Въпрос и отговор 161

Промяната на гласа

Въпрос, отправен до Росица Авела от Франция на 19 август 2023 г., и неговия отговор, даден от Присъствие на Единния на 28 август 2023 г.

Въпрос: Мили Татко Единни, ако е по Твоята Свята Воля, моля те да обясниш какво е промяната на гласа на даден човек – когато няколко човека отбележат, че има такава промяна, тя на какво може да се дължи?
Благодаря Ти, Мили Татко Единни, ка отговора, Подкрепата и Помощта.

Отговор: Промяната на гласа на даден човек може да се дължи на много и най-различни причини и първопричини, например:
= болест на гласните струни, гърлото и т.н. Това расбира се, е кармично обусловено, т.е. така се отработва даден вид отрицателна карма;
= преминаване от Светлинната мрежа в мрежата на тъмнината и обратно;
= по-голямо исвисяване в Светлината, т.е. достигане до по-високо ниво – когато човек почне да говори по-ясно, отчетливо, меко, благо, с Божествена Любов, с търпение отговаря …;
= по-голямо усилване на злото/тъмнината в него, т.е. издигане/напредък в йерархията на съответната мрежа на илюзията;
= направена магия, завист – да му е завидяно на гласа, проклятие, отворена ка отработване родова отрицателна карма и т.н.

Да, има и други причини, например
= когато някои представители на някоя от мрежите на илюзията пречат на човека, който е Същество на Светлината като му вредят на гласа в момента, тъй като той самият им е дал основание ка това да го правят;
= когато става въпрос ка междуособици между представители на някои мрежи на илюзията, които си вредят взаимно …

Да, всичко това са причини, а може да има и много и всякакви първопричини на тия причини, които ги обуславят.