Първо утринно Служение Сънастрой преди началото на всяка работа в духовността – молитви Помощ Свише в точно определен случай
Вечерно Служение - преди сън Молитви по време на Служение Пояснения към Молитви и Слово-формули

Помощ Свише в точно определен случай

Съдържание

blue-dotМолитва към Господ Майтрейя по повод на Неговото Послание от 21 юли 2010 г.

blue-dotПречистване и трансформиране на водата в Жива вода, Господ Шива, 5 септември 2010 г.

blue-dotПречистване на хранителните продукти още щом се купят и внесат в дома, Господ Шива, 12 юли 2014 г.

blue-dotПомощ по време на катаклизми и стихийни бедствия, Прелюбимата Атина Палада, 17 април 2011 г.

blue-dotМолитва в помощ на наш ближен, когато той ни е поканил, искрено е поискал и е помолил да му я дадем, Прелюбимата Гуан Ин, 27 август 2011 г.

blue-dotМолитва в случай на спешна нужда от помощ, 29 декември 2012 г.

blue-dotПреодоляване на отрицателни и други илюзорни състояния още в самото начало, когато се появят, Елохим Мир, 23 март 2013 г.

blue-dotПокаяние в труден момент, Присъствие на Единния, 30 януари 2017 г.

blue-dotПревръщане на отрицателната карма от целия следващ месец на 100% в Светлина и превръщане на вредоносните програми, кодировки и блокажи и техните вредоносни плодове и последствията от тях също на 100% в Светлина, Господ Шива, 22 февруари 2014 г.

blue-dotПревръщане в Светлина на семейната (родовата) отрицателна карма, Владичица Нада, 24 юли 2014 г.

blue-dotБлагослов относно превръщане в Светлина на отрицателната карма на член (членове) на семейството (рода), Владичица Нада, 24 юли 2014 г.

blue-dotСлово-формула относно превръщане в Светлина на илюзорните мисли и чувства и прекратяване на всички други вмешателства на илюзията, Присъствие на Единния, 24 септември 2014 г.

blue-dotОсвобождаване от илюзорни мисли, чувства и същности, Присъствие на Единния, 4 октомври 2014 г.

blue-dotМолитва, която да се каже веднага след края на каквато и да е работа в духовността, Будда Вайрочана, 2 юни 2015 г.

blue-dotАвтоматично отправяне на енергията във Висшата част, Присъствие на Единния, 1 август 2019 г.

Молитва към Господ Майтрейя
по повод на Неговото Послание от 21 юли 2010 г.

Господи Майтрейя, ас …. (малкото име),

Те каня, искрено искам и моля да бъдеш в моя храм

и Ти посвещавам …… (добре е човек да каже какво посвещава на Господ Майтрейя, напр. един или три поклона, молитва, песен,

четене на някое от Неговите Послания на сайт ЕДИНЕНИЕ, …),

и Ти отправям моята Божествена Любов.

Господи Майтрейя, ас ……(малкото име)

Те каня, искрено искам и моля, ако такава е Твоята Воля,

помогни ми относно моето Преображение.

Помогни ми да вървя по Пътя на Посвещенията,

по Пътя на Освобождението от моята илюзорна част, от моето его,

по Пътя на постигане на Божествено Просветление

и да съм в по-пълно Служение на Живия Живот,

в испълнение на Промисъла на Единния Отец.

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи Майтрейя, че ми помагаш толкова много!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!

(Поклон!)

Пречистване и трансформиране на водата в Жива вода
Господ Шива, 5 септември 2010 г.

Господи, ас ……(малкото име) Те каня, искрено искам и моля

водата, която стои пред мен тук и сега, да се пречисти и превърне в Жива вода!

И насищам тая вода със своите Благодарност и Божествена Любов,

които отправям и към Теб, Господи,

и към всички Същества на Светлината,

и към елементалите, чиято стихия е водата,

които помагате това да се осъществи тук и сега!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Мили Татко Единни, относно тая Твоя Милост и помощта!

