Въпрос и отговор 53

Призив преди извършване на сексуален акт между съпрузите

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 13 септември 2017 г.

 

Вече е указано Свише, че преди извършване на сексуален акт между съпрузите, е добре те да се сънастроят и да насочат енергията от него към Висшите октави на Светлината, като произнесат следния призив:

Господи, предоставяме Ти напълно безкористно и безусловно
Енергията на Сътворението – енергията на Великата Майка,
която предстои да завихрим помежду си
аз ..….. (малкото име) и съпругът/съпругата ми ..….. (малкото име).
Ние преплитаме своите мъжка и женска енергия в едно единно цяло
и Ти я предоставяме да се разпореждаш с нея,
както Ти намериш за добре, мили Татко Небесни.
Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодарим Ти, Господи, за помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

Въпрос: Когато единият съпруг се чувства дискомфортно от призива, отказва да го прочита и се появява разногласие, т.е. нещата тръгват на зле, тогава допустимо ли е и добре ли е от Господна гледна точка само единият от съпрузите да се подготви и как?

Отговор: Най-доброто е и двамата съпрузи да направят указаното.

Ако единият съпруг е без желание той самият да чете призива, е приемливо другият от съпружеската двойка да го прочете от името и на двамата, а той само да слуша и така да участва.

Когато и този втори вариант отпада поради отрицателното отношение на единия от съпрузите, тогава другият е нужно сериозно да се замисли каква е причината и първопричината за това.

Понеже, ако по време на половия акт единият съпруг си представя, че го прави с друг партньор, в конкретния случай е друга жена, или че участват повече жени, тогава е съвсем разбираемо, че ще е без никакво желание да чете или слуша призива. Това, което става в главата му като мисли/представи и чувства, насочени в друга посока – изцяло към мрежата на илюзията, е опасно за другия съпруг – в случая това е неговата съпруга, ако помислите й са чисти и тя е в Светлинната мрежа.

Опасно е и за двамата съпрузи, ако са Светли същества и някой на фин план подбужда единия да прави и виртуален секс, който е вредоносен, по време на действително извършвания полов акт. Понеже това се счита за изневяра в мислите и чувствата, тъй като отвежда сексуалната енергия – енергията на сътворението и на двамата съпрузи, в този момент в мрежата на илюзията и това води до кармично обременяване, до нарушаване на целостта на семейната аура (ако е останало до този момент нещо от нея или ако въобще е имало такава) и създаване на възможност в нея да нахлуват астрални същности и да се хранят от тази греховно насочвана сексуална енергия и изкривена енергия на Божествената Любов, която престава да е такава.

Когато единият съпруг произнася указания призив, той предпазва и двамата от хаоса. Когато и двамата съпрузи го правят, енергията от половия акт се насочва към Висшите октави на Светлината при техните Висши АЗ СЪМ Присъствия и може да им е в помощ на тях двамата и на техните деца и внуци в случай на нужда.

Когато единият от двамата съпрузи обаче е представител на някоя от мрежите на илюзията или е Светло същество, но е подвел живота си греховно и се намира преимуществено в мрежата на тъмнината, и там отдава своята енергия, и отказва категорично да изслуша призива в мълчаливо съгласие или дори е напълно против да бъде включван поименно в този призив, тогава на другия съпруг му остава единствено да направи указания вече призив преди извършването на полов акт, но само от свое име и насаме, като изрече ясно:

Ако е жена:

Господи, предоставям Ти напълно безкористно и безусловно
моята Енергия на Сътворението – енергията на Великата Майка,
която аз ..….. (малкото име) предстои да завихря със своя съпруг.
Аз преплитам своята женска енергия в едно единно цяло
с енергията на моя съпруг и Ти я предоставям да се разпореждаш с нея,
както Ти намериш за добре, мили Татко Единни!
Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря Ти, Господи, за помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Ако е мъж:

Господи, предоставям Ти напълно безкористно и безусловно
моята Енергия на Сътворението – енергията на Великата Майка,
която аз ..….. (малкото име) предстои да завихря със своята съпруга.
Аз преплитам своята мъжка енергия в едно единно цяло
с енергията на моята съпруга и Ти я предоставям да се разпореждаш с нея,
както Ти намериш за добре, мили Татко Единни!
Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря Ти, Господи, за помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Би било добре също така този съпруг, който изрича призива, да проследи след така правения полов акт как се чувства – има ли прилив на енергия към него, радостно ли му е, леко ли му е на Душата, пее ли му се, танцува ли му се, работи ли му се, както нормално се получава, когато енергията и на двамата съпрузи е насочена Свише, или е точно обратното.

И ако резултатът е отрицателен, и това е така в продължение на доста време, и продължава да е така и след като той известно време изрича призива само от свое име, тогава би следвало дълбоко да се замисли и да си зададе някои други въпроси, докато все още се намира в сравнително добро здраве.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния