Среща в околностите на град Бургас, част 1

26 август 2012 г.

Росица Авела: ...Тема на нашата днешна среща е Напътствието от Господ Алфа, дадено на 6 януари 2011 г. Първо ще ви го прочета, а след това ще поговорим по-подробно по казаното в него и ако възникнат въпроси, може да ги зададете. Особено внимание ще бъде обърнато на гледането на Слънцето по време на изгрева.

 

Господ АлфаАЗ СЪМ Алфа, вашият Отец Небесен.

Идвам да дам своите препоръки за това как да живеете занапред, за да ви е добре и развитието си успешно да можете да продължите.

Пребивавайте в позитивно мълчание, в Баланс и Хармония, за да спрете да губите чрез мислите, чувствата и словата своята Божествена енергия в света на илюзията.

Благодарете постоянно на Бога – и наум, и на глас, за всяко нещо в живота си там, където сте, за това, което е.

Благодарете радостно!

Изисквайте, искрено искайте и молете Съществата на Светлината за помощ постоянно – още със събуждането си сутрин, през целия ден и при заспиването си вечер!

Балансирайте енергиите си:
blue-dotчрез Благодарността – проявявайки я и в духовността, и в материалността;
blue-dotчрез труда – работейки и с лява, и с дясна ръка;
blue-dotчрез храната – вода, въздух, слънце, сурови плодове, зеленчуци и ядки, варива и хляб.

Понеже това ще ви поведе към Божествената Любов и Мъдростта.

Във Вярата укрепвайте! Съмненията си към Бога отпращайте надалеч веднага щом се появят.

АЗ СЪМ Алфа, с цялата си бащина Любов към всички вас, в които Огънят на Живия Живот гори.

 

На преден план в Напътствието от Господ Алфа е Учението за Благодарността. Това е така, понеже в момента Божествената Любов е блокирана при много хора, а и когато човек изпадне в някакво отрицателно състояние, достъпът до Божествената Любов се прекратява и човек сам се лишава от възможността да я изпитва и излъчва.

Затова най-сигурният начин за основната част от населението на планетата в момента да отправят своята енергия към Господ и Бог, т.е. към Присъствие на Единният, към Господ Алфа – нашият Отец Небесен и към своето Висше АЗ СЪМ Присъствие, е чрез Благодарността – Благодарейки! Благодарността я чувстваме и можем да я изпратим. Така се получава нужният възвратен поток! А ние трябва да отдаваме своята енергия на Господа и на Бога, за да получаваме оттам! Тези, на които сърдечната чакра частично, в по-голяма или в по-малка степен, е затворена от отрицателни кармични наслоения от минали или от това въплъщение, (от изпитаните страдания човек се затваря) те почти са се лишили от възможността да изпитват Божествената Любов. А Благодарността може да бъде изпитвана и колкото повече Благодарност се отдава към Господа и към Бога, толкова повече енергия идва, а това помага да се стигне до Божествената Любов – да се отвори сърдечната чакра и човек да започне да изпитва Божествената Любов. Понеже той може да я изпрати на Бога, може да я излъчи към другите хора, само ако той самият я чувства.

Благодарността всъщност е пъпната връв, която ни свързва с Божествената Любов! От нея се тръгва, за да се достигне до Божествената Любов и до възможността да се излъчва тази Любов в света. Така че Благодарете винаги, когато сте отрицателно настроени, когато нещо отрицателно ви залива, когато нещо се случи – започвайте да Благодарите на Бога! Всяко нещо се случва, тъй като енергия от същия вид присъства във вашето енергийно поле. Иначе всичко би било наред. Ако някой е чист кармично, липсват отрицателни случки. Всичко, като че ли само се нарежда в живота и нещата се случват по най-добрия начин.

Колкото повече благодарите, енергията на Благодарността, която изпитвате и пращате към Бога за това, което се случва, преобразува и стопява всичко отрицателно.

 

Следващият много важен момент в напътствието на Господ Алфа е Трудът, извършван и с двете ръце – работейки и с лява, и с дясна ръка.

Всичко трябва да е в баланс и в хармония – това е основен Закон във Вселената. Енергиите се въртят по правилния начин, когато се завихрят и с двете ръце, т.е. трябва да се работи и с двете ръце – дясната ръка дава, лявата получава!

Ако обърнете внимание, на много от статуите Иисус е с разтворени към хората насреща две ръце*. Тъй като чрез едната ръка дава Учението, а чрез другата ръка поема всичко отрицателно от хората, за да го преобразува в себе си в Светлина.

Затова е добре всичко да се подава с дясната ръка, а с лявата да се взема! И когато боравите по този начин и с финикийските знаци – с парите, те започват повече да идват във вашия живот, понеже енергията се върти по правилния начин! С дясната ръка се подават парите или картата за разплащане, а покупките и рестото се вземат с лявата ръка. И по този начин всичко се получава правилно и потокът се преумножава – нараства, включително и с паричната енергия, и всичко останало. А когато преимуществено и много засилено се използва само едната ръка, обикновено това е дясната ръка, тогава нараства рискът от инфаркти и инсулти. Затова ползвайте и двете си ръце и го правете напълно осъзнато, стремете се да го правите!

 

*снимките са от катедралата Marktkirche, Wiesbaden, Германия.

picture

 

picture

 

Следва продължение.