Напътствие от Орфей

От 12 юли 2020 г.

 

АС СЪМ Орфей,

Добре би било да пее човек Божествените песни. Понеже тогава Душата му може да достигне до най-висшите слоеве на Небесните октави на Светлината. Така че пейте и радвайте и своята Душа, и Душите на своите ближни!

И все повече пейте Божествените песни – всеки човек със Жива, Светла и Чиста Душа има нужда от това, а също и природата наоколо – целия Жив Живот.

Пейте и творете! Нови песни има, които да дойдат при вас да ви радват и да ви става леко от тях, радостно, и да се въсвисяват вашите Души!

Когато пеете, след това цял ден сте благи и ведри, слънчеви и испълнени с повече Светлина, и готови да живеете в мир и сговор със своите ближни и с много по-висок праг на поносимост към проявленията на илюзията.

Всеки ваш ден е прескъпоценен и го живейте точно като такъв, бес да си вгорчавате живота и да се поддавате на капаните на илюзията, а се подкрепяйте и си помагайте един на друг. Вие сте силни и успешни, когато работите и живеете в семейството си като екип от двама и повече Светлоносци. Помнете го и винаги, когато може, бъдете на едно място, макар и всеки да работи своята си работа, но бъдете в едно общо енергийно поле, във вътрешен баланс и синхрон помежду ви. Това приумножава силата ви и охраната ви, и усилва имунитета ви!

Орфей