Благодаря Ти, Господи Шива, че ни даде тая молитва и ни помагаш!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Ви от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!

(Дълбок поклон пред Вас!)

Пречистване на хранителните продукти
още щом се купят и внесат в дома
Господ Шива, 12 юли 2014 г.

Господи, ас ........(малкото име) Те каня, искрено искам и моля

всичко отрицателно и вредоносно в храната, която стои пред мен тук и сега,

да се превърне на 100% в Светлина,

под действието на Твоята Господна Светлина,

и да се наситят с нея всички четири нисши тела

на всеки, който предстои да се храни с тая храна!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Мили Татко Единни, относно тая Твоя Милост и помощта!

Благодаря Ти, Господи Шива, че ни даде тая молитва и ни помагаш!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Ви от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!

(Дълбок поклон пред Вас!)

Помощ по време на катаклизми и стихийни бедствия
Прелюбимата Атина Палада, 17 април 2011 г.

Ас ................ (малкото име)

каня, искрено искам и моля Теб, мила моя Висша Част

да помогнеш толкова, колкото е най-добре и по начина, който е най-добър от Господна гледна точка
blue-dotотносно почистването и превръщането в пълнота в Светлина на това, което вреди на нашата прекрасна планета – милата Майчица РАЙМА,
blue-dotотносно въстановяване на нейната охрана и подобряване на състоянието й, според Промисъла на Отца, и
blue-dotотносно успешното ѝ балансиране и сънастройване след това!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, мила моя Висша Част, относно помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!

(Поклон!)

Молитва в помощ на наш ближен,
когато той ни е поканил, искрено е поискал и е помолил да му я дадем
Прелюбимата Гуан Ин, 27 август 2011 г.

Господи, ас ……(малкото име)

каня, искрено искам и моля помощ Свише да се даде

относно превръщането в Светлина на отрицателната карма на …… (малкото име)

и посвещавам … (поклон, молитва, песен и т.н.)

та да се реши по най-добрия от Господна гледна точка начин следната ситуация: …… (описва се накратко ситуацията),

та да е …… (малкото име) с положителен сънастрой и да пребъдва

в Божествените Светлина, Мъдрост, Сила и Любов, Радост, Мир и Хармония

и в по-пълно Служение на Отца

в испълнение на Мисията на своето въплъщение.

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, относно помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон!)

Молитва в случай на спешна нужда от помощ
29 декември 2012 г.

Свети Архангел Михаил и Ангели Охранители,

елате ми на помощ тук и сега,

та да се превърне всичко илюзорно в Светлина!

 

Прелюбими Сен Жермен, помогни ми

да съм в Баланс и Хармония и с положителен сънастрой,

и да приема ситуацията такава, каквато е,

бес осъждане и с Благодарност към Бога и към Отца!

 

Помогни ми, Господи,

да проявя цялата Сила и Мощ Божии в мен, тук и сега

и прояви, Господи, Своята Сила и Мощ, тук и сега!

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, относно помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон!)

 

Преодоляване на отрицателни и други илюзорни състояния
още в самото начало, когато се появят
Елохим Мир, 23 март 2013 г.

Прелюбими Елохим Мир, ас ……(малкото име)

Те каня, искрено искам и моля да ми помогнеш тук и сега!

Ела в моя храм и ми помогни да се овладея.

Твоят Мир да стане и мой Мир,

Твоето Спокойствие да стане и мое Спокойствие,

Твоята Радост, Благост и Хармония да станат и мои.

И всички те да ме облеят така,

че да препълнят чашата на моя храм,

да бликнат от нея наоколо към всички,

и да растворят и премахнат причината,

поради която попаднах в това илюзорно състояние.

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Прелюбими Елохим Мир, от все сърце и душа!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!

(Поклон!)

Покаяние в труден момент
Присъствие на Единния, 30 януари 2017 г.

Господи, покайвам се от все сърце и душа относно всичко съгрешено

във всички времена досега,

поради което се случва всичко това: …… (накратко се описва ситуацията).

