Стихове-Напътствия за всеки ден

Скъпи приятели, в изпълнение на указаното от Господ Елисейя в неговото Послание от 25 март 2013 г., след молитва към моето Висше АЗ СЪМ Присъствие и към Елохим Аполон да ми дадат помощта си, за да бъде сътворен Божествен образец, започнах да пиша стихове, които с много радост споделям с вас и които биха могли да бъдат полезни на всеки, в когото Огънят на Живия Живот гори, ако се прилагат в живота.

Росица Авела

 

46

Помощ Силите на Светлината дават на всяка Жива Душа,

която изиска, искрено поиска и помоли за това.

И помощта всеки път се увеличава, и все по-голяма става,

когато за нея от все сърце човекът радостно Им благодари,

и със Светлината и Божествената си Любов Небесните сфери озари!

 

8 юни 2013 г.

47

Навярно всеки понякога се е питал

какъв е смисълът на този живот

и всеки е стигал до някакъв извод,

но мислили ли сте,

че всички ние сме тук и сега,

в тези преходни времена,

за да поправим максимално

всички минали грешки

от хиляди години назад

и да положим основите

на следващите хиляди години,

които предстоят!

 

9 юни 2013 г.

48

Помнете Господните Заповеди и Закони

и ги прилагайте на дело в своя живот,

понеже така спирате натрупването

на нова отрицателна карма

и сами за себе си създавате възможността

да правите правилните

от Божествена гледна точка избори

във всяка житейска ситуация,

която Свише ви се дава в помощ

за преобразуване на всеки следващ

отрицателен кармичен запис,

времето за отработването на който

е настъпило в този момент!

 

10 юни 2013 г.

49

Всеки, в когото Огънят на Живия Живот гори,

може щастлив да се чувства,

стига съзнанието си да извиси

и живота си осъзнато да приеме

като скъпоценност най-голяма

и най-висше благо,

дар дарено му от Отца!

 

11 юни 2013 г.

 

под линия

Понеже всички, в които Огънят на Живия живот гори, в действителност сме щастливи изначално!

Важното е да го разберем и почувстваме, и да заживеем в това състояние осъзнато!

50

Дар Божий са децата

и обикновено идват точно тези,

с които е нужно да се отработи

предварително зададен план

за кармично освобождение

и на душите спасение!

 

12 юни 2013 г.

51

Пейте песни, от които ви олеква на сърцето и душата,

пейте песни, които увеличават Радостта и Божествената ви Любов,

пейте песни, които ви правят да се чувствате щастливи

и единни с Бога вътре във вас и с цялото Творение на Отца!

Пейте винаги, когато ви се пее и сте хармонични,

благодарейки за помощта, която Свише се дава на Децата на Земята!

 

6 юли 2013 г.

52

Мъдростта се придобива в мълчание и уединение,

но Мъдрост се придобива и в кипежа на живота –

в Радост и Благодарност,

в „трудности”, „мъки” и „лишение”,

в Смирение и Дълготърпение.

Всеки от тези два Пътя е добър и когато поискаме помощ,

той може Божествено да бъде подкрепен и наспорен!

 

9 юли 2013 г.

53

Милосърдие най-голямо и благо още по-голямо,

и проява на най-висша Божествена Любов

е да учим децата да се трудят –

да учат, да домакинстват,

да помагат в работата на своите ближни

и да се стремят първо на другите да им е добре!

 

И отрицателна карма създава всеки родител,

който от криворазбрана любов

лишава своето дете

от радостта от труда доброплодотворен

и от щастието, което носи грижата за всички Живи същества,

и от достойнството само да може да се справя

с предизвикателствата на Живота!

 

11 юли 2013 г.

54

Белият* Път е Път, обсипан с бодли и рози.

Той е Път на изпитание, но и на познание и помазание!

И Освобождение, и Преображение, и Просветление го чака този,

който все напред и нагоре по него продължи да върви!

 

И ако такава е тяхната воля,

Благославям всички Божии чеда, които са тук и сега,

да вървят по него, докато пристигнат у Дома,

сдобили се с нови, блестящи одежди и по-фини тела!

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

18 юли 2013 г.

 

под линия

* Някои Учители го наричат Розовият Път.

55

Радвай своя Учител от Йерархията на Светлината,

радвай и своето Висше АЗ СЪМ Присъствие,

като пребиваваш в Светлина, Мир и Божествена Любов

и се научиш спокойно да приемаш уловките на илюзията,

когато тя действа и чрез най-близките до сърцето ти хора,

а понякога най-вече чрез тях!

 

22 юли 2013 г.

56

Разходвай минимално количество ресурси –

само толкова, колкото наистина са ти нужни.

И когато купуваш, каквото и да е,

избирай от най-висококачествените стоки,

понеже в последствие те най-евтино излизат

и носят радост и удовлетворение през цялото време,

докато си служиш с тях!

 

23 юли 2013 г.

57

Намери свободно време

и започни да записваш

колко пъти през деня

загуби Радостта

и стана подвластен

на негативността!

 

Покай се и прошка вечерта

поискай от Отца!

 

И от все сърце

помоли помощ

Свише да ти се даде,

та на следващия ден

да се справиш

по-добре!

 

24 юли 2013 г.

58

 picture

 

25 юли 2013 г.

59

Който спазва на Божествения Десятък Закона

и отделя дължимото Богу,

помощ Свише получава да се труди

а също и да печели и то все по-добре!

А след това, когато спази

и Божественото Правило за Дарение към Бога,

това пък го пази

от отрицателната карма на този,

от когото идват неговите пари!

 

26 юли 2013 г.

60

Обгръщай всички Живи същества

със своята Божествена Любов, Светлина и Доброта,

които изначално са ти дарени от Отца!

Обгръщай ги така,

както капчиците на росата и дъжда

достигат всяка живинка

и както въздухът изпълва света,

и както Хелиос огрява цялата Земя!

 

27 юли 2013 г.