Напътствие на Присъствие на Единния от 21 февруари 2017 г.

 

Бъдете будни и се пазете един друг, и препрочитайте какво е указано до този момент. Голямо Знание ви е дадено и се дава, за да преминете през тези времена.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

© Росица Авела

към Учение


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net