ZJEDNOCZENIE

Zjednoczenie każdego z Boskimi Przykazaniami i Prawami.
Zjednoczenie każdego ze swoją Wyższą Boską Częścią.
Zjednoczenie wszystkich Żywych istot na tej planecie miedzy sobą i z Matką Ziemią.
Zjednoczenie każdej Żywej ludzkiej istoty z Wzniesionymi Istotami Światła i z każdą cząstką Żywego Życia w tym Wszechświecie.
Zjednoczenie tej planety i Żywego Życia na niej z innymi ewoluującymi w Moim Prawie cywilizacjami oraz wasze dołączenie do Wszechświatowej Jedności.
Taki jest Mój Nakaz wam na przyszłe czasy.
JAM JEST Obecność Jedynego
23 września 2010 r.
 

 
      Ogłoszenia:      
1 luty 2017 r.

Nowości:

Pytanie i odpowiedź 116
Długowieczność Japończyków


Pytania i odpowiedzi do
"5 Reguł-Wskazówek do zachowania Czystości, uratowania ludzkiej Duszy i pomyślnej kontynuacji ewolucji w czasach przejściowych"


Duchowa praktyka "Pokajanie, Przebaczenie i Wdzięczność w 7 stopniach,
aby pomóc w zapobieżeniu na wielką skalę nuklearnemu kataklizmowi
na planecie Ziemia"


Duchowa Praktyka „Pomoc dla planety Ziemia”

Duchowa praktyka „Pokajanie, Przebaczenie i Wdzięczność w 7 stopniach”

Przesłanie-Obraz 313 „Pomoc z Wyższych oktaw Światła”

Błogosławienie Obecności Jedynego, 2 stycznia 2018 r.

 

 

Wsparcie

Български

Русский

English

Français

Polski