Ас ……….. (малкото име), прощавам от все сърце и душа

на всички, които са вредоносни тук и сега, било то на материален или на фин план, спрямо мен и моите ближни.

Прости им и Ти, Господи

и Ти Благодаря, Господи, от все сърце и душа!

Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, относно опрощението и помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон!)

Превръщане на отрицателната карма от целия следващ месец на 100% в Светлина и превръщане на вредоносните програми, кодировки и блокажи и техните вредоносни плодове и последствията от тях също на 100% в Светлина
(да се прочита в началото на 23-то число от всеки месец)
Господ Шива, 22 февруари 2014 г.

Господи, ас ……(малкото име)

Те каня, искрено искам и моля в днешния 23-ти ден

да се превърне в пълнота в Светлина

отрицателната карма от целия следващ месец

на планетата и на всички Живи същества,

на моята Родина България и на българския народ, *

на мен .............................. (името) и

на ................................... (името на 1 човек, на когото искаме да помогнем), и

на ................................... (името на втори човек, на когото искаме да помогнем, ако сме сред природата в Служение на това 23-то число).**

(или ако вместо да определя, човек остави на Отца да реши и отреди кому да се помогне, като каже:

„на още една/две Светли Души, според Твоето решение, мили Татко Единни“), а също и да се превърнат в Светлина на 100% всичките ни вредоносни програми, кодировки и блокажи и техните вредоносни плодове и последствията от тях.

 

И посвещавам на това кармично почистване и превръщане благата ми карма от цялото денонощие на това 23-то число
blue-dotот всички мои служения – от цялата ми работа в духовността, и
blue-dotот Карма-Йога – от целия ми доброплодотворен труд в материалността, и
blue-dotот всички мои благи и правилни от Господна гледна точка мисли, чувства, слова и дела!

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Благодаря Ти, Господи, че ни даде Твоята Велика Милост и помощ всеки месец на 23-то число предварително да се освобождаваме от отрицателната си карма и от вредоносните си програми, кодировки и блокажи и от техните вредоносни плодове и последствията от тях, които иначе бихме отработвали по време на целия следващ месец!

Благодаря и на Теб, Господи Шива – молитвата, която ни даде да отправяме към Единния Отец на всяко 23-то число толкова много ни помага!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Ви от все сърце и душа, с цялата си Божествена Любов!

Дълбок Поклон пред Теб, мили Татко Единни, и пред Теб – Господи Шива!

 

под линия

* Който е в чужбина, освен Родината си, може да включи в Молитвата и държавата и нейния народ, където се намира в момента на отправянето й към Господа.

** Виж Посланието от 25 юли 2014 г.

Превръщане в Светлина на семейната (родовата) отрицателна карма
Владичица Нада, 24 юли 2014 г.

Господи, всички ние – ас ....., ас ....., ас ....., ... (всеки присъстващ член на семейството/рода е добре да каже малкото си име),

Те каним, искрено искаме и молим, ако такава е Твоята Воля,

да ни помогнеш да се превърне в пълнота в Светлина

следната вредоносна ситуация ..........

(накратко се описва най-важното).

Покайваме се от все сърце и душа и Те молим да ни простиш

всички наши прегрешения от всички времена,

породили тая ситуация в нашето семейство (в нашия род).

Всички ние Те каним, искрено искаме и молим, Мили Татко Единни,

да ни помогнеш да спрем вече да грешим!

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Благодарим Ти, Господи, относно Опрощението и помощта

към нашето семейство (род) ........ (фамилното/родовото фамилно име)!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любим Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон!)

Благослов относно превръщане в Светлина на отрицателната карма
на член (членове) на семейството (рода)
Владичица Нада, 24 юли 2014 г.

Господи, ас ..... (пълното малко име на детето или на който и да е друг член на семейството или рода, който благославя)

Благославям да се превърне в пълнота в Светлина

всяко минало прегрешение на ........ (малките имена на роднините), на което му дойде времето да се отработва тук и сега, и в бъдеще!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, че си толкова много Премилостив към моето семейство (род)!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон!)

