Въпрос и отговор 103

Допълнение към част 2-ра и част 5-та на темата „Траки и евреи”

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 8 март 2018 г.

 

Въпрос: Мили Татко Единни, Ти вече указа в част 2-ра на темата „Траки и евреи” (въпрос и отговор 95) какво ще последва, ако евреите се провалят в поетата от народа на траките задача и по-скоро Мисия. А за да успешни в нея, какво е най-добре от Господна гледна точка да направят?

Отговор: Те трябва освен общонародното покаяние (виж в част 5-та на темата „Траки и евреи” – въпрос и отговор 98) да поддържат „вечната жертва” на святото място (виж Книга на Даниил) – без каквото и да е прекъсване, за каквото и да е!

И те си го знаят това – че им е завещано да извършват 24 часа в денонощието, 365 дни годишно постоянно молитвено бдение на западната стена на хълма Мория в Йерусалим!

И това да продължи до Великия Преход, без да допускат някой или нещо да им попречи да го извършват, т.е. винаги там да има поне 1 евреин, който да се моли за спасението на планетата Земя и Живия Живот на нея и за спасението на човешкия род – да се съхранят Живите Светли Души, въплътени сега на планетата и дотолкова да се изчистят кармично, че да преминат успешно през Великия Преход в Новия Ред на 6-тата човешка раса!

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

© Росица Авела

към Учение


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net