ZJEDNOCZENIE

Zjednoczenie każdego z Boskimi Przykazaniami i Prawami.
Zjednoczenie każdego ze swoją Wyższą Boską Częścią.
Zjednoczenie wszystkich Żywych istot na tej planecie miedzy sobą i z Matką Ziemią.
Zjednoczenie każdej Żywej ludzkiej istoty z Wzniesionymi Istotami Światła i z każdą cząstką Żywego Życia w tym Wszechświecie.
Zjednoczenie tej planety i Żywego Życia na niej z innymi ewoluującymi w Moim Prawie cywilizacjami oraz wasze dołączenie do Wszechświatowej Jedności.
Taki jest Mój Nakaz wam na przyszłe czasy.
JAM JEST Obecność Jedynego
23 września 2010 r.
 

 
      Ogłoszenia:      
1 luty 2017 r.

Nowości:

Redukowanie iluzorycznej części
Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego w dniu 2 stycznia 2018 r.


Drugi dodatek na temat śpiewania
Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego w dniu 28 grudnia 2017 r.


Pomocnicy, podżegacze i pomagacze
Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego w dniu 7. stycznia 2018 r.


Przesłanie-Obraz 313 „Pomoc z Wyższych oktaw Światła”

Błogosławienie Obecności Jedynego, 2 stycznia 2018 r.

 

 

Wsparcie

Български

Русский

English

Français

Español

Polski