JEDNOCZENIE

Jednoczenie każdego z wszystkimi Pańskimi Przykazaniami i Prawami
Jednoczenie każdego ze swoją Wyższą Boską Częścią
Jednoczenie wszystkich Żywych istot na tej planecie między sobą i z nią
Jednoczenie każdej Żywej ludzkiej istoty z Wyższymi Istotami Światła i z każdą częścią Żywego Życia w tym Wszechświecie
Jednoczenie tej planety i Żywego Życia na niej z innymi światami i Żywym Życiem na nich, ewolującymi w Moim Prawie i wasze obcowanie z Wszechświatową Jednością.
Takie jest Moje Polecenie dla was na przyszłe czasy.
Obecność Jedynego
23 września 2010 r.

Ogłoszenia:


 

Nowości:

Przypomnienie o pełnię księżyca 24 lipca 2021 r. (rano)

Początek każdej pracy w duchowości

Błogosławieństwo Ojca Jedynego z okazji Nowego 2020 Roku


 

Ogłoszenia: