Пеенето пред други хора
Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 18 февруари 2017 г.

Въпрос: Пеенето пред други хора, ако човекът, който пее, се отваря към Бога в този момент, добро ли е от Господня гледна точка или е опасно по отношение на опазване на чистотата и как е най-добре да се постъпва?

Отговор: Това е много голям въпрос – относно пеенето.

1. Когато певецът е Същество на Светлината и е в Бога, и пее пред други Същества на Светлината, които са в Бога, тогава всичко е наред и пеенето е много препоръчително. Певецът се отваря към Бога и това се получава съвсем естествено, и започва енергиен обмен между него и публиката. И ако хората, които го слушат, му се радват и го приемат с Божествена Любов и след края на изпълнението му ръкопляскат и по този начин му благодарят от все сърце, тогава енергията се преумножава и у певеца, и в хората от публиката.

Ако ли пък се е сетил певецът, преди да започне да пее, да призове всички Сили на Светлината и Отца – Господ Алфа, и своето Висше АЗ СЪМ Присъствие, и Учителя си на фин план от Йерархията на Светлината, да участват в песента или да присъстват по време на изпълнението – според тяхната Воля, и да посвети своето изпълнение на всички тях, тогава след края на изпълнението, а и по време на самото изпълнение, енергията се приумножава, и то многократно, и всички присъстващи го чувстват. Това засилва творческото начало на изпълнителя и той става още по-добър изпълнител и творец в областта си. Засилва се творческото начало и в слушателите и това е голямо Добро.

2. Картината се променя обаче, ако певецът е Светло Същество и е в Светлинната мрежа, а в публиката има представители на мрежите на илюзията, без значение на кои – при всички ефектът е вредоносен, както за певеца, така и за хората от публиката, които са Светли същества в Бога, и е енергоизточващ, в различна степен на вредоносност за всеки човек, според обема и размера на иззетата енергия. Това се получава, понеже представителите на различните мрежи от силите на илюзията са без достъп до Божествената енергия и без собствен източник на такава, а също и възможност да я излъчват и обменят. Те могат само да я изземват от другите, които я имат и излъчват.

Когато пее Светло същество, то съвсем естествено излъчва Божествена Любов по време на пеенето, тъй като е в радостта и обикновено това е съпроводено с отваряне към Бога. В този случай е добре да се пее или само насаме или ако е пред хора, изпълнителят да е изцяло покрит, ако иска да запази своята чистота.

Същото важи и по отношение на груповото/хоровото пеене. Ако всички певци са изцяло покрити с наметала, т.е. освен главата, и ръцете са покрити – всеки сантиметър гола кожа е покрит, тогава е безопасно да пеят от гледна точка на чистотата и оставането им в Светлинната мрежа, но липсва как да се спасят от енергийно източване.

3. Съвсем друга е картината, когато певецът/изпълнителят е представител на някоя от мрежите на илюзията. По време на виртуозно изпълнение той може да изземе доста голямо количество енергия от всички Светли души от публиката и да става все по-добър и успешен изпълнител за тяхна сметка.

В този случай след концерта Светлите хора на другия ден, а дори и още в същия ден, и още няколко дни след това, могат да се чувстват много изморени и без желание да се трудят. И каквото и да започнат да вършат, да го правят без желание, с ниско качество и само да им се лежи и спи. А ако са без възможност да си отпочинат добре, е възможно да станат доста раздразнителни.

4. В случай че по време на концерта изпълнителят е човек, който е изгубил своята чистота и вече е в новата мрежа на илюзията, след това всички хора от публиката, които са от която и да е друга мрежа, могат да се чувстват зле и в действителност да са много зле енергийно, а след това да се разболеят физическите им тела. А ако са се отворили към Бога по време на изпълнението, съществува вероятността в този момент и те да изгубят своята чистота и безвъзвратно да преминат в новата мрежа на илюзията – всичките до един, ако такова е намерението и такъв е планът в този момент на представителите на тази нова мрежа на илюзията. Същата опасност и вредоносност съществува дори и когато изпълнителят е със съхранена чистота, но в публиката има хора, загубили своята чистота.

Това важи за посещението на всякакъв вид концерти, включително и църковни, които са с пеене на духовни песни, опера, оперета, театър с пеене на песни, мюзикъли и т.н.

5. А ако изпълнителят е загубил своята чистота, т.е. вече е в новата мрежа на илюзията, и пее духовни песни, мантри, и т.н., в които публиката се включи да участва, това се превръща в духовна практика на тази нова мрежа на илюзията и хората от публиката може или да загубят своята чистота и безвъзвратно да попаднат в новата мрежа на илюзията, или при тях да настъпят други силно вредоносни последици в резултат на дейността на тази нова мрежа на илюзията.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

© Росица Авела

към Учение


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net