Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.
Част 2

Въпроси и отговори

 

Участничка: Препоръчва ли се след края на Вечерното Служение да се произнася „Призив за изричане веднага след края на каквато и да е работа в духовността”, даден от Будда Вайрочана, за да се защити от силите на илюзията енергията от това служение?

Росица Авела: Ако човек добре извиси съзнанието си по време на Вечерното служение, би било добре веднага след това да заспи, с цялата тази енергия, без да произнася призива, даден от Будда Вайрочана. Това е едно от изключенията, когато призивът може да бъде пропуснат, без да се произнася след края на работа в духовността. Цялата Божествена енергия, която се е натрупала по време на Вечерното служение, помага, за да достигне човек до Висшите октави на Светлината веднага щом заспи, и дава допълнителна защита за телата по време на съня. Още повече че, когато човек прави своето Вечерно служение, той се сънастройва за извършване на духовна работа във Висшите октави на Светлината, на фините планове на Битието, по време на съня. Така че със заспиването духовната му работа тъкмо започва.

Призивът, даден от Будда Вайрочана, се произнася, когато на човек му предстои да излезе от къщи и след края на всяка духовна практика.

Но ако човек усети, че е стресиран, много е изморен и заспива, ако е извън баланс и хармония и се чувства безсилен да ги възстанови, тогава би било добре да произнесе този призив, за да защити своята Божествена енергия, без да прави Вечерното служение.

Така човек ще се предпази от опасността да заспи, при цялата си умора, по време на служението, без да го е завършил и без да достигне до Висшите октави на Светлината, след като заспи, и ще се предпази от опасността евентуално да разпилее част от Божествената си енергия и да си създаде нова карма в астралните слоеве по време на съня.

В този случай е достатъчно освен призива, даден от Будда Вайрочана, човек да направи и Молитва преди сън към Свети Архангел Михаил и Ангелите-Охранители, за да го пазят по време на съня и да му помогнат да достигне Висшите октави на Светлината при заспиването си, а също и Молитва към Свети Архангел Рафаил и Ангелите-Лечители, за да му помогнат да се балансира и да излекуват раните на фините му тела, а също и да му помогнат да се избави от стреса и да се възстанови за следващия ден. Това трябва да се направи. А също и горещо, от все сърце, да възблагодари за тази помощ на Архангел Михаил и Ангелите-Охранители и на Архангел Рафаил и Ангелите-Лечители.

Благодаря за въпроса, много добър въпрос.

Участничката: Може ли по-подробно да разкажете за тези Ангели-лечители?

Росица Авела: Във фините планове на Светлината се намират техните обители. Там има лечебници за душите. И когато човек призове Ангелите на Защитата да му помогнат да се озове при заспиването си там, те наистина могат да го направят. А когато човек, преди да заспи, призове и Ангелите-лечители да му помогнат и да го изцелят и възстановят по време на съня, те също могат да помогнат и да го направят.

Това е най-доброто, което може да направи човек преди да заспи, когато се чувства зле, понеже в противен случай какво би могъл да прави по време на съня си във фините планове на Битието, ако фините му низши тела са пробити и дори разкъсани? Най-доброто е да се лекува по време на съня, а също и да възстанови баланса и хармонията си.

Участник: Лъчът, на който работят Ангелите-лечители, зелен ли е?

Росица Авела: Да, и зеленият цвят е цветът на изцелението и на Ангелите-лечители, а синият – на Ангелите на Защитата.

 

Допълнение към част 2

На сайта постъпи въпрос-молба да се даде, ако е възможно, молитва към Свети Архангел Рафаил и Ангелите-Лечители, който да се произнася преди сън вечерта, когато човек има нужда от изцеление.

Молитва преди сън
към Свети Архангел Рафаил и Ангелите-Лечители
(когато човек има нужда от исцеление)*
28 декември 2016 г.

Свети Архангел Рафаил, ас …….. (малкото име)
Те каня, искрено искам и моля,
приеми прес тая нощ моята Душа
и я настани в най-подходящата лечебница при Ангелите-Лечители,
които най-добре ще ме исцелят и въстановят докато спя,
та да се събудя в добро Сдраве на Дух, Душа и тяло
>и в Бодрост, Сила и Държеливост да свърша прес деня всички свои дела,
които са в испълнение на Мисията на моето въплъщение тук и сега.
 
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
 
Благодаря Ти, Свети Архангел Рафаил, на Теб и на Ангелите-Лечители!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Ви от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!
(Поклон пред всички вас!)

 

 

Следва продължение.