Въпрос и отговор 53

Молитва преди осъществяване на сексуален акт между съпруга и съпругата

Въпрос, испратен до сайт ЕДИНЕНИЕ и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 13 септември 2017 г.
Обновен на 16 юли 2022 г.

 

Вече е дадено Свише, че преди осъществяване на сексуален акт между съпруга и съпругата, е добре те да се сънастроят и да насочат енергията от него към Висшите октави на Светлината, като кажат следната молитва:

Господи, предоставяме Ти напълно бескористно и бесусловно
Енергията на Сътворението – енергията на Великата Майка,
която предстои да сплетем помежду си
ас ..….. (малкото име) и съпругът/съпругата ми ..….. (малкото име).
Ние преплитаме своите мъжка и женска енергия в едно единно цяло
и Ти я предоставяме на Теб, мили Татко Единни,
да я употребяваш по най-добрия от Твоята гледна точка начин.
Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодарим Ти, Господи, ка всичко!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любим Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!
Поклон! Отправяме Ти Божествената си Любов!

 

Въпрос: Когато единият съпруг се чувства дискомфортно от тая молитва, отказва да я прочита и се появява разногласие, т.е. нещата тръгват към влошаване на отношенията, тогава допустимо ли е и добре ли е от Господна гледна точка само другият съпруг да се подготви и как?

Отговор: Най-доброто е и съпруга, и съпругата да направят даденото Свише.

Но в случай, че единият съпруг е бес желание той самият да чете молитвата, е приемливо другият от съпружеската двойка да го прочете от името и на двамата, а той само да слуша и така да участва.

Когато обаче и тоя втори вариант отпадне поради отрицателното отношение на единия съпруг, тогава другият е нужно да насочи вниманието си към откриване на причината и първопричината на това поведение.

Понеже, ако например по време на половия акт единият съпруг си представя, че го прави с друг партньор, в конкретния случай с друга жена, или че участват повече жени, тогава е съвсем разбираемо, че ще е бес никакво желание да чете или слуша молитвата. Това, което става в главата му като мисли/представи и чувства, насочени в друга посока – исцяло към мрежа на илюзията, е опасно по отношение на другия съпруг – в случая това е неговата съпруга, ако помислите й са чисти и тя е в Светлинната мрежа.

Опасно е по отношение и на съпруга, и на съпругата, ако са Светли същества и някой на фин план подбужда единия да прави и виртуален секс, който е вредоносен, по време на действително правения полов акт. Понеже това се счита ка изневяра в мислите и чувствата, тъй като отвежда в тоя момент сексуалната енергия – Енергията на Сътворението и на двамата в някоя от мрежите на илюзията. Това от своя страна води до кармично обременяване, до нарушаване на целостта на семейната аура (ако е останало до тоя момент нещо от нея или ако въобще е имало такава) и създаване на предпоставки в нея да нахлуват астрални същности и да се хранят от тая греховно насочвана сексуална енергия и изкривена енергия на Божествената Любов, която престава да е такава.

Когато единият съпруг отправя дадената по-горе молитва, той охранява и двамата от хаоса. Когато и съпругът, и съпругата го правят, енергията от половия акт се насочва към Висшите октави на Светлината при техните Висши Части и по-късно може да им е в помощ и на тях двамата, и на техните деца и внуци, в случай на нужда.

Когато единият съпруг обаче е представител на някоя от мрежите на илюзията или е Светло същество, но е подвел живота си греховно и се намира преимуществено в мрежата на тъмнината, и там отдава своята енергия, и отказва категорично да слуша текста на молитвата в мълчаливо съгласие, когато другият съпруг я чете, или дори е напълно против да бъде включван поименно в тая молитва, тогава на другия съпруг му остава единствено да прочете дадената вече молитва преди началото на половия акт, но само от свое име и насаме, като каже ясно:

Ако е жена:

Господи, предоставям Ти напълно бескористно и бесусловно
моята Енергия на Сътворението – енергията на Великата Майка,
която ас ..….. (малкото име) предстои да сплета със своя съпруг.
Ас преплитам своята женска енергия в едно единно цяло
с енергията на моя съпруг и Ти я предоставям на Теб, мили Татко Единни,
да я употребяваш по най-добрия от Твоята гледна точка начин!
Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря Ти, Господи, ка всичко!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!
Поклон! Отправям Ти Божествената си Любов!

Ако е мъж:

Господи, предоставям Ти напълно бескористно и бесусловно
моята Енергия на Сътворението – енергията на Великата Майка,
която ас ..….. (малкото име) предстои да сплета със своята съпруга.
Ас преплитам своята мъжка енергия в едно единно цяло
с енергията на моята съпруга и Ти я предоставям на Теб, мили Татко Единни,
да я употребяваш по най-добрия от Твоята гледна точка начин!
Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря Ти, Господи, ка всичко!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!
Поклон! Отправям Ти Божествената си Любов!

Би било добре също така тоя съпруг, който чете молитвата, да проследи след така правения полов акт как се чувства – има ли прилив на енергия към него, радостно ли му е, леко ли му е на Душата, пее ли му се, танцува ли му се, работи ли му се, както нормално се получава, когато енергията и на двамата е насочена Свише, или е точно обратното.

И ако ефектът е отрицателен, и това е така в продължение на доста време, и продължава да е така и след като той определено време чете молитвата само от свое име, тогава би следвало доста да помисли и да си отправи и някои други въпроси, докато все още се намира в сравнително добро Сдраве.

АС СЪМ Присъствие на Единния