Напътствие от Елена Ивановна (Рьорих)

25 юли 2020 г.

 

АС СЪМ Елена Ивановна.

С най-голяма Радост дойдох да дам Своето Напътствие. То всъщност е продължение на Учението относно изневярата, което току-що (на 25 май 2020 г.) предаде Единният Отец*. Идвам да дам още информация по тая тема, с Допущението на Единния Отец.

Когато двама души – мъж и жена, станат семейство и единият е Същество на Светлината, а другият е представител на някоя от мрежите на илюзията и Съществото на Светлината е вярно на своя съпруг/съпруга, а тоя, който е представител на някоя от мрежите на илюзията, изневерява и нарушава Господната Повеля, това раскъсва аурата на Съществото на Светлината, което е вярно, и раскъсва общата семейна аура, съградена при венчавката. След това вече могат да идват във въплъщение същности от различни мрежи на илюзията в това семейство.

И обикновено това е първото, което правят представителите на мрежите на илюзията, след като се оженят/омъжат ка Същество на Светлината. А след това, като му се родят деца, които са представители на някоя мрежа на илюзията, те са такива, с които от много въплъщения си партнират, и Съществото на Светлината е обречено!

По-нататък следва нещастен семеен живот по отношение на Съществото на Светлината, дори и бес то да го осъзнава, тъй като вече е сдраво обгърнато в мъглата на илюзията. И енергията му черпят с лекота всички негови най-ближни роднини години наред, прикачени към него, и то се превръща в техен донор до последния си дъх, докато въплъщението му бесславно приключи, след като е страдало години наред – Душата му е страдала, а и тялото, и бес да е имало сили и енергия нито Мисията си да испълни, нито на Господа да служи, нито Светли Души във въплъщение да свали, та да се охраняват едни други от представителите на мрежите на илюзията и подкрепят в живота!

А ако някоя Светла Душа рискува да дойде във въплъщение, също се обрича на нещастен живот в такова семейство. Години на страдания минават, докато отрастват нещастно в ненормална среда тия деца, обкръжени сред чудовища на фин план, каквито са единият родител и евентуално братя, сестри. Още в детството им се отнема от жизнения потенциал и от творческата им енергия и те след това като пораснат, са полу-инвалиди, почти беспомощни сами да се справят в живота. И вместо да помагат на родителя – Същество на Светлината, каквато е част от Мисията им, те дори са му в тежест или във вреда. Или пък отиват встрани и се самоунищожават бавно и полека или много бърже. Сценарият все е нещастен. И илюзията ги превзема с лекота чрес останалите им „ближни“ членове на семейството или чрес брачния партньор, който почти във всички случаи е представител на някоя от мрежите на илюзията. И театърът почва отново по същия начин.

И така – хилядолетия наред. Но идва времето на всичко това да му се сложи края. И вече Единният Отец е главният драматург!

Така че благодарете Му относно всичко – че сте Живи, Чисти и Светли всички вие, и Сдравето ви бивас лека-полека въстановявано от Ангелите-Лечители всяка нощ на всички нива, на всички тела, включително и че всички психологически травми от най-ранното ви детство до сега биват постепенно превръщани в Светлина, според количеството блага карма, която имате и според Господната Милост към вас! И доста време е нужно, докато Ангелите-Лечители ви исцеляват прес нощта. Поканвайте ги всеки път, преди да легнете да спите, и им благодарете, когато се събудите от сън. Към всеки от вас има прикрепен цял екип от Ангели-Лечители и те работят над вас всяка нощ. Добре е да го имате предвид и да им благодарите, та да могат още по-добре да работят и още повече да ви помагат по-бърже да се въстановите исцяло от всички нанесени ви досега поражения от всички най-ближни представители на мрежите на илюзията.

Елена Ивановна

line

* Виж ВиО 150 „Изневярата”.