Въпрос и отговор 160

Единния Отец

Въпрос, отправен до сайт ЕДИНЕНИЕ от Великобритания на 12 юни 2022 г., и неговия отговор, даден от Присъствие на Единния на 15 юни 2022 г.

 

Въпрос: Мили Татко Единни, еднакви ли са от Божествена и от Господна гледна точка обръщенията към Единния Отец и към Присъствие на Единния или пълната му титла Господ Бог Творец и Съсдател на Небесата?

Отговор: Моята титла е нещо много повече от Господ Бог Творец и Съсдател на Небесата. Това е само част от титлата Ми, която Съм ви дал да употребявате.

Що се отнася до обръщенията към Мен като към Единен Отец и Присъствие на Единния, има отлика между тия две обръщения и тя е каквато е отликата между цялото и частичка от цялото.