Среща в Полша в околностите на село Подкампинос, част 1

(откъси от срещата с допълнения и пояснения към тях)

27 април 2013 г.

 

Срещата започна с поздравления, изрекоха се призивите за защита и всички участници изпяха песента „Отче наш”.

 

Росица Авела: Ще ви разкажа как беше приета мелодията на песента „Отче наш”.

Първата песен, която дойде при мен като мелодия, беше „Богородице Дево, радвай се” с текст, точно следващ текста на молитвата, в началото на 2011 година. А когато приемах цикъла с Посланията от пролетта на 2011 година, рано сутринта, сред природата, когато Прелюбимият Кут Хуми дойде и ми съобщи, че през него ден той ще даде Посланието, изведнъж получих много силен импулс да запея песен в прослава на Отца. Тъй като по молитвата „Богородице Дево” вече имаше песен, сърцето ми пожела да има песен и за нашия Отец Небесен. Обърнах се с молба към Възлюбения Кут Хуми и казах:

„Възлюбени Кут Хуми, освен всичко останало, Ти си майстор и на органа, и на музиката, и ако такава е Твоята Воля, би ли дал мелодия за песен „Отче наш”?”

Когато помолих за помощ Възлюбения Кут Хуми, имах предвид молитвата „Отче Наш”. Бях изпълнена с голяма Радост, цялата природа ликуваше в този момент и мелодията дойде много бързо. Започнах да пея „Отче наш”, като си мислех, че текстът на песента ще продължи по молитвата „Отче наш”, но за моя изненада текстът бе от изпратен като лично творчество стих на сайта, носещ същото заглавие – „Отче наш”. (Допълнение: През март 2015 година този текст бе Свише коригиран в настоящия му вид.)

Ето така бе дадена мелодията на песента от Възлюбения Кут Хуми.

 

Първото, което искам да ви кажа, е кое Възнесено Същество на Светлината е Покровителят на нашата среща в днешния и утрешния ден. Покровител на срещата е Владика Мория.

Тази сутрин Владика Мория дойде при мен и каза, че срещата ще бъде под неговото покровителство и че той ще помага както за провеждането на срещата, така и след приключването ѝ, в следващите 27 дни на всеки един участник в нея, а също и на тези, които не участват лично, но я подкрепят по който и да е начин - като извършват поне през 7-те дни преди началото на срещата каквато и да е работа и в духовността, и в материалността, посвещавайки я предварително за успешното провеждане на срещата, а така също и като помагат финансово. Помощта на Владика Мория ще бъде за отработване на това, което най-много пречи в настоящия момент за придвижването напред по Пътя на еволюцията както на участниците в срещата, така и на тези, които я подкрепят.

Тази Милост е дадена още в самото начало, когато ми бе съобщено, че ще се провеждат този вид срещи. Тя важи и за всички срещи, които тепърва предстоят. Но е нужно след срещата да отдаваме на това Възнесено Същество на Светлината, което е Покровителствало срещата, сега това е Владика Мория, своята Благодарност и Божествена Любов за помощта, която Той дава и по време на срещата, и през следващите дни. Това може да продължи 7, 17 или 27 дни според желанието на всеки от вас. И във всеки от тези дни работата в духовността или в материалността, която посвещавате на Владика Мория и по време на която му изпращате своята Благодарност и Божествена Любов, може да е различна, според възможностите на деня и повелята на вашите сърца.

Така че, ако желаете, всеки може за около минута да се усамоти вътре в себе си, да благодари на Владика Мория за неговото застъпничество и за помощта, която ще ни даде през 2-та дни на срещата и през следващите дни, и да Го призове да пребивава през тези 2 дни в неговия храм.

 

Освен това искам да попитам преди да е започнала срещата, тъй като това е изключително важно и ми е указано специално да го направя, добре ли сте подготвени всички спрямо изискванията Свише, които са дадени за подготовка за среща?

Преводача: Един от участниците казва, че е имал трудности в спазването на изискванията, понеже е сменял мястото, където живее и е било доста нервно около него.

Росица Авела: Може да участва в срещата. Важното е, че е сменил мястото си за живеене с по-добро.

Всички потвърждават, че са подготвени, нали?

Благодаря ви, че добре се подготвихте за срещата.

Свише се обясни една от причините, поради които е нужно изискванията за подготовка за среща да бъдат изпълнявани точно. Ако на срещата присъства някой, който е без приемане на Учението, което идва чрез мен, или се съмнява в него, енергията, която се дава Свише за тази среща, се разпилява, понеже отива в илюзията. И като цяло енергийното ниво на срещата спада, а и енергийното ѝ подпомагане бива веднага намалено и в крайна сметка срещата се провежда на много по-ниско енергийно ниво. Така всички участващи в нея са лишени от възможността да получат в пълна мяра това, което е предназначено за тях като помощ Свише. И вместо срещата да е от полза за този, който не е изпълнил изискванията, тя може дори да му е във вреда, понеже той вреди на себе си, вреди и на всички останали и вместо да се преобразува отрицателната му карма по време на срещата, той натрупва нова такава както по време на срещата, когато заради него се понижава общото енергийно ниво, така и след това, когато си отиде у дома, поел енергията, дадена Свише по време на срещата, но продължи да живее по стария начин, без да прилага наученото. Затова Свише бе указано да се допускат участващи, които са чели Учението, приемат го, опитват се да го прилагат и постигат успехи в това, и да се въздържат да идват такива, които го правят от любопитство и са със съмнение в Учението и без намерение за неговото приложение.