Слово-формула относно превръщане в Светлина на илюзорните мисли и чувства и прекратяване на всички други вмешателства на илюзията
Присъствие на Единния, 24 септември 2014 г.

Благодаря Ти, Господи, че всички илюзорни мисли и чувства

си отиват от мен, веднага, тук и сега, и винаги, във всички времена, време, полувреме и след това, едновременно с превръщането в Светлина на илюзорната ми част, чрес която идваха досега!

 

Благодаря Ти, Господи, че всички вмешателства на илюзията

се прекратяват веднага, тук и сега, преди да са почнали дори,

с помощта на моята Висша Част

и на всички Сили на Светлината, които са с мен прес целия днешен ден!

 

Благодаря Ти, Господи,

че всичко илюзорно се превръща в Светлина

от Твоята Светлина в мен и навсякъде около мен!

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Благодаря Ти, Господи, относно това Слово-формула и помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон!)

 

*   *   *

 

Всеки, който пожелае, може да прочита това Слово-формула, когато го навестят илюзорни мисли и чувства и когато усети над себе си каквото и да е вмешателство на илюзията.

АС СЪМ Присъствие на Единния влагам в него сега целия нужен енергиен импулс та всеки, който го каже, да се освободи!

Освобождаване от илюзорни мисли, чувства и същности
Присъствие на Единния, 4 октомври 2014 г.

Всички илюзорни мисли, чувства и същности,

напуснете моя храм веднага, тук и сега!

Моят храм принадлежи на Бога

и АС СЪМ в Бога!

 

Господи, ас ……(малкото име) Те каня на помощ, искрено искам и моля

да пребъдвам в Чистота, в Свобода и в Единение с Живия Живот!

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Благодаря Ти, Господи, относно това Слово-формула и помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон!)

Молитва, която да се каже веднага след края
на каквато и да е работа в духовността
Будда Вайрочана, 2 юни 2015 г.

Господи, ас ............ (пълното малко име) Те каня, искрено искам и моля

цялата допълнителна Божествена и Господна енергия,

привлечена в моите нисши тела

по време на Служението ми, което приключи сега,

да бъде насочена обратно във Висшите октави на Светлината

към моята Висша Част*, та да се увеличи моето съкровище на Небесата

и да ми бъде в помощ при всякакви случаи на нужда

по време на придвижването ми напред и нагоре по Пътя към Теб, Господи!

Да се помага с нея и на Живия Живот,

а и на мен да ми се помага Свише да я расходвам мъдро,

бес да я пилея и бес да я влагам погрешно в света на илюзията.

Предоставям я исцяло на Теб, мили Татко Единни,

да се распореждаш с тая Божествена и Господна енергия,

както Ти отредиш!

Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, относно Милостта и помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон!)

 

В случай на спешна нужда от прекратяване на Служението / Духовната практика, молитвата би могла да се каже в следния кратък вариант:

 

Господи, помогни

енергията от служението ми досега

да се отправи във Висшата ми Част веднага!

И оставям на Теб, Господи, да се распоредиш с нея както Ти отредиш!

Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

под линия

* Висша част – в нея се съхранява благата карма.

Повече относно молитвата – виж Посланието на Будда Вайрочана от 27 март 2013 г.

Автоматично отправяне на енергията във Висшата част
Присъствие на Единния, 1 август 2019 г.

Господи, ас … (малкото име), Те каня, искрено искам и моля,

ако такава е Твоята Воля, помогни енергията на благата карма

от цялата ми работа в духовността и от Карма-Йога – работата ми в материалността,

които работя в Радост по време на цялото днешно денонощие,

да се отправя още в момента на нейното спускане в моите четири нисши тела,

автоматично към Висшата ми Част, та да е бес да се губи и пренасочва

дори и една частица от нея към която и да е от мрежите на илюзията!

И предоставям на Теб, мили Татко Единни,

цялата енергия на благата ми карма от днешното денонощие,

да правиш с нея каквото Ти отредиш!

Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодатя Ти, Господи, че ми помагаш толкова много!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон!)