Отговори на въпроси, тема Разни

Въпрос 2

 

Мартениците

28 февруари 2014 г.

 

Скъпи приятели, информацията по-долу е по повод възникнали въпроси относно българския обичай за връзване на мартеници на 1 март.

 

Мартениците се изработват от бял и червен конец от естествен памук. Бялото символизира придобиването на чистота на всички нива, а червеното – отдаване на всичко отрицателно.

Най-важното в обичая е пожелаването на нещо и включването му във възел в момента на връзването на мартеницата на ръката. Това е сакрален момент. При връзването на всеки възел човек трябва наум да си пожелае нещо, което да остане в мълчание. И е нужно добре да си е помислил преди това какво точно да си пожелава.

Ако желанията са различни, мартениците се връзват на различна ръка.

На дясната ръка, която отдава, е добре да се връзват мартениците, при които пожеланото е да се приключи с нещо, от което искаме да се освободим. След това те се свалят на намаляваща луна и се слагат под камък, за да отдадем и да се освободим от всичко отрицателно, което ни пречи.

На лявата ръка, която получава, е добре да се връзват мартениците, при които желанието е да расте и да плодоноси нещо – да се развива. След това те се свалят на нарастваща луна и се закачат на цъфтящо плодно дръвче. И при закачането им на дървото се изрича: колкото плодове дава дървото, толкова пъти да се преумножи и увеличи силата на това, което искаме да расте и да се развива, напр. Божествени качества и добродетели, добруването на света и т.н.

Добре е човек да помни какво си е пожелал. Може дори да се запишат намислените пожелания-благослови, които се изричат наум при връзването на възела. А когато мартеницата се сваля, човек трябва да е сам и гласно да изрече пожеланията-благослови, и да благодари с много Любов на Бога за тяхното изпълнение!

Мартеничките се свалят, когато долетят пойните птички, понеже това е сезона, когато Любовта царува и зачева, и плодоноси, и на планетата всичко ликува – енергийният заряд и импулс са най-силни и помагат било за растеж и приумножаване на доброто, било за преобразуване на злото в добро.

Такъв е смисълът на мартениците. В този древен български обичай е заложена също толкова древна мъдрост, Свише дадена на българския народ, да му е в помощ да оцелее.

 

5 март 2014 г.

На сайт ЕДИНЕНИЕ допълнително бе зададен следния въпрос: Какво да правим с мартениците, които сме получили и са направени от изкуствени материали?

Отговор: Може да ги подарите на свой ред на някой, който носи такива и ще им се зарадва.

А може и вие да ги носите, ако могат да бъдат закачени на дрехите ви. Тогава те са без особена полза и без вреда. Ползата се изразява в преумножаването на радостта помежду ви, когато ви се подарява и закачва такава мартеница и когато и вие на свой ред отвръщате със същото. Мартениците, изработени от изкуствени материали и закачени на облеклото, се превръщат в част от маската, носена в света на илюзията.

Що се отнася до мартениците, които се връзват на ръката и в тях се вплитат пожелания-благослови при връзването на възлите, добре е това да се прави единствено с мартеници, направени от естествени растителни тъкани. Всеки съвсем спокойно и любящо може да обясни, че на ръката си може да носи само мартеници от естествен памук и да откаже да му бъде връзвана изкуствена такава. И да добави усмихнато, че тя обаче може да му бъде закачена на облеклото, и да го направи, за да остане човека насреща в радостта.

 

Въпрос 1

 

Въпрос зададен на Полски език:

 

Мога ли да давам Посланията за четене на татко? И какво можете да кажете за Катт, за да я мотивирам да продължи живота си? Кой седи на Белия Трон?

 

Отговор

15 август 2012 г.

Здравейте,

Да, можете да давате Посланията на Съществата на Светлината от Висшите октави на Небесните селения да бъдат четени от всеки човек, но само ако той самият пожелае това. Бихте могли да предложите първо да бъдат прочетени едно-две Послания, но когато човек е спокоен и умиротворен. И ако сърцето му подскаже, че тези Послания са нещото, от което той се е нуждаел досега, без сам да го съзнава, той ще продължи да ги чете.

Или можете да прочетете на глас някое Послание, което внимателно сте подбрали, за да бъде от полза на човека, който за първи път ще се докосне до тези скъпоценни бисери на Божествената Истина, Мъдрост, Светлина и Любов. Послание, което да достигне до неговата душа.

При всички случаи обаче вие можете само да предложите Посланията, без да настоявате да бъдат четени и трябва да сте в състояние да приемете с Любов към човека всеки негов избор, включително и неговия отказ да ги чете.

