Първо утринно Служение Призиви за сънастрой преди началото на всяка работа в духовността Призиви за точно определен случай
Вечерно Служение - преди заспиване Призиви по време на Служение Пояснения към призиви и Слово-формули

Призиви за сънастрой
преди началото на всяка работа в духовността

Съдържание

blue-dotПризив (стихия Въздух)

blue-dotПризив (стихия Вода)

blue-dotПризив (стихия Огън)

blue-dotБлагодарствено Слово към Майката Земя

blue-dotСлово-формула за освобождаване от илюзорни мисли и чувства

blue-dotПризив за усилване на Съсредоточеността

blue-dotПризив за насочване на енергията от Служението към Висшите октави на Светлината (общ)

blue-dotПризив за насочване на енергията от Служението към Висшите октави на Светлината (когато Служението се посвещава в помощ за нещо конкретно)

blue-dotПризив за изричане преди четене на всяко Послание

blue-dotПризив за изричане преди изпълнение на поето задължение към Възнесено Същество на Светлината, което сме помолили за помощ

blue-dotПризив за изричане преди изпълнение на поето задължение в писмо до Кармичното Ръководство на планетата Земя

Призив (стихия Въздух)
Господ Санат Кумара, 24 януари 2012 г.

Господи, аз ……(малкото име) изисквам, искрено искам и моля,

както свежият въздух ме облъхва сега,

така Твоето Божествено Дихание да ме обгърне

и да издуха всичко илюзорно от моите тела,

за да мога изчистен(а) и освободен(а)

да пристъпя към Теб и да Ти служа.

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, мили Татко Небесни, за всичко аз сега!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

От все сърце и душа Благодаря!

Призив (стихия Вода)
Господ Санат Кумара, 24 януари 2012 г.

Господи, аз ……(малкото име) изисквам, искрено искам и моля,

както тази вода докосва моето лице, ръце и крака,

така да ме докосне Небесната Твоя Роса и да разтвори

всичките ми илюзорни мисли и чувства

и всичко отрицателно, натрупано в мен,

за да се освободя от всичко, което би могло да ми попречи

качествено да Ти служа и да Ти отдавам

своята Благодарност и Божествена Любов.

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, мили Татко Небесни, за всичко аз сега!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

От все сърце и душа Благодаря!

Призив (стихия Огън)
Господ Санат Кумара, 24 януари 2012 г.

Господи, аз ……(малкото име) изисквам, искрено искам и моля,

както Хелиос/този пламък ме огрява и осветява сега,*

така да се огряват и осветяват от Твоя Божествен Огън

всичките ми мисли и чувства

и да изгарят всички илюзорни от тях,

а да остават само тези, които са по Твоята Воля.

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, мили Татко Небесни, за всичко аз сега!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

От все сърце и душа Благодаря!

 

под линия

* За тези, които са навън под лъчите на Слънцето, вторият ред е:
   „както Хелиос ме огрява и осветява сега”.
За тези, които гледат пламъка на свещта или на огъня, вторият ред е:
   „както този пламък ме огрява и осветява сега”.

Благодарствено Слово към Майката Земя
Господ Санат Кумара, 24 януари 2012 г.

Мила Майчице Земя!

Изпращам Ти моята Божествена Любов и Ти Благодаря,

че даваш подслон и всичко, което е нужно

на всички хора, които са част от Живия Живот,

за да живеем, да растем и да се усъвършенстваме в Бога

в това въплъщение тук и сега.

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Слово-формула за освобождаване от илюзорни мисли и чувства
Господ Санат Кумара, 24 януари 2012 г.

Господи, отдавам Ти своите илюзорни мисли и чувства,
приеми ги всичките и ги преобразувай в Светлина,
за което Ти Благодаря!

3 пъти

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, мили Татко Небесни, за всичко аз сега!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

От все сърце и душа Благодаря!

Призив за усилване на Съсредоточеността
Възлюбената Порция, 18 август 2010 г.

