Трите призива преди излизане от дома

Призив към Свети Архангел Михаил за Защита по всяко време

Свети Архангел Михаил отпред.

Свети Архангел Михаил отзад.

Свети Архангел Михаил отдясно.

Свети Архангел Михаил отляво.

Свети Архангел Михаил отгоре.

Свети Архангел Михаил отдолу.

Свети Архангел Михаил вътре в мен.

Свети Архангел Михаил, бъди навсякъде с мен!

Свети Архангел Михаил, бди над мен, пази ме и ме защитавай!

Свети Архангел Михаил, бди и над всички останали Живи човешки души,

които са в Светлинната мрежа, пази ги и ги защитавай!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Свети Архангел Михаил, за този призив и за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Слово-формула за преобразуване на всеки страх в Светлина, Св. Арх. Михаил

Аз съм смел(а)!

Аз съм много смел(а)!

Всичко навсякъде е безопасно за мен!

Божиите Сила и Огън са в мен и

Господните Сила и Огън са в мен!

Благодаря Ти, Господи, за Tвоята помощ и подкрепа, закрила и защита към мен!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря и на Теб, Свети Архангел Михаил, за това Слово-формула и за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Помощ да пребъдваме в Радост, Мир и Хармония, Св. Арх. Гавриил

Свети Архангел Гавриил, аз …….. (малкото име)

изисквам, искрено искам и моля,

помагай ми постоянно да пребъдвам в Радост, Мир и Хармония,

въпреки всичко, което се случва с мен и около мен!<

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Свети Архангел Гавриил,

че постоянно съм в Радост, Мир и Хармония!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!