 

На вашия втори въпрос отговори Пресвета Богородица и нейният отговор се отнася за хората, за всеки човек:

 

АЗ СЪМ Пресвета Богородица и дойдох да отговоря на въпроса как може да бъде мотивиран човек, за да продължи да живее.

Когато някой близък му разкаже колко специален е всеки човек, който идва във въплъщение, колко уникално различен е и скъпоценен в очите на Бога. Всяка душа идва с точно определена цел да премине през определени периоди в живота, за да се изчисти кармично и да получи важни уроци, които ще позволят да продължи своето еволюционно развитие, и за да отработи някои определени Божествени качества и добродетели и да се освободи от веригите на илюзията, а след това да помогне на още много други души и те да успеят в същото. Това води до преминаване през редица тежки моменти, ако човек е без достатъчната осъзнатост да ги приеме като най-висше благо за себе си.

И тук идва моментът да се посочи мотивацията да се живее този живот радостно и в благодарност към Бога.

Преди всичко, ако човек пожелае да си отиде преждевременно от въплъщението, целият му жизнен план се проваля и когато душата премине завесата след направения преход, горчиво съжалява за пропуснатите възможности и загубеното напразно време, за годините на детството и съзряването. В тези случаи, когато човек сам се отказва да живее и посяга на живота си, а също и когато многократно казва, че е без желание за живот и така сам стартира програма за по-бързо напускане на въплъщението, в тези случаи след прехода всичко останало неотработено в току-що приключилото въплъщение, предстои да бъде отработено в следващото въплъщение, но при по-трудни житейски обстоятелства! Понеже ще му предстои да преобразува и отрицателната карма, създадена от отказа да приеме всичко, което му се случва и да се справи с него, тъй като всъщност това е погазване на Божията Воля и липса на Вяра, че всичко, през което преминава в настоящето въплъщение, е най-доброто за него.

Освен това, когато човек се справи с трудните моменти в живота и ги приеме с благодарност, след това той е в състояние да помогне на много и много други души, които преминават през същото или подобно изпитание. И ползвайки се на ниво поле от опита на този, който вече е успял, останалите ще минават по-леко през всичко отрицателно, което ги застига и трябва да отработят. Без значение е дали сами са си го сътворили в това или в предишни свои въплъщения, или са дошли да помогнат, преобразувайки родова карма, или кармата на страната, в която живеят, или пък част от световната карма.

Когато човек започне по този начин да помага на всички останали хора на ниво поле, тогава се създава блага карма за него, която му помага след това при всяка следваща „трудна” ситуация, и той започва да забелязва, че му е по-леко да премине през нея, и това се засилва с всеки следващ път!

Така че си струва да се живее и още как! Искайте помощта на Небесата и тя ви се дава! Благодарете на Небесата за получаваната помощ и тя ще се приумножава! През колкото повече трудности преминавате благодарейки, толкова по-леко ви става и все повече започвате да изпитвате доволство от живота си точно такъв, какъвто е, и започвате да се чувствате щастливи тук и сега, където сте! Осъзнавате, че животът ви е пълноценен и с дълбок смисъл, понеже всяко препятствие, през което минавате, го осмисля по нов начин и ви освобождава от отрицателните енергии на миналото. И тук следва мисълта ви да се насочи, че така вие сами сътворявате своето по-щастливо бъдеще и в настоящото, и в следващите си въплъщения, а освен това така сътворявате щастливо бъдеще и за вашите деца, и за другите ваши най-близки хора, понеже ще липсва какво отрицателно да поемат за отработване от вас, след като дойде Божествено отреденият за вас момент да направите прехода!

И последно – всяка ваша минута в това ви въплъщение е скъпоценна и трябва да се оползотворява максимално добре в позитивен сънастрой и в Любов, и благодарност към Бога, бидейки с максимално извисено съзнание и в сънастрой с Висшите октави, тъй като сега времето тече ускорено и вие сте в състояние да отработите отрицателна карма от много предишни свои въплъщения, а също и своите вредни навици и устойчиви отрицателни състояния на съзнанието.

Вие живеете в изключително благодатно време! Даден ви е Божествено най-великолепният шанс да сте тук на тази земя в това свое въплъщение в тези съкратени времена! Възползвайте се максимално и обяснете всичко това на колкото можете повече хора, за да им помогнете и те да заживеят осъзнато този свой живот в Радостта!

АЗ СЪМ Пресвета Богородица, с Любов към всички сега въплътени души! Всички вие сте прекрасни и аз ви благославям в днешния ден с моя Майчин Благослов!

 

Относно третият ви въпрос, на Белия трон седи Господ Алфа, нашият Отец Небесен, който е начело на нашата галактика.

 

Росица Авела.