Въпрос и отговор 159

Благослови по повод ситуацията в света

Въпрос, отправен до сайт ЕДИНЕНИЕ на 5 март 2022 г., и неговия отговор, даден от Присъствие на Единния на 9 март 2022 г.

 

Въпрос: Мили Татко Единни, какво е най-добро от Господна гледна точка да направим по повод на военния конфликт между Русия и Украйна? Благословът, даден от Господна Атина Палада в Посланието от 10 май 2012 г подходящ ли е ка тая цел? А нещо друго можем ли да правим по тоя повод? Благодаря Ти, мили Татко Единни! Отправям Ти Божествената си Любов!

Отговор: Благословът, който ви даде Господна Атина Палада в Посланието от 10 май 2012 г. е напълно достатъчен в обновения му вид и то по отношение на всяка ситуация, където и да е по света, където има военен и какъвто и да е конфликт между които и да са държави, народи, общества, организации, религии, отделни групи от хора и т.н.

Моите Препоръки са:

1. Колкото можете по-често да отправяте тоя Благослов*, толкова по-добре, всеки ден.

2. А когато предусещате евентуална надвиснала опасност от който и да е вид където и да е по света, породена от действията на конкретни хора, бихте могли да отправяте Благослова, даден от Господна Атина Палада в Посланието ѝ от 27 ноември 2010 г., в обновения му вид, но бес да упоменавате конкретни имена в Благослова**.

3. Когато отправяте тия Благослови (а и каквито и да са други Духовни практики), го правете винаги, когато сте насаме или исцяло покрити. И поканете, искрено поискайте и помолете Съществата на Светлината от Висшите октави на Светлината да се присъединят и да участват и те ведно с вас, както ви рече Прелюбимата Гуан Ин в Посланието си от 27 август 2011 г., в неговия обновен вид от 24 февруари 2022 г., та да стане тая ваша Духовна практика групова и с много по-голямо приумножение да е ефекта от нея***.

4. Където и каквото и да се случва по света, когато Благославяте с тия два Благослова, много точно следвайте препоръките, които Господна Атина Палада ви даде в Посланието си от 27 ноември 2010 г., като останете спокойни и в положителен сънастрой или в равност и благославяте с Благост, Кротост и Смирение, съхранявайки своето душевно равновесие.

 

под линия

Приложение

1. Двата Благослова в основния им вид, даден в Посланията, в който могат да се употребяват при всеки случай на нужда:

Благослов от Посланието на Госпо́дна Атина Палада
от 10 май 2012 г.

Господи, мили Татко Единни, ас ……… (малкото име)
Благославям следната ситуация… (и описвате ситуацията).
Благославям тая ситуация да продължи толкова, колкото Ти, Господи, отредиш,
да приключи по начина, по който Ти, Господи, отредиш,
и да бъде доброплодотворна в и по отношение на Светлинната мрежа!
Оставям я, Господи, в Твоите ръце!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря Ти, Господи, относно вчера, днес и утре!
Благодаря Ти, Господи, относно всичко, което се случва!
Благодаря Ти, Господи, относно всичко ас сега и винаги – в Междинното време, Времето, Полувремето и след това!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!
(Поклон) Отправям Ти Божествената си Любов!

 

Благослов от Посланието на Госпо́дна Атина Палада
от 27 ноември 2010 г.

Господи, мили Татко Единни, ас ….. (името)
Благославям тоя човек, който навреди/вреди, като ……. (кратко описвате ситуацията).
Благославям го с Господния Благослов и оставям на Теб, Господи, да отредиш как да бъде Благословен тоя човек, и ако такава е Твоята Свята Воля, да го Благословиш от тоя момент каквото и да прави и както и да го прави,
да бъде доброплодотворно в и по отношение на Светлинната мрежа
и в съгласие с Твоя Промисъл, Мили Татко Единни!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря Ти, Господи, относно тоя Благослов, подкрепата и помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!
(Поклон) Отправям Ти Божествената си Любов!

 

2. Двата Благослова в примерен вид по отношение на конкретна ситуация в даден момент и при евентуална опасност, по отношение на която и да е Държава и народ (примера е с Българската държава и народ):

***Господи, мили Татко Единни, ас ……… (малкото име)
каня, искрено искам и моля всички Същества на Светлината от Висшите октави на Светлината, които можете и желаете, да се включите и да участвате с мен като група по време на тоя мой Благослов / тия мои Благослови / на моята Духовна практика, която почвам тук и сега, та да се приумножи максимално получения Доброплодотворен ефект. И благодаря на тия от Вас, на които може да се благодари.
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Ви от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!
Дълбок поклон пред всички Вас!
Отправям Ви Божествената си Любов! (и го правите)

 

* Благослов относно ситуацията в света

Господи, мили Татко Единни, ас ……… (малкото име),
ведно с всички Същества на Светлината от Висшите октави на Светлината, които се включиха да участват от финия план в тоя мой Благослов, Благославяме ситуацията по повод на военния конфликт между Русия и Украйна и всички последствия от тая ситуация.
Благославяме и ситуацията по света по повод на всички други военни конфликти на планетата – настоящи и/или такива, които се подготвят в момента, и всички техни настоящи и евентуални бъдещи последствия по следния начин:
Благославяме всички тия ситуации да продължат толкова, колкото Ти, Господи, отредиш,
да приключат по начина, по който Ти, Господи, отредиш,
и да бъдат Доброплодотворни в и по отношение на Светлинната мрежа!
Оставяме ги, Господи, в Твоите ръце!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодарим Ти, Господи, относно вчера, днес и утре!
Благодарим Ти, Господи, относно всичко, което се случва!
Благодарим Ти, Господи, относно всичко ние сега и винаги – в Междинното време, Времето, Полувремето и след това!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любим Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!
(Поклон) Отправяме Ти Божествената си Любов!

 

** Благослов относно ситуацията с родните народ и държава

Господи, мили Татко Единни, ас ….. (името),
ведно с всички Същества на Светлината от Висшите октави на Светлината, които се включиха да участват от финия план в тоя мой Благослов, Благославяме тия, които в момента вредят и/или имат намерение да вредят по който и да е
начин на българския народ и на Българската държава с всички последствия от това, със следния Благослов:
Благославяме ги, Господи, ако такава е Твоята Свята Воля, Ти да ги благословиш със Своя Благослов,
от тоя момент каквото и да правят и както и да го правят,
да бъде Доброплодотворно в и по отношение на Светлинната мрежа
и в съгласие с Твоя Промисъл, мили Татко Единни!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодарим Ти, Господи, относно тоя Благослов, Подкрепата и Помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любим Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!
(Поклон) Отправяме Ти Божествената си Любов!