Напътствие от Бабаджи

27 май 2020 г.

 

АС СЪМ Бабаджи,

Можете да се Освободите от което и да е присъствие силно зловредно и вредоносно около себе си, идващо както посредством някой човек на материалния план, така и от финия план от някой представител, един или няколко, на мрежите на илюзията, когато много скоростно се преместите настрани. И веднага много сериосно да се хванете да работите работа всякаква и да сменяте едната работа с друга, та да сте бес да се преуморявате. Много усилената работа ви освобождава най-добре от всичко вредоносно, което сте поели и направо го продухва от всичките ви 4 нисши тела!

Работете и работа в материалността, и работа в духовността. И от двете имате нужда. Работата в материалността е нужно да вършите, та да оцелеете в тоя материален свят. А работата в духовността ви е още по-нужна, та да се подготвите и да можете да преминете успешно в Света на 6-тата човешка раса. Господ се е погрижил и от двата вида да имате премного какво да работите.

Действайте. Това е най-доброто по отношение на всеки от вас!

Карма-Йога отработете и щастливи ще сте! Душите ликуват тогава и пеят сърцата в унисон с Висшите Същества на Светлината на Небесата.

АС СЪМ Бабаджи ви подканям да отработите с лекота и на висока скорост труда Карма-Йога, та състоянието на Радост и лекота на Душата, което го съпровожда, да ви насели! ОМ