Стихове-Напътствия

Скъпи приятели, в испълнение на даденото от Господ Елисейя в неговото Послание от 25 март 2013 г., след молитва към моята Висша Част и към Елохим Аполон да ми дадат помощта си, та да бъде сътворен Божествен пример, почнах да пиша стихове, които с много радост споделям с вас и които биха могли да бъдат в помощ и подкрепа на тия, в които Огънят на Живия Живот гори, когато се прилагат в живота.

Росица Авела

 

46

Помощ Съществата на Светлината

дават на всяка Жива, Светла и Чиста Душа,

която покани, искрено поиска и помоли ка това.

И помощта всеки път се увеличава, и все по-голяма става,

когато от все сърце човекът радостно Им благодари,

и със Светлината и Божествената си Любов

Небесните сфери облива и одарява!

 

8 юни 2013 г.

47

Навярно всеки понякога се е питал

какъв е смисълът на тоя живот

и всеки е стигал до някаква поука,

но мислили ли сте,

че всички ние сме тук и сега,

в тия преходни времена,

та да поправим максимално

всички минали грешки

от хиляди години и толкова много въплъщения

и да положим основите на следващите

хиляди години и въплъщения, които предстоят!

 

9 юни 2013 г.

48

Помнете Господните Повели и Правила (Заповеди и Закони)

и ги прилагайте на дело в своя живот,

понеже така спирате натрупването на нова отрицателна карма

и почвате да приемате

правилните от Господна гледна точка решения

във всяка житейска ситуация,

която Свише ви се дава в помощ,

та да превърнете в Светлина всяка следваща

отрицателна карма, на която ѝ е настъпило времето

да бъде отработена в тоя момент!

 

10 юни 2013 г.

49

Всеки, в когото Огънят на Живия Живот гори,

може щастлив да се чувства,

стига Съснанието си да исвиси

и живота си Осъснато да приеме

като скъпоценност най-голяма

и най-висше благо,

Дар Дарено му от Отца!

 

11 юни 2013 г.

 

под линия

Понеже всички, в които Огънят на Живия живот гори, в действителност сме щастливи първоначално – още откакто сме сътворени, сме съсдадени да сме щастливи!

Важното е да го почувстваме, и да живеем в бъдеще в това състояние Осъснато!

50

Дар Божий са децата

и обикновено идват точно тия,

с които е нужно да се отработи

предварително даден план

ка кармично освобождение

и на Душите Спасение!

 

12 юни 2013 г.

51

Пейте песни, от които ви олеква на Душата и сърцето,

пейте песни, които увеличават

Радостта и Божествената ви Любов,

пейте песни, които ви правят да се чувствате щастливи

и единни с Бога вътре във вас,

и с цялото Творение на Единния Отец!

Пейте винаги, когато ви се пее и сте хармонични,

благодарейки на Отца,

че помощ Свише винаги се дава

на Неговите Деца!

 

6 юли 2013 г.

52

Мъдростта се придобива в мълчание и уединение,

но Мъдрост се придобива и в кипежа на живота –

в Радост, Благодарност и Божествена Любов,

в „трудности”, „мъки” и „лишение”,

в Смирение и Дълготърпение.

Всеки от тия два Пътя е добър.

И когато поканим, искрено поискаме и помолим

помощ и подкрепа Свише да ни се дадат,

тогава Пътя ни може Свише да бъде

охраняван, подкрепен и наспорен!

 

9 юли 2013 г.

53

Милосърдие най-голямо и благо още по-голямо,

и проява на най-висша Божествена Любов

е да учим децата да се трудят –

да учат, да домакинстват,

да помагат в работата на своите ближни

и да се стремят първо на другите да им е добре!

 

И отрицателна карма създава всеки родител,

който от криворазбрана любов

лишава своето дете

от радостта от труда доброплодотворен

и от щастието, което носи грижата ка всички Живи същества,

и от достойнството само да може да се справя в Живота!

 

11 юли 2013 г.

54

Белият* Път е Път, обсипан с бодли, но и с благоуханни цветя.

Той е Път на испитание, но и на обучение и напредък!

И Освобождение, Преображение, и Просветление

чакат тоя, който все напред и нагоре по него върви!

 

Поради всичко това, най-доброто ка всички Божии чеда,

които са въплътени тук и сега,

е да вървят по него, докато пристигнат у Дома,

сдобили се с нови, блестящи одежди и по-фини тела!

 

18 юли 2013 г.

 

под линия

* Някои Учители го наричат Розовият Път.

55

Радвай своя Учител от Йерархията на Светлината,

радвай и своята Висша Част,

като пребиваваш в Светлина, Мир и Божествена Любов

и се научиш спокойно да приемаш уловките на илюзията,

когато тя действа и чрес най-блиските до сърцето ти хора,

а понякога най-вече чрес тях!

 

22 юли 2013 г.

56

Расходвай минимално количество ресурси –

само толкова, колкото наистина са ти нужни.

И когато купуваш, каквото и да е,

отбирай от най-висококачествените стоки,

понеже в последствие те най-евтино ти костват

и носят радост и удовлетворение прес цялото време,

докато си служиш с тях!

 

23 юли 2013 г.

57

Намери свободно време

и почни да вписваш

колко пъти прес деня

загуби Радостта / Мира / Божествената Любов / Благостта, …

и стана подвластен/подвластна

на негативността!

 

Покай се и прошка вечерта

поискай от Отца!

 

И от все сърце

помоли помощ

Свише да ти се даде,

та на следващия ден

да се справиш

по-добре!

 

24 юли 2013 г.

58

Мисли и чувства отрицателни, когато дойдат при теб,

отпрати ги веднага

и на тяхно място вложи мисълта,

че си Същество, истъкано от Светлина,

и че тая Светлина распръсква всяка тъмнина

и почувствай Любовта,

която ти испращат всички Живи същества!

 

25 юли 2013 г.

59

Който испълнява Правилото на Господния Десятък

и отделя дължимото на Господа,

помощ Свише получава да се труди,

а също и да печели, и то все по-добре!

А след това, когато испълнява

и Божественото Правило на Дарение към Господа,

това пък го охранява

от отрицателната карма на тоя,

от когото идват неговите пари!

 

26 юли 2013 г.

60

Обливай всички Живи същества

със своята Божествена Любов, Светлина и Доброта,

които първоначално са ти дарени от Отца!

Обливай ги така,

както капчиците на росата и дъжда

достигат всяка живинка

и както въздухът испълва света,

и както Хелиос огрява всички!

 

27 юли 2013 г.