Отговори на въпроси, тема Благослови

Въпрос 1

 

Може ли да се благославя цяла група от хора, например площад или стадион с хора или сграда пълна с хора, когато сме например пред сградата? И ако е възможно, дали ефектът е същия като при благославянето на хората един по един?

Благодаря много за разяснението.

Г. Г. Англия

 

Отговор:

10 юли 2012 г.

Възлюбената Атина ПаладаАЗ СЪМ Атина Палада, идвам да дам поисканото разяснение.

Най-важното нещо е вашето чувство на Божествена Любов и Благодарност към Бога, което изпитвате и вплитате в словата на Благослова, докато го изричате! Чувство на Божествена Любов към съответния човек или група от хора, или цял народ дори. И чувство на Божествена Любов и Благодарност към Бога за помощта, която се дава в този момент, за да се усили Свише вашия Благослов и наистина да достигне с нужната сила и мощ до този човек или тези хора, към които го отправяте. Когато изпитвате чувствата на Божествена Любов и Благодарност към тези, които Благославяте и към Бога, това дава възможност на мен и на други Възнесени Същества на Светлината да помогнем този Благослов да е действен и от полза за този човек или тези хора, към които бива отправен от вас.

Затова ви се даде Учението за Благославянето и продължаваме всеки път по малко да го допълваме и разширяваме, според степента, в която вие започвате да го прилагате в своя живот. Когато вие Благославяте от все сърце, всички Сили на Светлината ви се радват и ви Благoславят! И вашата духовна сила нараства, понеже и Божествената Любов у вас се усилва!

Радвам се, че ви дадох това кратко допълнение към Учението за Благославянето. С вашите въпроси вие давате възможност аз, а също и други Възнесени Владици да идваме и разширяваме вашето разбиране за Учението, което получихте до този момент чрез нашите Послания. Именно затова ви бе дадена тази Божествена възможност да задавате въпроси относно Учението, на сайта на нашия Посланик.

АЗ СЪМ Атина Палада