Господи, аз ……(малкото име) изисквам, искрено искам и моля,

ако такава е Твоята Воля, помогни ми да усиля качествата

Съсредоточеност на мислите ми към Висшите октави на Светлината и

Съсредоточеност на чувствата ми към изпитване на Радост

и към изпитване на Благодарност и Божествена Любов към Теб, Господи,

по време на моето Служение тук и сега,

което извършвам в полза на Живия Живот.

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Призив за насочване на енергията от Служението към Висшите октави на Светлината (общ)

Господи, отдавам Ти енергията от това мое Служение,

използвай я както Ти намериш за добре, мили Татко Небесни!

Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Призив за насочване на енергията от Служението към Висшите октави на Светлината
(когато Служението се посвещава в помощ за нещо конкретно)

Господи, аз …………. (малкото име) изисквам, искрено искам и моля

енергията от това мое Служение* да бъде насочена и използвана

за осъществяването на Твоя Промисъл,

за добруването на цялото Ти Творение и Живия Живот в него,**

за спасението на моята родна планета Земя и Живия Живот на нея,

за спасението и успешното по-нататъшно

еволюционно развитие на човешкия род,

за спасението и успешното придвижване напред по Пътя към Отца

на всички Светли души, въплътени тук и сега,

за …………………………………………...***

За което Благодаря! Благодаря! Благодаря!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

под линия

* от тези призиви / молитви / Благослови / Послание / медитация …

** пояснение към призива

*** В случай, че вашето Служение е насочено в помощ за нещо конкретно, изказва се и то на това място.

Призив за изричане преди четене на всяко Послание

Аз .............. (малкото име) призовавам

…… (името на Възнесеното Същество на Светлината)

при четене на Посланието от …… (датата).

…… (името на Възнесеното Същество на Светлината),

аз Те призовавам в моя храм

и Ти посвещавам четенето на това Твое Послание,

и Ти отдавам моята Божествена Любов.

…… (името на Възнесеното Същество на Светлината),

аз ……(малкото име) изисквам, искрено искам и моля,

ако такава е Твоята Воля,

помогни ми да бъда в Служение на Живия Живот,

в изпълнение на Промисъла на нашия Отец Небесен.

Помогни ми и за ……*

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, …… (името на Възнесеното Същество на Светлината),

за Твоето Послание и за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

под линия

* Ако някой има и лична молба към Възнесеното Същество на Светлината, чието Послание ще чете, на това място може да я изложи.

Призив за изричане преди изпълнение на поето задължение
към Възнесено Същество на Светлината, което сме помолили за помощ
Владика Мория, 29 юни 2012 г.

Аз .............. (малкото име) призовавам

…… (името на Възнесеното Същество на Светлината)

при изпълнение на задължението ми, поето към Него/Нея.

…… (името на Възнесеното Същество на Светлината),

аз Те призовавам в моя храм

и Ти посвещавам … (описва се задължението, което е поето),

и Ти отдавам моята Божествена Любов.

…… (името на Възнесеното Същество на Светлината),

аз ……(малкото име) изисквам, искрено искам и моля,

ако такава е Твоята Воля, помогни (ми) …… (излага се личната молба към Възнесеното Същество на Светлината).

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Отдавам Ти моята Божествена Любов,

Възлюбени/Възлюбена …… (името на Възнесеното Същество на Светлината),

и Ти Благодаря, Господи, за помощта!

 

пояснение към призива

Призив за изричане преди изпълнение на поето задължение
в писмо до Кармичното Ръководство на планетата Земя
Владика Мория, 29 юни 2012 г.

Аз .............. (малкото име) посвещавам ……*

в изпълнение на поетото от мен задължение

в писмото ми до Кармичното Ръководство на планетата Земя,

за да (ми) се даде помощ за …… (описва се исканата помощ),

ако такава е Вашата Воля (на Кармичното Ръководство).

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Отдавам моята Благодарност и Божествена Любов

на Кармичното Ръководство на планетата Земя!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!**

 

под линия

* описва се какво задължение е поето:

изричането на …… (посочва се кой призив или молитва);

четенето на …… (посочва се кое Послание);

пеенето на песента …… .

** пояснение към призива