ да се притека,

когато ме призовеш,

и толкова много Радост ми носиш,

когато от все сърце ми благодариш

и ми изпращаш Божествената си Любов!

АЗ СЪМ Те Благославям сега:

Благословен да е за теб този ден,

изпълнен с Божествените Светлина,

Мъдрост, Сила и Любов,

Радост, Мир и Хармония,

И в доброплодотворчество Божествени образци да градиш!

 

6 юли 2015 г.