Въпрос и отговор 115

Духовна практика „Анулиране на илюзорни слова“

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 17 септември 2018 г.

 

Въпрос: Въпрос: Мили Татко Единни, как е най-добре от Господна гледна точка да постъпи човек:
когато чуе, че някой говори нещо вредоносно за него
или разбере, че някой зад гърба му е говорил нещо вредоносно за него,
или някой направо му каже нещо вредоносно за него?

Отговор: Всеки човек е нужно да бъде буден и внимателно да слуша какво се говори по негов адрес и какво му се казва от другите хора. И ако чуе, че някой му кодира нещо вредоносно чрез словото си:
1) Учтиво да го коригира веднага, като му каже, че изреченото от него е илюзорно и вредоносно за него твърдение, и да му напомни меко, че ако желае, би могъл да се обърне към Господа да се покае и да изиска, искрено да поиска и да помоли за помощ Свише да бъдат анулирани неговите илюзорни слова и да бъде заличен на 100% вредоносният им резултат, като изрече дадената най-долу Духовна практика, и
2) самият човек веднага да изрече точно обратното твърдение за самия себе си, т.е. да направи позитивна автокодировка в Светлинната мрежа.

А ако този, който изкаже илюзорното вредоносно твърдение за човека, е напълно непознат, тогава човекът веднага сам за себе си е добре да изрече позитивното обратно доброплодотворно твърдение.

Например когато човек чуе, че някой казва другиму за него, или направо на него му казва, че е много слаб, понеже е видял, че не може да вдигне нещо, тогава човекът веднага тихичко за себе си изрича:
„Аз съм много силен, мощен и издръжлив при всякакви житейски обстоятелства и ставам все по-силен, мощен и издръжлив с всеки изминал ден!“, ако е мъж, или
„Аз съм много силна, мощна и издръжлива при всякакви житейски обстоятелства и ставам все по-силна, мощна и издръжлива с всеки изминал ден!“, ако е жена.

Всичко казано дотук важи в пълна сила и когато човек сам допусне грешка в словото си и изрече нещо, което е илюзорно и вредоносно за самия него и за другите.

Покаяние в три стъпки
за анулиране на илюзорни слова и заличаване на вредоносния им резултат

1) Господи, аз …………. (малкото име) се покайвам от все сърце и душа,
за изречените от мен илюзорни вредоносни слова …………… .
(Описва се накратко изреченото, казва се кое е илюзорното и вредоносното и се изрича точно обратното – позитивната автокодировка.)

2) Прости ми, Господи! Аз .........(малкото име) изисквам, искрено искам и моля
за прошка и за помощ Свише да спра вече така да греша!
И изисквам, искрено искам и моля за Помощ Свише
да се анулират тези илюзорни слова
и да се заличи на 100% вредоносният им резултат!

(На това място човек изрича „Покайвам се, Мили Татко Единни“ и се поспира за известно време, да се покае вътре в себе си – толкова, колкото всеки сам чувства, че му е нужно в този момент.)

3) И Ти Благодаря, Мили Татко Единни, от все сърце и душа
за Опрощението и за помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и душа, с цялата си Божествена Любов!

(Изрича се с Радост най-голяма, от все сърце и душа.)

А когато някой каже нещо илюзорно и вредоносно за някой друг човек, дори и този някой да е непознат, тогава самият човек може да се обърне към Мен за помощ Свише да залича всичко вредоносно за него от чуждите слова със същите думи и да прости на този, който му е създавал вредоносни кодировка и/или блокаж и/или програма, и от все сърце и душа да Ми възблагодари, т.е. Духовната практика Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки да направи.*

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

line

* Духовна практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки
за анулиране на илюзорни слова и заличаване на вредоносния им резултат”

Покаяние в три стъпки

1) Господи, аз …………. (малкото име) се покайвам от все сърце и душа,
за изречените от мен илюзорни вредоносни слова …………… .
(Описва се накратко изреченото и се казва кое е илюзорното и вредоносното и се изрича точно обратното – позитивната автокодировка.)

2) Прости ми, Господи! Аз .........(малкото име) изисквам, искрено искам и моля
за прошка и за помощ Свише да спра вече така да греша!
И изисквам, искрено искам и моля за Помощ Свише
да се анулират тези илюзорни слова
и да се заличи на 100% вредоносният им резултат!

(На това място човек изрича „Покайвам се, Мили Татко Единни“ и се поспира за известно време, да се покае вътре в себе си – толкова, колкото всеки сам чувства, че му е нужно в този момент.)

3) И Ти Благодаря, Мили Татко Единни, от все сърце и душа
за Опрощението и за помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и душа, с цялата си Божествена Любов!

(Изрича се с Радост най-голяма, от все сърце и душа.)

Прошка в три стъпки

1) Господи, аз ........ (малкото име),
прощавам на моята илюзорна част и/или на илюзорната част на ........ !
(Изрича се името на другия човек или хора, които са изрекли илюзорните вредоносни слова.)
Прощавам и на всичките й/им помагачи, помощници и подстрекатели,
от които и мрежи на илюзията да са те,
от които и степени да са и
от колкото и нива едно зад друго да действат всички те!
Прощавам и на всички други същности, с каквито и вредоносни функции да са те и от които и мрежи на илюзията да са!
Прощавам и на създателите на всички тях!
Прощавам им от все сърце и душа всичко вредоносно, което са ми причинявали с вредоносни илюзорни слова досега и което ми причиняват в този момент, а също и всичко вредоносно, което евентуално биха се опитали да ми причинят занапред!
2) Прости им и Ти, мили Татко Единни!
3) И Ти Благодаря, Мили Татко Единни, от все сърце и Душа!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Благодарствено Слово към Единния Отец

Благодаря Ти, Господи, за вчера, днес и утре!
Благодаря Ти, Господи, за всичко, което се случва!
Благодаря Ти, Господи, за всичко аз сега и винаги и във всички времена!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя те от все сърце и душа!

 

© Росица Авела

към Учение


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net