Стихове-Напътствия

Скъпи приятели, в испълнение на даденото от Господ Елисейя в неговото Послание от 25 март 2013 г., след молитва към моята Висша Част и към Елохим Аполон да ми дадат помощта си, та да бъде сътворен Божествен пример, почнах да пиша стихове, които с много радост споделям с вас и които биха могли да бъдат в помощ и подкрепа на тия, в които Огънят на Живия Живот гори, когато се прилагат в живота.

Росица Авела

 

136

Новостите в живота е нужно да се приемат спокойно и с Вяра,

че това е най-доброто към момента.

И това наистина така е,

понеже когато човек е с Вяра в Бога и в Отца,

ка него всичко в Добро се превръща,

а когато благодари и Божествената си Любов отправя Свише относно всичко, което се случва,

Доброто в Благо най-голямо и в най-голямото Добро се обръща.

 

12 август 2015 г.

137

Когато случи се нещо „лошо” – на Отца благодари,

когато боли – още повече Му благодари,

а когато много боли – най-много Му благодари!

Понеже доброплодотворно е случващото се тук и сега –

чистиш се от нещо отрицателно кармично наслоено от предходните времена!

 

13 август 2015 г.

138

Предстои да се научим на Търпение и Смирение,

на Равност към проявленията на илюзията

и да сме с Приемане на всичко, което се случва и което предстои,

в благодарност и с Божествена Любов най-голяма към Небесния Отец,

ако желаем успешно да преминем прес идващите времена,

с минимални загуби и поражения на всички нива

и с максимално голяма чистота на всичките ни тела,

и добри плодове след това да берем –

радостно да преминем прес портала на Великия Преход

и в Новия Свят на шестата човешка раса отново да се съберем!

 

15 август 2015 г.

139

Потока на времето следвай

и в Хармония с Висшите октави на Светлината винаги бъди,

та да бъде плавно, бесопасно и сигурно придвижването ти към Бога,

както плаването по течението на река,

когато човек се носи с лодка спокойно по нея,

бес да се поддава на илюзорното желание да спре на брега,

преди да е достигнал мястото, към което се е отправил.

 

16 август 2015 г.

140

Благодаря Ти, Господи,

относно всички Милости, които ни даряваш

и ка бескрайната Ти Бащина Любов към нас – Твоите деца!

 

Благодаря Ти, че ни учиш по най-добрия начин на всичко –

като ни оставяш сами да се научим

и ни даваш цялото време, което ни е нужно ка това!

 

И Ти благодаря, мили Татко Единни,

че Съществата на Светлината от Висшите октави на Светлината се грижат ка нас

докато порастем и при Теб у Дома се приберем!

 

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!

 

17 август 2015 г.

141

Рано сутринта, когато слънцето огрее,

пей благодарствена песен –

песента, която испълва твоята Душа.

И докато я пееш си представяй,

че си пред Белия Престол на Отца

и се потапяш в Неговата Светлина

и почувствай Радостта,

която витае във Висшите октави на Светлинната

и струи от всички Светли същества,

които стоят пред Престола на Отца!

 

18 август 2015 г.

142

Помощ най-голяма даваме на Въснесените Същества на Светлината

и на нашата Висша Част,

когато сме в Радостта и Божествена Любов от сърцата ни струи

понеже това е най-мощната охрана срещу всичко, което крие опасност

ка спасението и оцеляването на човешките Души!

 

19 август 2015 г.

143

Навсякъде, където и да отиде човек,

може да бъде в Радостта,

а може и бес нея да бъде

и така сам себе си да лиши

от достъпа до Бесусловната Божествена Любов

и да се залъгва, че е испълнен с нея,

а всъщност илюзорна да е неговата любов!

Поради това Радостта си всеки да съхранява е нужно,

и на всяко нещо да се радва би било добре,

понеже каквото се случва тук и сега

е най-доброто ка тия времена!

 

20 август 2015 г.