И понеже стана въпрос за погрешното влагане на енергията след срещата, сега е моментът да кажа, че е препоръчано както минимум 7 дни преди срещата, така и 7 дни след срещата, тези условия да бъдат изпълнявани и човек да е максимално, доколкото му е възможно, в мълчание, в покой и без да приема каквато и да е друга странична информация. Понеже освен всичко, което говорим тук и се дава като Знание, дори и само да мълчим по време на срещата, пак ще се дава Свише на всеки и енергия, и информация, която да му е в помощ, и когато е в нужда, да може да съумее да реагира правилно, от Божествена гледна точка, в различните ситуации.

Много е важно и какъв е мотивът, с който човек идва и участва на тези срещи. Замислете се, всеки един, с какъв мотив идвате тук. И ако този мотив е погрешен, на ум, всеки сам вътре в себе си, да поиска прошка от Отца и от Силите на Светлината и да благодари за това, че е дошъл на тази среща, и да изрече правилния от Божествена гледна точка мотив: да е в служение на Живия Живот и да се помогне Свише за придвижването напред по Пътя към Бога на Живите човешки същества.

 

Още нещо важно, което ми е указано да ви предам, е през двата дни на срещата да се пие много вода. В състоянието на повишена вибрация и енергетика на пространството и в следствие на Прошката, която ще се иска и дава, и на протичащия процес на ускорено преобразуване на отрицателни кармични записи и всякакви други негативности, водата много ще помага. Колкото повече вода пиете, толкова по-добре за четирите ви низши тела. Аз поемам ангажимента да правим по-често почивки.

 

През днешния ден предстои да направим „Духовна практика на 12-те Поклона”, а след това ще направим духовната практика „Прошка с ближния”. Може и да не е всеки с всеки, а всеки, с когото сърцето го влече, но е още по-добре да се направи и с тези, към които сърцето най-малко ги влече. Тъй като в моето поле в присъствието на Владика Мория много по-бързо може да се преобразува много по-голямо количество отрицателна карма. Накрая ще завършим с духовната практика на Благославянето, понеже когато преди това сме се покаяли пред Бога и сме си простили един на друг, душите са се възвисили и сме в състояние след това да благославяме от все сърце и душа. Ще благославяме Майката Земя и всички Живи същества, всички хора, в които Божественият Огън гори и са в Светлинната мрежа на планетата Земя, ще благославяме своята родна земя, своя род и семейство, а също и който друг пожелаете да благословите и накрая всеки ще благослови себе си с това, от което чувства, че най-много се нуждае в този момент.

Изричането на Благословите е много важна част от нашата среща, изключително важна. И аз още от сега ви благодаря за помощта. Понеже по този начин ние посяваме прекрасни семена за бъдещето, за едно светло бъдеще. Ще се обърнем с Благодарност към Силите на Светлината за това, че помагат тези благослови да се приумножат и ще помагат тези благослови да се претворят в нашия свят.

А в утрешния ден, ако е добро времето и се вижда слънцето, ще посрещнем изгрева му. След това ще прочетем едно от новите Послания от последния цикъл и имам да ви говоря по него и да направя някои допълнения, които ми е указано да се изрекат на тази среща. После ще отговарям на ваши въпроси от общ характер, свързани с израстването в духовността и придвижването по Пътя към Бога, и накрая ще дам възможност на тези от вас, които имат индивидуални въпроси, да ги отправят насаме, а останалите в това време може да се разхождат сред природата наоколо.

В общи линии това е програмата на нашата среща във видимото. Всичко останало остава между нас и Бога в невидимата за нас сфера, когато Свише ще ни се помага по време на тази среща, на всеки един поотделно и на всички заедно.

 

Дойде времето да ви предам Благослова на Присъствие на Единния, даден в дните на пролетното равноденствие. Той се отнася за всички, които ми помагаха да отида там, където ми бе указано, и да получа пролетния цикъл с Послания и Божествената Светлина да премине през моите тела и да бъде наситена планетата с нея. Всичко това стана възможно благодарение на всички, които ми помогнаха, включително и финансово. Благодаря на всички ви за помощта. Присъствие на Единния каза, че благославя всички, които са ми помогнали, за да мога да отида до там и да свърша работата, която ми е указана Свише. Каза следното:

„Благославям всички, които помагат на Росица Авела, с моя Благослов и им предавам нужния импулс и заряд, за да се задържат и да продължат по Пътя към Бога през идните времена. ОМ   ”

 

Следва продължение.