Въпроси относно парàта в питата за Бъдни вечер
и техните отговори, дадени от Присъствие на Единния Отец

26 декември 2015 г. и 25 декември 2016 г.

 

Въпрос: Какъв е смисълът и предназначението на парàта в питата за Бъдни вечер?

Отговор: Чрез парàта Свише се указва кой човек ще е важен за дома през следващата година. На този човек Свише ще се дава цялата нужна помощ, за да успее работата си да свърши и да бъде добре и от полза най-голяма за всички в това домакинство. Чрез него би могло да се приумножи многократно добруването, благосъстоянието и благоденствието в дома и успеха на всички членове на домакинството, ако той живее и се труди в Бога – в спазване на Моите Заповеди и Закони, а също и всички останали членове на домакинството.

Въпрос: Какво дава парàта на този, у когото отиде?

Отговор: Парàта е своеобразен код в енергия за достъп до помощта Свише за този човек, на когото тя се падне в питата.

Въпрос: Какво е най-добре да се прави след това с парàта?

Отговор: Най-доброто е:
човекът да я пази и да я носи в себе си през цялата година – или да е в стаята му, или в чантата му, но отделно от всички останали пари;
през цялата година той да благодари на Отца и на всички Сили на Светлината за помощта, която лично на него му се дава Свише, да благодари и за помощта, която се дава Свише на всички останали членове на домакинството чрез него;
всички останали членове на домакинството да се радват и да благодарят за помощта – на Отца и на всички Сили на Светлината, а също и на този, на когото се е паднала парàта, понеже чрез него тази помощ достига и до тях.

 

© Росица Авела

към Учение


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net